Skip to Content
Skip to Content

Strīdi praksē

Strīdi var būt saistīti ar datu kopīgu lietošanu, piekļuvi kopīgai iesniegšanai vai visbiežāk — abiem minētajiem gadījumiem. Visos gadījumos ECHA ir nodrošinājusi to, lai tiktu piemēroti vienādi principi un procedūras.

Strīda iesniegšana izskatīšanai ir tikai beidzamā iespēja, ja jūsu sarunas nav izdevušās. ECHA izvērtē, vai puses ir pielikušas visas pūles, lai panāktu godīgu, caurskatāmu un nediskriminējošu vienošanos. Lēmums būs atkarīgs no pušu pieliktajām pūlēm. Līdz ar to pirms strīda iesniegšanas jāpārliecinās, ka esat izdarījis visu iespējamo, lai panāktu vienošanos.

Strīda procedūrai ir vairāki posmi un termiņi. To var pārvaldīt bez juridiska atbalsta, un tā ir bezmaksas.

Strīda izskatīšanas rezultāts nekad nevienu pusi neapmierina tā, kā tas būtu brīvprātīgas vienošanās gadījumā. Aicinām turpināt pielikt pūles, lai panāktu abām pusēm apmierinošu vienošanos, neraugoties uz uzsākto strīda procedūru (vai pat pēc ECHA lēmuma saņemšanas).

1. solis. Savāciet pierādījumus

ECHA strīdu izvērtē, pamatojoties uz dokumentārajiem pierādījumiem par sarunu laikā pieliktajām pūlēm. Tas nozīmē, ka ir jāieraksta un jāsavāc visa sarakste starp jums un otru pusi, piemēram, ZIP vai PDF failā.

Jums nav jāiesniedz nekāda papildu informācija (piemēram, iekšējie ziņojumi, dokumenti vai aprēķini, kas netika izmantoti sarunās), paskaidrojuma raksti vai juridiski apsvērumi.

 

2. solis. Iesniedziet strīdu izskatīšanai, izmantojot tīmekļa veidlapu

Strīda iesniegšanai ir pieejamas divas veidlapas, atkarībā no tā, vai esat vielu provizoriski reģistrējis vai iesniedzis informācijas pieprasījumu par to.

Šīs veidlapas ir pieejamas zemāk.

3. solis. ECHA izvērtē jūsu prasību

Ja ECHA atzīst, ka jūsu prasība ir pieņemama, tad tā lūdz otro pusi 10 darba dienu laikā iesniegt tās dokumentāros pierādījumus par sarunām.

ECHA strīdu sāk izvērtēt pēc tam, kad otrā puse ir iesniegusi dokumentāros pierādījumus (vai pēc 10 darba dienu termiņa beigām).

Pamatojoties uz dokumentāri apliecināto saziņu starp jums un otro pusi, ECHA konstatē, vai ir bijušas pieliktas visas pūles, lai panāktu vienošanos.

4. solis. ECHA pieņem lēmumu

Ir iespējami vairāki rezultāti.

  • Vairākums strīdu attiecas gan uz piekļuvi datiem, gan uz piekļuvi kopīgai iesniegšanai: ja ECHA secina, ka jūs esat pielicis visas pūles, bet otra puse to nav darījusi, tad tā pieņems lēmumu, kas jums sniedz atļauju atsaukties uz šiem datiem. Jūs saņemsiet arī kopijas no koncentrētajiem izpētes kopsavilkumiem, kas iekļauti esošajos reģistrācijas pieteikumos. Turklāt ECHA jums sniegs piekļuvi kopīgai iesniegšanai ar apliecinājumu. Šis apliecinājums ir ieejas kods, kas jums ļauj reģistrēties kā dalībniekam ar tiesībām nepiedalīties esošajā kopīgajā iesniegumā.
  • Attiecībā uz strīdiem saistībā ar piekļuvi kopīgai iesniegšanai: ja ECHA secina, ka jūs esat pielicis visas pūles, bet otra puse to nav darījusi, tad tā jums sniegs piekļuvi kopīgai iesniegšanai ar apliecinājumu. Šis apliecinājums ir ieejas kods, kas jums ļauj reģistrēties kā dalībniekam ar tiesībām nepiedalīties esošajā kopīgajā iesniegumā.
  • Attiecībā uz strīdiem saistībā ar datiem: ja ECHA secina, ka jūs esat pielicis visas pūles, bet otra puse to nav darījusi, tad tā pieņems lēmumu, kas jums sniedz atļauju atsaukties uz šiem datiem. Jūs saņemsiet arī kopijas no koncentrētajiem izpētes kopsavilkumiem, kas iekļauti esošajos reģistrācijas pieteikumos. Ir iespējams arī gadījums, ka strīds notiek par datiem, kuri vēl nav iesniegti. Šādā gadījumā ECHA jums sniegs atļauju turpināt reģistrāciju bez strīdā iesaistītajiem datiem, kā arī jums dos proporcionāli atbilstošu laiku, lai izstrādātu un iesniegtu datus, uz kuriem neattiecas atļauja atsaukties (piemēram, pētījumi, kuros nav iesaistīti dzīvnieki mugurkaulnieki).
  • Ja ECHA secina, ka jūs neesat pielicis visas pūles, lai panāktu vienošanos, tad tā jums nesniegs atļauju atsaukties pieprasītajiem datiem vai piekļuvi kopīgai iesniegšanai. Tādā gadījumā jums būs jāturpina sarunas ar otru pusi.
5. solis. Iesniedziet reģistrācijas pieteikumu

Kad esat panācis vienošanos ar otro pusi vai saņēmis ECHA lēmumu, kas jums sniedz atļauju atsaukties uz datiem un/vai piekļuvi kopīgai iesniegšanai, varat iesniegt savus reģistrācijas dokumentus.

Iesniedziet strīdu izskatīšanai

Šī strīda procedūra nedaudz atšķiras atkarībā no tā, vai esat veicis vielas provizorisko reģistrāciju vai iesniedzis informācijas pieprasījumu par to.

Lai iesniegtu strīdu ECHA, aizpildiet šo veidlapu:

Strīdi praksē

Ja esat veicis vielas provizorisko reģistrāciju:

Attēls

Jums ir provizoriskās reģistrācijas numurs
(05-XXXXXXXXXX-XX-0000 /
17-XXXXXXXXXX-XX-0000),
un jūsu reģistrācijas termiņš ir 2018. gada 31. maijs.

Aizpildiet veidlapu

 

Ja esat iesniedzis informācijas pieprasījumu par vielu:

Attēls

Jums ir informācijas pieprasījuma numurs (06-XXXXXXXXXX-XX-0000

Aizpildiet veidlapu

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)


Route: .live2