Dokumentācijas izvērtēšanā gūtā pieredze

Sasakaņā ar REACH regulas 54. pantu ECHA katru gadu līdz 28. februārim publicē iepriekšējā kalendārā gada progresa ziņojumu saistībā ar novērtējumu. Šajos ziņojumos ECHA īpaši tiek prasīts iekļaut ieteikumus potenciālajiem reģistrētājiem, lai sekmētu turpmāko reģistrāciju kvalitātes uzlabošanu. Līdzīgs praktisks padoms ir pieejams attiecīgajās Prakstiskajos norādījumos un publicētājos labāko paņēmienu ilustratīvajos piemēros.

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)