Produktu veidi

Regulas par biocīdu produktiem V pielikumā biocīdu produktus klasificē 22 biocīdu produktu veidos, kas ietverti četrās pamatgrupās.

Tā kā biocīdu produkti, ko lieto kā konservantus pārtikai un dzīvnieku barībai, tika izslēgti no saraksta, pastāv par vienu produkta veidu mazāk salīdzinājumā ar iepriekšējo direktīvu. 

 

Numurs Produkta veids Apraksts
1 pamatgrupa. Dezinfekcijas līdzekļi
No šiem produktu veidiem izslēdz mazgāšanas un tīrīšanas līdzekļus, kas nav paredzēti biocīdai iedarbībai, tostarp mazgāšanas šķidrumus, pulverus un līdzīgus produktus.
1 pv Cilvēka higiēnai paredzētie Šīs grupas produkti ir biocīdi, ko izmanto cilvēka higiēnas vajadzībām, kurus lieto uz cilvēka ķermeņa ādas vai galvas ādas vai kuri nonāk saskarsmē ar cilvēka ķermeņa vai galvas ādu galvenokārt ķermeņa ādas vai galvas ādas dezinficēšanas nolūkā.
2 pv Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai piemērošanai cilvēkiem un dzīvniekiem

Biocīdi, kurus izmanto tādu virsmu, materiālu, iekārtu un mēbeļu dezinficēšanai, ko neizmanto tiešā saskarē ar pārtikas produktiem vai dzīvnieku barību.

Lietošanas sektors ietver inter alia peldbaseinu, akvāriju, pirts un citus ūdeņus; gaisa kondicionēšanas sistēmas; kā arī sienas un grīdas privātās, valsts un rūpniecības telpās un citās profesionālai darbībai atvēlētās telpās.
Biocīdi, kurus izmanto gaisa, cilvēku un dzīvnieku patēriņam neparedzētā ūdens, ķīmisko tualešu, notekūdeņu, slimnīcu atkritumu un augsnes dezinficēšanai.
Biocīdi, kurus izmanto kā algicīdus peldbaseinu, akvāriju un citu ūdeņu attīrīšanai, kā arī celtniecības materiālu korektīvai apstrādei.
Biocīdi, kurus izmanto iestrādāšanai audumos, salvetēs, maskās, krāsās un citos priekšmetos un materiālos, lai izgatavotu attīrītus priekšmetus ar dezinficējošām īpašībām.
3 pv Veterinārā higiēna Biocīdi, kurus izmanto veterinārās higiēnas vajadzībām, piemēram, dezinfekcijas līdzekļi, dezinficējošas ziepes, mutes vai ķermeņa higiēnas produkti vai produkti ar pretmikrobu iedarbību.
Biocīdi, kurus izmanto tādu materiālu un virsmu dezinficēšanai, kuras ir saistītas ar dzīvnieku novietnēm un pārvadājumiem.
4 pv Pārtikas un dzīvnieku barības joma Biocīdi, kurus izmanto iekārtu, konteineru, trauku un galda piederumu, virsmu un cauruļvadu dezinfekcijai, ko izmanto pārtikas produktu un dzīvnieku barības (tostarp dzeramā ūdens) ražošanas, pārvadāšanas, glabāšanas un lietošanas vietās.
Biocīdi, kurus izmanto tādu materiālu impregnēšanai, kuri var nonākt saskarē ar pārtikas produktiem.
5 pv Dzeramais ūdens Biocīdi, kurus izmanto cilvēku un dzīvnieku dzeramā ūdens dezinfekcijai.
Numurs Produkta veids Apraksts
2. pamatgrupa. Konservanti
Ja vien nav norādīts citādi, pie šiem produkta veidiem pieder vienīgi tādi biocīdi, ar kuriem novērš mikrobu un aļģu veidošanos.
6 pv Konservanti, kas paredzēti produktiem uzglabāšanas laikā Biocīdi, kurus izmanto ražotu produktu, izņemot pārtikas produktus, dzīvnieku barību, kosmētikas izstrādājumus un medikamentus, un medicīnas ierīces, saglabāšanai, kontrolējot mikrobu izraisītu bojāšanos, lai nodrošinātu produktu glabāšanas ilgumu.
Biocīdi, kurus izmanto par konservantiem rodenticīdu, insekticīdu vai citu ēsmu uzglabāšanai vai izmantošanai.
7 pv Plēves konservanti Biocīdi, kurus izmanto plēvju vai pārklājumu saglabāšanai, kontrolējot mikrobu izraisītu bojāšanos vai aļģu veidošanos, lai aizsargātu virsmas sākotnējās īpašības materiāliem vai priekšmetiem, tādas kā krāsas, plastmasas, hermētiķi, līmvielas, saistvielas, tapetes, ilustrācijas.
8 pv Koksnes konservanti Biocīdi, kurus izmanto koksnes, ieskaitot kokzāģētavas posmu, vai koksnes izstrādājumu konservēšanai, kontrolējot koksni noārdošos vai deformējošos organismus, tostarp kukaiņus.Šis produkta veids ietver kā profilakses, tā arī atveseļojošus biocīdus.
9 pv Šķiedru, ādas, gumijas un polimerizētu materiālu konservanti Biocīdi, kurus izmanto tādu šķiedrmateriālu vai polimēru materiālu kā ādas, gumijas, papīra izstrādājumu, tekstilizstrādājumu aizsardzībai, novēršot mikroorganismu izraisītu bojāšanos.
Pie šā produkta veida pieder biocīdi, kas kavē mikroorganismu veidošanos uz materiālu virsmām un tādējādi ierobežo vai novērš smaku veidošanos un/vai dod cita veida priekšrocības.
10 pv Celtniecības materiālu konservanti Biocīdi, kurus izmanto mūru, kompozītmateriālu vai citu būvkonstrukciju materiālu, izņemot koka konstrukcijas, aizsardzībai, novēršot mikroorganismu un aļģu agresīvu iedarbību uz tām.
11 pv Dzesēšanas un tehnoloģisko sistēmu šķidrumu konservanti Biocīdi, kurus lieto par dzesēšanas un tehnoloģiskajās sistēmās izmantojamā ūdens vai citu šķidrumu konservantiem, novēršot tādu kaitīgu organismu savairošanos kā mikrobi, aļģes un gliemji.
Šajā produkta veidā neiekļauj dzeramā ūdens vai peldbaseinu ūdens dezinfekcijai paredzētos biocīdus.
12 pv Slimicīdi Biocīdi, kurus izmanto, lai novērstu vai samazinātu gļotu augšanu uz tādiem ražošanā izmantojamiem materiāliem, iekārtām un konstrukcijām kā uz celulozes un papīrmasas, porainā smilts slāņa naftas ieguvē.
13 pv Darba vai griešanas šķidrumu konservanti Biocīdi, kurus izmanto, lai kontrolētu mikrobu izraisītu bojāšanos šķidrumos, ko lieto darbā ar metālu, stiklu vai citu materiālu vai to griešanai.
Numurs Produkta veids Apraksts
3. pamatgrupa. Kaitēkļu kontroles līdzekļi
14 pv Rodenticīdi Biocīdi, kurus izmanto peļu, žurku vai citu grauzēju apkarošanai, neizmantojot aizbaidīšanu vai piesaistīšanu.
15 pv Avicīdi Biocīdi, kurus izmanto putnu kontrolei, neizmantojot aizbaidīšanu vai piesaistīšanu.
16 pv Moluskicīdi, vermicīdi un biocīdi citu bezmugurkaulnieku kontrolei Biocīdi, kurus izmanto, lai kontrolētu, neizmantojot aizbaidīšanu vai piesaistīšanu, moluskus, tārpus un tos bezmugurkaulniekus, uz kuriem neattiecas citi biocīdu veidi.
17 pv Piscicīdi Biocīdi, kurus izmanto zivju kontrolei, neizmantojot aizbaidīšanu vai piesaistīšanu.
18 pv Insekticīdi, akaricīdi un līdzekļi citu posmkāju kontrolei Biocīdi, kurus izmanto posmkāju (piemēram, insektu, zirnekļveidīgo un vēžveidīgo) kontrolei, neizmantojot aizbaidīšanu vai piesaistīšanu.
19 pv Repelenti un atraktanti Biocīdi, kurus izmanto kaitīgu organismu (bezmugurkaulnieku, piemēram, blusu, mugurkaulnieku, piemēram, putnu, grauzēju) ietekmei aizbaidot vai piesaistot, ieskaitot tos, kurus izmanto cilvēku vai veterinārajā higiēnā tieši uz ādas vai netieši cilvēku vai dzīvnieku vidē.
20 pv Līdzekļi citu mugurkaulnieku kontrolei Biocīdi, kurus izmanto to mugurkaulnieku kontrolei, neizmantojot aizbaidīšanu vai piesaistīšanu, uz kuriem jau neattiecas citi šīs pamatgrupas produkta veidi.
Numurs Produkta veids Apraksts
4. pamatgrupa. Citi biocīdi
21 pv Pretapaugšanas līdzekļi Biocīdi, kurus izmanto, lai novērstu organismu (mikroorganismu un augu vai dzīvnieku sugu augstāko formu) augšanu un koloniju veidošanos uz kuģiem, akvakultūras iekārtām u. c. zemūdens būvēm.
22 pv Šķidrumi balzamēšanai un taksidermijai Biocīdi, kurus izmanto cilvēku un dzīvnieku līķu vai to daļu dezinfekcijai un konservēšanai.

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)