Skip to Content
Skip to Content

Vairāk par pakārtoto lietotāju pienākumiem

Vairāk par pakārtoto lietotāju pienākumiem

Kad pakārtotie lietotāji saņem vielas vai maisījuma paplašināto SDS, viņiem jāpārbauda, vai SDS pievienotie iedarbības scenāriji (ES) vai informācija par maisījumu drošu lietošanu (SUMI) atbalsta viņu lietošanas veidu. Arī sintezētājiem jāņem vērā savu maisījumu paredzamie lietošanas veidi, ko izmantos viņu klienti.

Lai pārbaudītu, vai viņu lietošanas veids tiek atbalstīts, pakārtotajiem lietotājiem jārīkojas šādi.

  1. Jāsavāc informācija par vielas lietošanas veidiem.
  2. Jānosaka, vai faktiskie lietošanas veidi un lietošanas apstākļi atbilst apstākļiem, kas minēti saņemtajos iedarbības scenārijos.

Ja lietošanas veids tiek atbalstīts, pakārtotajiem lietotājiem pārbaude būtu jādokumentē un vajadzības gadījumā jāsniedz klientiem attiecīga informācija par drošu lietošanu. Ja lietošanas veids netiek atbalstīts, pakārtotajiem lietotājiem ir vairākas iespējas:

  • ieviest lietošanas apstākļus, kas minēti saņemtajā iedarbības scenārijā;
  • informēt piegādātāju par lietošanas veidu un lūgt precizētu iedarbības scenāriju;
  • aizstāt vielu ar citu vielu, kurai iedarbības scenārijs nav vajadzīgs vai ir pieejami iedarbības scenāriji, kas ietver attiecīgos lietošanas apstākļus. Cits variants ir aizstāt procesu ar tādu procesu, kurā viela nav jāizmanto;
  • atrast citu piegādātāju, kas piegādā vielu vai maisījumu ar iedarbības scenāriju, kurš ietver pakārtotā lietotāja lietošanas veidu; vai
  • sagatavot pakārtotā lietotāja ķīmiskās drošības ziņojumu (DU CSR).

Pakārtotajiem lietotājiem atkal vajadzības gadījumā jāsniedz saviem klientiem informācija par drošu lietošanu un, iespējams, jāziņo ECHA.

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)


Route: .live1