Pieteikšanās un atlases procedūra

Ķīmiskās līdzības pārbaudes pieteikumu iesniegšanai uzņēmumi izmanto elektroniskos iesniegšanas rīkus. Pieteikumus iesniedz ECHAIUCLID datni ar R4BP 3 starpniecību. Kopīgu pieteikumu gadījumā vienam no pieteikuma iesniedzējiem ir pirmajam jāsazinās ar ECHA palīdzības dienestu, lai saņemtu kopīga pieteikuma numuru.

Šajā shēmā ir sniegts pārskats par ķīmiskās līdzības pārbaudes pieteikumu iesniegšanas kārtību.

Posmi

Pieteikumu iesniegšanas procesam ir vairāki posmi. Pirms pieteikuma pāriešanas nākamajā posmā jāpabeidz iepriekšējais posms. Svarīgi, lai pieteikuma iesniedzējs pārliecinātos, ka ir ievēroti visi attiecīgie termiņi, pretējā gadījumā pieteikums procesa laikā tiek noraidīts.

 

Attēls

Kopīgs pieteikums: viens no pieteikuma iesniedzējiem sazinās ar ECHA, lai saņemtu kopīga pieteikuma numuru.

 
Attēls

Atsevišķs pieteikums: pieteikuma iesniedzējs iesniedz pieteikumu ar R4BP 3 starpniecību.

Kopīgs pieteikums: visi pieteikumu iesniedzēji iesniedz savus pieteikumus.

 
Attēls

ECHA pārbauda, vai pieteikums un dati ir iesniegti pareizā formātā, un ar R4BP 3 starpniecību nosūta rēķinu par maksu.

 
Attēls

Pieteikuma iesniedzējs 30 dienu laikā pēc rēķina datuma samaksā ECHA attiecīgo maksu.

 
Attēls

ECHA pieņem pieteikumu un sāk novērtēt ķīmisko līdzību.

 
Attēls

Ja novērtēšanas veikšanai ir nepieciešama papildu informācija, ECHA lūdz pieteikuma iesniedzēju sniegt trūkstošo informāciju. Vienlaikus ECHA pieteikuma iesniedzējam norāda šīs informācijas iesniegšanas termiņu.

 
Attēls

Pieteikuma iesniedzēja rīcībā ir 15 dienas, lai iesniegtu piezīmes par novērtējuma iznākumu.

 
Attēls

ECHA paziņo galīgo iznākumu.

 

Dalībnieki

Dokumentācijas iesniegšanas procesa galvenie dalībnieki

Pieteikuma iesniedzēji

Pieteikuma iesniedzēju pienākums ir iesniegt dokumentāciju ar visu būtisko informāciju saistībā ar ķīmiskās līdzības pārbaudi, kā arī sniegt papildu informāciju, ja ECHA to ir pieprasījusi. Pieteikuma iesniedzēji ir atbildīgi par datu kvalitāti savā dokumentācijā.

ECHA

ECHA ir jāpārliecinās, lai dokumentācijā iekļautā informācija būtu pareizā formātā. ECHA arī veic ķīmiskās līdzības pārbaudes novērtēšanu un nodrošina pieteikumu iesniegšanas procesa norisi noteiktajos termiņos.
 

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)