CLP viktorīna

Ķīmisko vielu un maisījumu klasifikācija un marķējums mainās! ES jaunās piktogrammas ar baltu fonu aizvieto oranžās.

Ja neievēro piesardzību, produkti ar šādu marķējumu var radīt kaitējumu. Apgūstiet etiķešu nozīmi un izlasiet drošas lietošanas norādījumus!
 

Piedalieties šajā viktorīnā!

Pārbaudiet, cik labi Jūs pārzinat simbolus!

Lasiet etiķetes!

Esiet drošībā!
 

Categories Display