ESAO un ES testēšanas vadlīnijas

Parasti pētījumi saistībā ar REACH informācijas prasībām par ekotoksicitāti, toksiskums un fizikāli ķīmiskajām īpašībām tiek veikti izmantojot testēšanas vadlīnijas. Šīs oficiālās vadlīnijas ir apstiprinājusi ESAO un ES.

Pateicoties zinātniskajiem un normatīvajiem jauninājumiem, testēšanas vadlīnijas ir atjauninātas un ir ieviestas jaunas. ECHA ar šo tīmekļa lapu atbalsta reģistrācijas pieteicējus, norādot kā šīs vadlīnijas izmantot, lai ievērotu informācijas prasības saskaņā ar REACH. Piemēram, vajadzības gadījumā tiek aprakstīta jauno testēšanas vadlīniju nozīme testēšanas stratēģijās. Informācija tiek sniegta pirms ECHA norādes formālas atjaunināšanas.

''Norāde par informācijas prasībām un ķīmisko vielu drošuma novērtējumu'' var ietvert dažas vadlīnijas. Šādos gadījumos papildus šajā lapā sniegtajai informācijai ir jāiepazīstas ar norādi.

Tālāk sadaļā ir sniegta īpaša atsauce uz ESAO testēšanas vadlīnijām un ES testēšanas metodēm, ja tādas ir pieejamas.

 

 

Please read and accept the disclaimer, in order to visualise the content in the panels below.

I have read and I accept the disclaimer

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)