Kā izveidot savu reģistrācijas dokumentāciju REACH-IT

Ja esat reģistrētājs — konsorcija dalībnieks, kā arī piekrītat visai informācijai, ko jūsu vārdā iesniedzis galvenais reģistrētājs, varat pilnībā sagatavot savu dokumentāciju REACH-IT. Šādā gadījumā jums nav jāinstalē IUCLID lietojumprogramma.

Lai izmantotu šo iespēju, jums ir jāpiesakās REACH-IT. REACH-IT mājaslapas sadaļā „Submit dossier” (Iesniegt dokumentāciju) izvēlieties iespēju„Prepare online in REACH-IT” (Sagatavot tiešsaistē REACH-IT).

Vispirms jums jāizvēlas kopīgais datu iesniegums, kam vēlaties pievienoties, lai reģistrētu savu vielu.

Pēc tam REACH-IT dokumentācijas izveidošanas vednis jums palīdzēs virzīties uz priekšu dokumentācijas izveides procesā un aizpildīt laukus. Jums būs jāsniedz šāda informācija:

  • vielas identifikācija un sastāvs;
  • klasifikācija un marķējums (ja atšķiras no galvenā reģistratora norādītā);
  • paredzamie vielas daudzumi, ražotnes, lietošanas veidi;
  • norādes par ķimikālijas drošu lietošanu vai ķīmiskās drošības pārskatu (CSR), ja nepaļaujaties uz informāciju, ko iesniedzis galvenais reģistrētājs, un iesniedzat savu informāciju.
  • PBT (noturīga, bioakumulatīva un toksiska viela) novērtējuma kopsavilkums — tikai tad, ja iesniedzat savu CSR.
  • Galvenā administratīvā informācija par jūsu uzņēmumu.

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)