Pieteikumu iesniegšanas un novērtēšanas procedūra

Tehniskās ekvivalences novērtēšanas pieteikumu iesniegšanai uzņēmumi izmantos elektroniskos iesniegšanas rīkus. Pieteikumus iesniedz ECHA, izmantojot R4BP 3 kā IUCLID datni.

Šajā shēmā ir sniegts pārskats par tehniskās ekvivalences novērtēšanas pieteikumu iesniegšanas kārtību. 

 

Posmi

Pieteikumu iesniegšanas procesam ir vairāki posmi. Pirms pieteikums var pāriet nākamajā posmā, jāpabeidz iepriekšējais posms. Svarīgi, lai pieteikuma iesniedzējs pārliecinātos, ka ir ievēroti visi attiecīgie termiņi, pretējā gadījumā pieteikums procesa laikā tiks noraidīts.

Attēls

ECHA pārbauda, vai pieteikums un dati ir iesniegti pareizā formātā, un ar R4BP 3 palīdzību nosūta rēķinu par maksu.

 
Attēls

Pieteikuma iesniedzējs 30 dienu laikā pēc rēķina datuma veic ECHA attiecīgo maksu.

 
Attēls

ECHA pieņem pieteikumu un sāk vērtēt tehnisko ekvivalenci.

 
Attēls

Ja novērtēšanai ir nepieciešama papildu informācija, ECHA lūgs pieteikuma iesniedzēju sniegt trūkstošo informāciju. Vienlaikus ECHA pieteikuma iesniedzējam norādīs šīs informācijas iesniegšanas termiņu.

 
Attēls

Pieteikuma iesniedzējam ir nodrošināta iespēja sniegt piezīmes par novērtējuma iznākumu.

 
Attēls

ECHA galīgo lēmumu pieņems 90 dienu laikā pēc datuma, kad būs veikta pieteikuma maksa. Ja procesa laikā pieteikuma iesniedzējam ir lūgts sniegt papildu informāciju, minētais 90 dienu termiņš tiks atlikts no datuma, kad pieteikuma iesniedzējam nosūtīts lūgums sniegt papildu informāciju, līdz attiecīgās informācijas saņemšanas dienai. Atlikšanas laiks var pārsniegt 180 dienas tikai izņēmuma gadījumos.

 

Dalībnieki

Dokumentācijas iesniegšanas procesa galvenie dalībnieki

Pieteikuma iesniedzēji

Pieteikuma iesniedzēju pienākums ir iesniegt dokumentāciju ar visu attiecīgo informāciju, kas saistīta ar tehniskās ekvivalences novērtēšanu, un sniegt papildu informāciju, ja ECHA ir lūgusi to sniegt. Pieteikuma iesniedzēji ir atbildīgi par datu kvalitāti savā dokumentācijā.

ECHA

ECHA ir atbildīga par to, lai informācija dokumentācijā būtu pareizā formātā. ECHA arī veic tehniskās ekvivalences dokumentācijas novērtēšanu un nodrošina, lai pieteikumu iesniegšanas process turpinātos noteiktajos termiņos.
 

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)