Ķīmiskās līdzības pārbaudes pakalpojums

Gadījumos, kad vēl nav pieņemts galīgais lēmums par aktīvās vielas apstiprināšanu, uzņēmumi var lūgt ECHA, lai tā veiktu aktīvās vielas ķīmiskās līdzības pārbaudi. Tas var būt aktuāli gadījumā, kad aktīvā viela tiek novērtēta saskaņā ar Biocīdu regulu (BPR) („Regula (ES) Nr. 528/2012"), tai skaitā gadījumā, ja aktīvās vielas dokumentācija ir iesniegta saskaņā ar Biocīdu direktīvu 98/8/EK, vai arī gadījumā, ja uzņēmumi vēl nav iesnieguši pieteikumu attiecībā uz aktīvās vielas apstiprināšanu.

Ķīmiskās līdzības pārbaude nozīmē novērtējumu, kas līdzīgs BPR 54. pantā aprakstītajam tehniskās atbilstības novērtējumam. Tomēr šī pārbaude tiek veikta tikai aktīvās vielas, kas radusies no viena avota, identitātes un ķīmiskā sastāva noteikšanai ar mērķi noskaidrot tās līdzību attiecībā uz tās pašas vielas, kas radusies no cita avota, ķīmisko sastāvu.

Ķīmiskās līdzības pārbaude atšķiras no BPR 54. pantā aprakstītā tehniskās atbilstības novērtējuma, jo lēmums par aktīvās vielas apstiprināšanu vēl nav pieņemts, un tāpēc aktīvās vielas oficiālais parauga avots vēl nav noteikts.

Šo pakalpojumu ir paredzēts izmantot:

a. individuāliem pieteikumiem: viena biocīdās aktīvās vielas alternatīvā avota, kas iesniegts novērtēšanai saskaņā ar Biocīdu direktīvu 98/8/EK vai Biocīdu regulu (ES) Nr. 528/2012, bet kuram nav pieņemts galīgais lēmums par apstiprināšanu, salīdzināšanai ar avotu(-iem), kas aprakstīts(-i) dokumentācijā, kas iesniegta šīs biocīdās aktīvās vielas novērtējuma veikšanai.

b.  kopīgiem pieteikumiem: divu vai vairāk vienas un tās pašas aktīvās vielas avotu salīdzināšanai, ņemot vērā paredzamo kopīgo pieteikumu attiecībā uz aktīvās vielas apstiprināšanu saskaņā ar Biocīdu regulu (ES) Nr. 528/2012.

Ķīmiskās līdzības pārbaudes pakalpojums ir BPR paredzēts papildu pakalpojums, ko piedāvā ECHA un kuram var pieteikties brīvprātīgi. Par šo pakalpojumu tiek piemērota maksa, kuras summa ir atkarīga no veicamā novērtējuma apjoma, kas definēts ECHA Valdes lēmumā 31/2013.

Lai pieprasītu veikt ķīmiskās līdzības pārbaudi, uzņēmumiem ir jāiesniedz pieteikums ECHA, izmantojot R4BP 3

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)