Skip to Content
Skip to Content

Nepieciešamā informācija

Lai varētu reģistrēt, vispirms jāsaprot, kāda informācija Jums jāsavāc, lai demonstrētu Jūsu vielas drošu lietošanu. Pēc tam Jūs izklāstāt šo informāciju savā reģistrācijas dokumentācijā, kas kopīgi jāsagatavo visiem uzņēmumiem, kas reģistrē to pašu vielu.

Jūs un Jūsu līdzreģistrētāji ir atbildīgi par kopīgi izveidoto reģistrācijas dokumentācijas daļu, kura vispārīgi ir vienāda visiem vienas vielas reģistrētājiem. Atsevišķā daļa sastāv no informācijas, kas ir īpaša Jūsu uzņēmumam.

Jūsu reģistrācijas dokumentācijas kopīgi izveidotajā daļā ir trīs galvenie informācijas veidi:

  • Vielas fizikālās un ķīmiskās īpašības
  • Vielas ietekme uz apkārtējo vidi
  • Vielas ietekme uz cilvēka veselību

Jums vajadzētu pārbaudīt, kāda informācija jau ir pieejama Foruma informācijas apmaiņai par vielām (SIEF) ietvaros un kāda vēl jāiegūst vai jāizveido.

Nepieciešamās informācijas daudzums ir atkarīgs no lielākās tonnāžas, kas jāiekļauj kopīgajā iesniegumā. Visi reģistrētāji dalās ar datiem un ar izmaksām par nepieciešamajiem datiem.

Atkarībā no vielas īpašībām un pieejamās informācijas dažus testus nevar veikt vai nav nepieciešams veikt. Šīs situācijas dēvē par pielāgošanu.

Jūsu dokumentācijas atsevišķajā daļā jāiekļauj Jūsu uzņēmumam īpaša informācija par:

  • vielas identifikāciju (sastāvdaļām, piemaisījumiem, piedevām);
  • vielas lietošanu un lietošanas apstākļiem visā vielas aprites cikla laikā (no ražošanas līdz atkritumiem).

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)


Route: .live2