Vadlīnijas īsumā

Eiropas Ķimikāliju aģentūra (ECHA) gatavo REACH vadlīniju dokumentu "vienkāršotas" versijas ar mērķi padarīt attiecīgos Aģentūras publicētos vadlīniju dokumentus pieejamākus nozares uzņēmumiem.

Šie dokumenti vienkāršā un saprotamā valodā izskaidro pilno vadlīniju pamatelementus nozares uzņēmumu vadītājiem, tostarp mazo un vidējo uzņēmumu vadītājiem. Tie ļaus uzņēmumiem ātri pārskatīt, kāda būs dažādu REACH aspektu ietekme. Šajos saīsinātajos dokumentos, kas sniedz vadlīnijas īsumā, nav iespējams iekļaut visu informāciju, tādēļ jebkādu šaubu gadījumā ir ieteicams iepazīties ar pilnajām vadlīnijām.

Daži no šiem dokumentiem ir vai tiks tulkoti oficiālajās ES valodās. Jūs varat iepazīties ar tulkojumiem šajā tīmekļa vietnē: izmantojiet valodu izvēlni lapas augšējā labajā stūrī.

 

Vadlīnijas īsumā par prasībām vielām izstrādājumos

 

Vadlīnijas īsumā
lejupielādējiet PDF dokumentu ( Atjaunināts 26/01/2018)
Attiecīgās vadlīnijas
lejupielādējiet PDF dokumentu

 

Zinātniskā izpēte un tehnoloģiju izstrāde (SR&D), uz ražojumiem un procesiem orientēta pētniecība un tehnoloģiju izstrāde (PPORD)
Vadlīnijas īsumā
lejupielādējiet PDF dokumentu  (21/11/2017)
Attiecīgās vadlīnijas
lejupielādējiet PDF dokumentu (28/11/2017)
Reģistrācijas vadlīnijas īsumā

 

Vadlīnijas īsumā
lejupielādējiet PDF dokumentu (30/08/2017)
Attiecīgās vadlīnijas
lejupielādējiet PDF dokumentu

 

Vadlīnijas īsumā vielu identificēšana un nosaukumu piešķiršana saskaņā ar REACH un CLP

 

Vadlīnijas īsumā
lejupielādējiet PDF dokumentu (05/04/2017)
Attiecīgās vadlīnijas
lejupielādējiet PDF dokumentu

 

Datu apmaiņas vadlīnijas īsumā

 

Vadlīnijas īsumā
lejupielādējiet PDF dokumentu (28/03/2017)
Attiecīgās vadlīnijas
lejupielādējiet PDF dokumentu

 

Drošibas datu lapu sastadišana

 

Vadlīnijas īsumā
lejupielādējiet PDF dokumentu (17/12/2015)
Attiecīgās vadlīnijas
lejupielādējiet PDF dokumentu

 

Pakartotie lietotaji
Vadlīnijas īsumā
lejupielādējiet PDF dokumentu  (13/12/2013)
Attiecīgās vadlīnijas
lejupielādējiet PDF dokumentu

 

Vadlīnijas īsumā par ķīmiskās drošības novērtējumu

 

Vadlīnijas īsumā
Lūdzam ņemt vērā, ka “Vadlīnijas īsumā” ir novecojušas, un lasītājs tiek aicināts lasīt Praktiskās rokasgrāmatas MVU vadītājiem un REACH koordinatoriem 6. nodaļu.
lejupielādēt PDF dokumentu
Attiecīgās vadlīnijas
Lasīt vairāk
 

Categories Display