Skip to Content
Skip to Content

Pārbaudīt pieejamo informāciju

Pieejamās informācijas par maisījumiem apzināšanas un pārbaudes prasības ir izklāstītas CLP 6.–8. pantā.

Tiklīdz ir iegūta visa pamata un specifiskā informācija par maisījuma sastāvdaļu koncentrācijām un bīstamību, kā arī pašu maisījumu, Jums ir jāizvērtē, vai informācija ir nozīmīga, uzticama un pietiekama klasificēšanas vajadzībām saskaņā ar CLP. 

 

Pārbaudiet savu informācijas kopumu
  1. Katram bīstamības veidam jāpārbauda, vai Jūsu rīcībā ir informācija vai nu par katru maisījuma sastāvā esošo vielu, vai arī par pašu maisījumu. Jānorāda, ka lielākajai daļai fizikālās bīstamības veidu ir nepieciešami testu dati par pašu maisījumu.
  2. Vai dati ir konsekventi vai arī tajos ir saskatāmas acīmredzamas nesakritības? Piemēram, Jūsu saņemtā drošības datu lapa (SDS) ir nepilnīga vai arī dažādi piegādātāji sniedz pretrunīgus datus. Šādos gadījumos jāsazinās ar piegādātājiem, lai lūgtu skaidrojumus.
  3. Rūpīgi pārbaudiet, vai piegādātāja iesniegtajā SDS minētā vielas klasifikācija atbilst tam, kas ir norādīts C&L sarakstā attiecībā uz saskaņoto klasifikāciju.  Lai gan individuālās klasifikācijas paziņojumos un reģistrācijas dokumentos var atšķirties, tās var izmantot kā sākotnējo informāciju piegādātāja klasifikācijas pārbaudei. Jebkādu šaubu rašanās gadījumā sazinieties ar savu piegādātāju.

 

Ko nozīmē "nozīmīga, uzticama un pietiekama"?

Ja Jums ir konkrēta informācija, piemēram, testu dati par pašu maisījumu un/vai maisījumā ietilpstošajām vielām, jāizvērtē, ko nozīmē "nozīmīga, uzticama un pietiekama" informācija.

Lai sekmīgi definētu sava maisījuma bīstamības klasifikāciju, lēmuma pamatā ir jābūt augstas kvalitātes informācijai.

Jūsu rīcībā esošās informācijas uzticamība ir ļoti svarīga klasificēšanas rezultātam. Ja informācija nav zinātniski pamatota, piemēram, nepareizi veikta pētījuma vai nepareiza modeļa izmantošanas dēļ, tā rezultātā var iegūt nepareizu klasifikāciju.  Klasificēšanai ir jāizmanto tikai uzticama informācija. Ir lietderīgi vispirms novērtēt informācijas uzticamību pirms tās nozīmīguma un atbilstības izvērtēšanas.

Dažkārt vērtīga var būt arī informācija, kura nav iegūta ar apstiprinātām metodēm un kurai var būt nozīme pierādījumu analīzē, taču tās novērtēšanai var būt nepieciešams eksperta slēdziens.

Plašāku informāciju par uzticamību, nozīmīgumu un atbilstību var izlasīt Vadlīniju par informācijas prasībām REACH kontekstā R.4. nodaļā.

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)


Route: .live1