Informācijas pieprasījums

Informācija par pieejamajiem testiem un pētījumiem

Visiem pieteikuma iesniedzējiem, kuri saistībā ar pieteikumu par atļaujas saņemšanu atbilstīgi Biocīdu regulai plāno veikt testus vai pētījumus, izmantojot mugurkaulniekus, ir jāiesniedz informācijas pieprasījums, izmantojot R4BP 3. Informācijas pieprasījuma mērķis ir noteikt, vai informācija par šādiem testiem vai pētījumiem jau ir iesniegta saskaņā ar Biocīdu regulu vai atcelto Biocīdu direktīvu. Attiecībā uz testiem, kuros nav izmantoti mugurkaulnieki, informācijas pieprasījuma iesniegšana ir fakutlatīva.

Informācijas pieprasījuma iesniegšana ir priekšnoteikums, lai domstarpību gadījumā par kopīgu datu izmantošanu varētu vērsties Ķimikāliju aģentūrā (attiecībā uz pētījumiem, kuros iesaistīti mugurkaulnieki, kā arī pētījumiem, kuros mugurkaulnieki nav izmantoti), tostarp situācijās, kad potenciālais pieteikuma iesniedzējs jau zina, kurš ir datu īpašnieks, vai sarunas jau ir sāktas.

Ja informācija par šādiem testiem vai pētījumiem jau ir iesniegta, Ķimikāliju aģentūra pieteikuma iesniedzējam nodos datu iesniedzēja kontaktinformāciju. Šie dati tiks iegūti no dokumentiem, kas ir iesniegti saskaņā ar atcelto Biocīdu direktīvu un Biocīdu regulu. Ķimikāliju aģentūra nesniegs informāciju par konkrētiem testiem vai pētījumiem.

Datu aizsardzība/nākamo pieteikumu iesniedzēju datu izmantojums

Ja attiecīgais datu aizsardzības termiņš ir beidzies, Ķimikāliju aģentūra nākamajiem pieteikumu iesniedzējiem var atļaut atsaukties uz sākotnējā pieteikumā sniegtajiem datiem.

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)