QSAR rīkkopa

Rīkkopa ir programmatūras lietojumprogramma, kas paredzēta izmantošanai pārvaldes iestādēm, ķīmijas rūpniecībai un citām ieinteresētajām pusēm, lai iekļautu trūkstošos (eko)toksicitātes datus, kas nepieciešami ķīmisko vielu bīstamības novērtēšanai. Rīkkopā informācija un rīki no dažādiem avotiem ir iekļauta loģiskā darbplūsmā. Šajā darbplūsmā būtiski svarīga ir ķīmisko vielu grupēšana ķīmiskajās kategorijās.

Rīkkopas svarīgākās funkcijas ir:

  1. ķīmiskās mērķvielas atbilstošo strukturālo īpašību un potencialā mehānisma vai iedarbības veida identificēšana;
  2. citu ķīmisko vielu ar tādām pašām strukturālajām īpašībām un/vai mehanismu vai iedarbības veidu identificēšana;
  3. iespēja izmantot esošos eksperimentālos datus, lai iekļautu trūkstošos datus.

 

ESAO QSAR rīkkopas piemēri

Image
Ilustratīvie piemēri sekmē ESAO QSAR rīkkopas lietošanu attiecībā uz reģistrācijas termiņu 2018. gadā. 1. daļas ievadpiezīmē ir sniegta informācija par ESAO QSAR rīkkopu, tostarp vispārēji apsvērumi. 2. daļā ir iekļauti atlasīto vielu kontroles pētījumi.