Uzziniet savus pienākumus

Jums var būt īpašas saistības saskaņā ar REACH attiecībā uz katru atsevišķo vielu, kuru ražojat, importējat vai lietojat. Jūsu saistības ir atkarīgas no jūsu vietas konkrētās vielas piegādes ķēdē.

Arī attiecībā uz maisījumiem vai izstrādājumiem lielākā daļa REACH saistību attiecas tieši uz vielām, kas ietilpst to sastāvā.

Ja jūsu viela vai maisījums ir klasificēts kā bīstams, jums ir jāpilda arī CLP saistības.

 

Kas ir Navigator?

Navigator ir interaktīvs rīks, kas var palīdzēt:

  • precizēt jūsu vietu piegādes ķēdē;
  • apzināt jūsu saistības attiecībā uz atsevišķām vielām;
  • atrast atbilstošas vadlīnijas, rokasgrāmatas, tiesību aktus un saites uz citiem informācijas avotiem, kas var palīdzēt izpildīt šīs saistības.

Katra Navigator sesija attiecas uz konkrētu vielu.

Ja jūs sintezējat, lietojat vai rīkojaties ar maisījumiem, pirmais solis pirms Navigator izmantošanas ir identificēt vielas, kas atrodas šajos maisījumos.

Ja esat izstrādājumu ražotājs, importētājs vai piegādātājs un jums rodas šaubas par to, kurām vielām ir jāizmanto Navigator, jūs varat sākt ar turpmāk norādīto saiti "Informācija izstrādājumu ražotājam, importētājam vai piegādātājam".

Navigator sniedz saistību sarakstu par konkrēto vielu, pamatojoties uz jūsu atbildēm uz vairākiem jautājumiem, piemēram, vai jūs ražojat vai importējat kādu vielu, kāda ir tās tonnāža, kāds ir lietošanas veids, vai šī viela ir klasificēta kā bīstama u. tml. Navigator sesijas laikā par katru no jautājumiem ir pieejams skaidrojums, kas ļauj izvēlēties atbildi no piedāvātājiem variantiem.

Šis rīks sniedz instrukcijas soli pa solim un palīdz noteikt iespējamās saistības saskaņā ar REACH un CLP par konkrēto vielu, kā arī sniedz attiecīgu atbalstu šo saistību izpildei. Tomēr Navigator sniedz tikai vispārējus ieteikumus un nerisina konkrētas problēmas (piemēram, tas nesniedz ieteikumus par to, kā konkrētā viela ir jāklasificē saskaņā ar CLP).

 

Navigator lietošana

Attiecīgi norādījumi no vispārējā saistību saraksta saskaņā ar REACH un CLP

"Vispārējā saistību sarakstā" ir iekļautas visas iespējamās šajā rīkā iekļautās saistības ar saitēm uz norādījumiem par to, kā šīs saistības izpildīt. Ja jūs jau zināt, kuras saistības uz jums attiecas, varat uzreiz pāriet uz šo sarakstu un atrast atbilstošos norādījumus.

 

Par Navigator


Kā lietot Navigator?

Navigator uzdod jums virkni jautājumu par ķīmisko vielu. Ir svarīgi, lai jūs uz tiem atbildētu precīzi, citādi Navigator izsniegs jums nepareizu saistību sarakstu. Tāpēc pirms atbildes uz jautājumu ļoti ieteicams izlasīt pēc katra jautājuma sniegtos skaidrojumus.

Dažos strīdīgos gadījumos var būt grūti atbildēt uz jautājumu. Ja šādā gadījumā ieteikumi ir nepietiekami, ieteicams konsultēties ar ekspertu.

Jautājumu secība ir atkarīga no atbildēm uz iepriekšējiem jautājumiem.

Navigator sesija ne vienmēr ir vienāda visām vielām — jums jautās tikai katram gadījumam atbilstošus jautājumus, pamatojoties uz atbildēm katrā posmā sniegtajām atbildēm.

 

Kas man jāsagatavo pirms sesijas sākšanas?

Pirms Navigator lietošanas identificējiet visas vielas, kas ir jūsu rīcībā, vai to vielu kopumu, kurām vēlaties Navigator sesiju. Jums jālieto Navigator katrai vielai atsevišķi, jo jautājumi katrai vielai var būt atšķirīgi (REACH attiecas uz visām vielām tīrā veidā, kā arī to maisījumā vai izstrādājumā).

Var gadīties, ka jūs ražojat, importējat vai lietojat vairākas vielas vienādā veidā, tāpēc jūsu atbildes uz jautājumiem būs līdzīgas. Šādā gadījumā, strādājot dažādās Navigator sesijās, jūs par šīm vielām saņemsiet to pašu saistību sarakstu.

 

Kuras funkcijas ļauj šo rīku pielāgot?

  • Mani komentāri

Par katru jautājumu lietotājs var pievienot savus komentārus. Šie komentāri ir tikai lietotāja uzziņām (piem., loģiskais pamatojums atbildes izvēlei, komentāri kolēģa zināšanai), un rīks tos neņem vērā, nosakot lietotāja saistības.

Lai pievienotu komentāru, uzklikšķiniet uz pogas „Mani komentāri". Šie komentāri tiks saglabāti jūsu sesijas „Vēsturē".

  • Vēsture

Poga „Vēsture" ļauj jums parādīt visus uzdotos jautājumus, sniegtās atbildes, lietotāja komentārus par katru jautājumu un saistības, kas ir paredzētas REACH un CLP ietvaros šādā situācijā.

Ir iespējams parādīt tikai vienu vai vairākas no šīm tēmām un aplūkot tās kā tabulu vai kā sarakstu.

Ņemiet vērā, ka sesija nav pabeigta, kamēr neesat atbildējis uz visiem jautājumiem. Nepabeigtai sesijai "Vēsture" tiks parādīta ekrānā ar virsrakstu "Pagaidu vēsture".

Vēsture saglabājas 30 dienas, tostarp arī informācija no nepabeigtām sesijām.Ja vēlaties saglabāt sesijas saturu uz ilgāku laiku, to ir iespējams izdarīt, izmantojot pārlūkprogrammas funkcijas (piemēram, "Fails", "Saglabāt kā …" vai līdzvērtīgām funkcijām atkarībā no interneta pārlūkprogrammas programmatūras).

  • Kā mainīt atbildi uz jautājumu?

Ir iespējams atgriezties atpakaļ, lai mainītu atbildi uz jau atbildētu jautājumu, izmantojot pogu „Iepriekšējais" . Ir arī iespējams mainīt atbildi uz jebkuru citu iepriekšējo jautājumu. Tādēļ Jums vispirms jāieskatās savā "Vēsturē".

Vēsturē katra jautājuma beigās varat klikšķināt uz pogas "Rediģēt". Tad jūs tiekat novirzīts uz jautājumu un varat mainīt atbildi. Ja maināt atbildi uz kādu iepriekšējo jautājumu, sesija turpināsies no attiecīgās vietas un visas atbildes, ko iepriekš devāt uz turpmākajiem jautājumiem, būs zaudētas.

  • Sesijas iznākums

Sesijas beigās jūs varat saņemt sarakstu ar saistībām, kas uz jums attiecas, uzklikšķinot uz pogas "Saistības" vai pārbaudot "Vēsturi". Šajā saistību sarakstā būs iekļautas saites uz attiecīgajiem tiesību aktiem un vadlīnijām, kuros atrodama papildu informācija. Tiek dotas arī noderīgas saites piekļuvei plašākai informācijai.

 

Kā es varu atgūt iepriekšējo sesiju?

Katru reizi sākot Navigator sesiju, jums tiek piešķirts unikāls Navigator ID numurs, ko veido nejauši piešķirti skaitļi. Pārtraucot sesiju, jūs vienmēr varat to atgūt, klikšķinot uz "Atgūt iepriekšējo sesiju" un ievadot savu Navigator ID numuru. "Atgūt iepriekšējo sesiju" var izmantot arī, lai atgūtu pabeigtās sesijas.

Uzsākot sesiju, ieteicams saglabāt katras sesijas Navigator ID numuru un to sasaistīt ar tās vielas identitāti, kurai sākāt sesiju. Ņemiet vērā, ka iepriekšējās sesijas atgūšanai var izmantot tikai sesijas numuru (un nevis vielas nosaukumu — ne atsevišķi, ne kopā ar numuru).

Navigator ID numurs pēc piešķiršanas jūsu sesijā parādās katras lappuses augšpusē pēc vārdiem "Jūsu Navigator ID ir:". Jūs varat atgūt šo numuru, arī izdrukājot "Vēsturi" vai to saglabājot (ar pārlūkprogrammas funkciju, kā iepriekš norādīts punktā "Vēsture").

Categories Display