Tīkli

Lai īstenotu ECHA stratēģiju aizstāšanai ar drošākām ķīmiskām vielām, nepieciešama vairāku ieinteresēto personu sadarbība. Sadarbības tīkliem ir liela nozīme jauninājumu koordinēšanā un uzlabošanā, kā arī informētā aizstāšanā.

Aizstāšanas tīkls

ECHA ir izveidojusi ieinteresēto personu tīklu, kurā apmainīties ar informāciju par aizstāšanu un ar kuru veicināt pārrobežu sadarbību ES. Atklāšanas sanāksme notika 2017. gada oktobrī.

Vēlaties pievienoties tīklam? Tas ir atvērts visām ieinteresētajām personām, kuras vēlas aktīvi atbalstīt Eiropas Savienības aizstāšanas iniciatīvas, un tas apvieno valsts sektora iestādes un aģentūras, nozares pārstāvjus, NVO, akadēmiskās aprindas un konsultantus.

 

 Aizstāšana ar drošākām ķīmiskajām vielām — Eiropas Informācijas apmaiņas tīkls

LinkedIn grupa ir sadarbības telpa, lai apspriestos un apmainītos ar informāciju par to, kā aizstāt ar drošākām ķīmiskajām vielām. Grupas mērķis ir pulcēt iestādes, nozares apvienības, uzņēmumus, pētniekus, NVO un citus atbilstošus dalībniekus, kuri izrāda interesi un kuriem un pieredze saistībā ar aizstāšanu ES līmenī.

 REACH sociāli ekonomiskās analīzes un alternatīvu vielu izmantotāju analīzes tīkls

REACH sociāli ekonomiskās analīzes un alternatīvu vielu izmantotāju analīzes tīkls ir izveidots, lai veicinātu viedokļu un informācijas apmaiņu par koncepcijām, metodēm un pieredzi saistībā sociāli ekonomisko analīzi un alternatīvu vielu analīzi saskaņā ar REACH un ES vai valstu tiesību aktiem par ķīmiskajām vielām. Tīkla pamatā ir sadarbība starp ECHA, dalībvalstīm un nozares ieinteresētajām personām un NVO.

Other networks

 

OECD Ad Hoc Group on Substitution of Harmful Chemicals

The group develops and promotes tools and approaches to support decision making for the substitution of chemicals of concern. It comprises experts from government agencies, industry, trade associations, NGOs and other stakeholders.

OECD/UNEP Global Perfluorinated Chemicals Group

The group facilitates the exchange of information on perfluorinated chemicals (PFCs) and supports a global transition towards safer alternatives. It brings together governments, industry, academia and NGOs from both developed and developing countries, organising webinars and events and publishing regular surveys on the release and use of PFCs.

International Sustainable Chemistry Collaborative Centre

An independent, international institution based in Germany, the centre develops and promotes sustainable chemistry solutions worldwide. Its activities are geared towards moving entire supply chains to sustainable circular economy models, avoiding waste, minimising the use of hazardous chemicals, and making better use of natural resources.

Association for the Advancement of Alternatives Assessment

The Association for the Advancement of Alternatives Assessment (A4) is the only professional association solely dedicated to advancing the science, practice, and policy of alternatives assessment and informed substitution. A4 is an interdisciplinary community of researchers, practitioners, and others working collaboratively to accelerate the transition to the use of safer chemicals, materials, processes, and products.

Green Chemistry & Commerce Council

A multi-stakeholder collaborative, the Green Chemistry & Commerce Council drives the commercial adoption of green chemistry by catalysing and guiding action across all industries, sectors and supply chains.

BizNGO

A collaboration network between NGOs and businesses working together to accelerate the transition to a safer, healthy economy, BizNGO’s mission is to promote the creation and adoption of safer chemicals and sustainable materials, thereby creating market transitions to a healthy economy, healthy environment, and healthy people..

 

Categories Display