Apstrādātie izstrādājumi

Ar Biocīdu regulu (BPR) paredz noteikumus tādu izstrādājumu lietošanai, kuri apstrādāti ar vienu vai vairākiem biocīdiem vai kuros ar nolūku ir iekļauts viens vai vairāki biocīdi.

Saskaņā ar šo regulu izstrādājumus drīkst apstrādāt tikai ar biocīdiem, kas satur ES apstiprinātas aktīvās vielas. Tas atšķiras no Biocīdu direktīvas (ko atcēla ar BPR no 2013. gada 1. septembra), ar kuru noteica, ka no trešajām valstīm importētus izstrādājumus var apstrādāt ar vielām, kas nav apstiprinātas ES, piemēram, dīvānus un apavus, kas satur DMF.

Turklāt uzņēmumiem jābūt gataviem sniegt patērētājiem informāciju par pārdodamā izstrādājuma apstrādi ar biocīdiem. Ja patērētājs pieprasa informāciju par apstrādāto izstrādājumu, piegādātājam tā bez maksas jāsniedz 45 dienu laikā.

Apstrādāto izstrādājumu marķēšana

Apstrādāto izstrādājumu ražotājiem un importētājiem ir jāpārliecinās, ka produkti ir marķēti gan saskaņā ar Regulu par klasifikāciju, marķēšanu un iepakošanu, gan arī Biocīdu regulā noteiktajām papildu prasībām.

Biocīdu regulā (BPR) ir noteikts, ka apstrādāto izstrādājumu ražotājiem un importētājiem ir jāveic apstrādāto izstrādājumu marķēšana šādos gadījumos: 

  1. ir izteikts apgalvojums, ka apstrādātajam izstrādājumam piemīt biocīdas īpašības;
     
  2. to pieprasa saskaņā ar nosacījumiem par tādas aktīvās vielas apstiprināšanu, ko satur izstrādājuma apstrādē izmantotais biocīds.

Marķējumiem ir jābūt patērētājiem viegli saprotamiem un saredzamiem.

Apstrādāto izstrādājumu pārejas pasākumi

Biocīdu regulā (BPR) ir paredzēti vairāki pasākumi pārejas veicināšanai no Biocīdu direktīvas (BPD) sistēmas uz jauno regulu.

Sākot no 2013. gada 1. septembra, aktīvajām vielām, ko satur apstrādāto izstrādājumu apstrādē izmantotie biocīdi, ir jābūt iekļautām I pielikumā, jau apstiprinātām vai novērtēšanas procesā attiecīgajam produkta veidam.

Aktīvajām vielām, kurām 2013. gada 1. septembrī vēl nebija uzsākts apstiprināšanas process, tika nodrošināts pārejas periods (BPR 94. pants). Pilnīga pieteikuma dokumentācija par aktīvo vielu bija jāiesniedz līdz 2016. gada 1. septembrim.

Kopš 2017. gada 1. marta vairs nav iespējams ES tirgū laist izstrādājumus, kas apstrādāti ar biocīdiem (vai kuros ar nolūku ir iekļauti biocīdi), ja tie satur kādu aktīvo vielu, kas vēl nav apstiprināta, nav norādīta I pielikumā vai kam vēl veic novērtēšanu.

Ja aktīvās vielas apstiprinājuma pieteikums ir noraidīts (piemēram, tāpēc, ka nav samaksāta attiecīga nodeva) vai ir pieņemts lēmums par neapstiprināšanu, izstrādājumus, kuri ir apstrādāti ar biocīdu vai kuros iekļauts biocīds, kas satur šādu aktīvo vielu, vairs nedrīkst laist tirgū pēc 180 dienām no šā lēmuma pieņemšanas.

Plašāka informācija par apstrādātajos izstrādājumos atļautajām aktīvajām vielām ir sniegta dokumentā, uz kuru ir norādīta saite sadaļā “Skatīt arī”.

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)