Reģistrācijai nepieciešamā informācija

REACH informācijas prasības ir atkarīgas no jūsu vielas tonnāžas un lietošanas veidiem. Ja Jums nav visu vajadzīgo datu, varat sarunās apspriest piekļuvi atsevišķiem pētījumiem vai visiem datiem, ko esošie reģistrētāji jau ir iesnieguši.

  • Jums jāmaksā tikai par tiem datiem, kas faktiski nepieciešami jūsu reģistrācijai.
  • Jums būtu kritiski jāizvērtē to datu piemērotība un kvalitāte, par kuriem jūs risināt sarunas par piekļuvi.
  • Lai izpildītu informācijas prasības, jums ne vienmēr ir jāveic testēšana ar mugurkaulniekiem, lai gan REACH ir specifiski noteikusi testēšanu ar dzīvniekiem. Jūs joprojām varat izmantot alternatīvas metodes vai pielāgot (atcelt)  dažas informācijas prasības, ja tas ir zinātniski pamatots. Tā tas ir pat gadījumā, ja esošie reģistrētāji jau ir veikuši testēšanu ar mugurkaulniekiem un rezultāti jau ir iesniegti.
  • Standarta informācijas prasības ir tās, kas ir jāievēro kā minimums, lai varētu izpildīt REACH reģistrācijas pienākumus, un tās ir norādītas pievienotajā tabulā. Ja Jūsu viela ir starpprodukts stingri kontrolētos apstākļos, tad jums ir jāiesniedz tikai jums pieejamā informācija.

Informācijas prasības ir mainījušās pirms 2018. gada termiņa. Ja vairs nav nepieciešamības sniegt noteiktu informāciju, nav vajadzības risināt sarunas par izmaksu dalīšanu ar jūsu līdzreģistrētājiem (arī tad, ja esošie reģistrētāji datus jau ir ieguvuši un iesnieguši).
 

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)