Pārskatīt klasifikāciju

Jāatceras, ka maisījuma klasifikāciju daudzu iemeslu dēļ var būt nepieciešams pārskatīt.

 

Sastāvā ietilpstošo vielu saskaņotās klasifikācijas izmaiņas

Vielu saskaņotā klasifikācija un marķējums CLP VI pielikumā var mainīties, ja ir kļuvusi pieejama un ir pārskatīta jauna informācija. Tas var ietekmēt Jūsu maisījuma klasifikāciju. Šādas saskaņotās klasifikācijas izmaiņas pieņem pēc pārejas perioda, kas parasti ir 18 mēneši pēc publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Papildus, pārbaudot ar klasifikāciju saistītos pieejamos datus, varat būt noskaidrojis noteiktus aspektus, kas joprojām tiek apspriesti. Piemēram, ir iesniegts priekšlikums par vielas saskaņotu klasifikāciju un marķējumu, taču vielas saskaņotā klasifikācija un marķējums vēl nav pabeigts un nav iekļauts CLP VI pielikuma 3. daļā vai vielai ir vairāki atšķirīgi ieraksti C&L sarakstā un šobrīd notiek vai ir iecerēta apspriešanās, lai vienotos par klasifikāciju. Tas liecina, ka vielas klasifikācija drīzumā var mainīties. Šādā gadījumā ir regulāri jāpārbauda jaunākā informācija attiecībā uz publicētajiem CLP regulas grozījumiem (pielāgojumi tehniskajam progresam, ATP), attiecīgie ieraksti C&L sarakstā un attiecīgie tehnisko un zinātnisko komiteju atzinumi (jo īpaši ECHA Riska novērtēšanas komitejas atzinumi).

 

Klasifikācijas izmaiņas piegādātāja drošības datu lapā

Ja piegādātājs ir mainījis Jūsu izmantotās vai importētās vielas vai maisījuma klasifikāciju, Jums vienmēr ir vēlreiz jāizvērtē Jūsu sintezējamā vai importējamā maisījuma klasifikācija.

 

Maisījuma izmaiņas

Ja ES/EEZ sintezētājs vai ārpus ES/EEZ esošs importēta maisījuma ražotājs ir veicis maisījuma izmaiņas, ir nepieciešama jauna novērtēšana. Klasifikācijas izmaiņas var izraisīt:

a)     vienas vai vairāku bīstamu sastāvdaļu koncentrācijas izmaiņas (skatīt CLP I pielikuma 1.2. tabulu),

b)    sastāva izmaiņas, kas saistītas ar vienas vai vairāku sastāvdaļu aizstāšanu vai pievienošanu,

c)     dozu būtisku atšķirību dēļ var būt nepieciešams atkārtoti izvērtēt klasifikāciju. Nelielas atšķirības ne vienmēr ietekmē klasifikāciju. Plašāki skaidrojumi ir sniegti Vadlīniju par CLP kritēriju piemērošanu 1.6.3.2.2. sadaļā (Savienošanas principi: dozēšana).

 

Jauna informācija par vielām

Reģistrācijas procesā saskaņā ar REACH regulu ir nepieciešams iegūt un izveidot plašu informāciju par vielām. Tā rezultātā ir ievērojami palielinājies pieejamās informācijas apjoms un tāpēc bieži ir jāpārskata šādas vielas saturošo maisījumu klasifikācija un marķējums.

 

Kritēriju izmaiņas

Maisījuma klasifikācijas izmaiņas var izraisīt arī tiesību aktu izmaiņas, jo īpaši klasificēšanas kritēriju izmaiņas CLP pielāgošanas tehniskajam progresam (ATP) rezultātā. Šādas CLP kritēriju izmaiņas ir jāpieņem pēc pārejas perioda, kas parasti ir 18 mēneši pēc publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Tā kā Jums cik ātri vien iespējams ir jāpielāgo sava maisījuma klasifikācija atbilstoši jaunās novērtēšanas rezultātiem un arī jāprecizē marķējums un drošības datu lapa, pārliecinieties, vai pārzināt gan jaunāko informāciju, gan tiesību aktu izmaiņas. Jums ir arī jābūt izstrādātam plānam, kā nekavējoties reaģēt uz jaunām norisēm attiecībā uz klasifikāciju un marķējumu.

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)