Dokumentācijas iesniegšana I pielikuma grozījumam

Uzņēmumi iesniegs pieteikumus, izmantojot R4BP 3. Ir nepieciešama IUCLID datne.

Šajā shēmā ir sniegts pārskats par dokumentācijas iesniegšanu I pielikuma grozījumam. 

Posmi

Dokumentācijas iesniegšanas procesam ir vairāki posmi. Pirms pieteikums var pāriet nākamajā posmā, jāpabeidz iepriekšējais posms. Svarīgi, lai pieteikuma iesniedzējs pārliecinātos, ka ir ievēroti visi attiecīgie termiņi, pretējā gadījumā pieteikums procesa laikā tiks noraidīts.

Attēls

ECHA pārbauda, vai pieteikums un dati ir iesniegti pareizā formātā, un ar R4BP 3 palīdzību nosūta rēķinu par maksu.

 
Attēls

Pieteikuma iesniedzējs 30 dienu laikā pēc rēķina datuma veic ECHA attiecīgo maksu.

 
Attēls

ECHA pieņem pieteikumu un informē kompetento iestādi, kas veic novērtēšanu. Ja pieteikums attiecas uz 6. kategoriju, kompetentās iestādes, kas veic novērtēšanu, rīcībā ir 30 dienas, lai veiktu pieteikuma validāciju (pilnīguma pārbaudi).

 
Attēls

Pieteikuma iesniedzējs kompetentajai iestādei, kas veic novērtēšanu, 30 dienu laikā veic attiecīgo maksu.

 
Attēls

Ja pieteikums attiecas uz 6. kategoriju un dokumentācija tiek uzskatīta par nepilnīgu, kompetentā iestāde, kas veic novērtēšanu, lūgs sniegt trūkstošo informāciju, un pieteikuma iesniedzējs to varēs iesniegt 90 dienu laikā. Kompetentās iestādes, kas veic novērtēšanu, rīcībā ir 30 dienas, lai veiktu pieteikuma validāciju uz iesniegtās jaunās informācijas pamata.

 
Attēls

Sākas dokumentācijas novērtēšana.

 

Dalībnieki

Dokumentācijas iesniegšanas procesa galvenie dalībnieki

Pieteikuma iesniedzēji

Pieteikuma iesniedzēju pienākums ir iesniegt dokumentāciju ar visu attiecīgo informāciju par reģistrējamajām aktīvajām vielām un sniegt papildu informāciju, ja to pieprasa kompetentā iestāde, kas veic novērtēšanu. Pieteikuma iesniedzēji ir atbildīgi par datu kvalitāti savās dokumentācijās.

ECHA

ECHA ir atbildīga par to, lai informācija dokumentācijā būtu pareizā formātā. ECHA arī nodrošina, lai iesniegšanas procesā tiktu ievēroti noteiktie termiņi.

Kompetentā iestāde, kas veic novērtēšanu

Kompetentā iestāde, kas veic novērtēšanu, ir atbildīga par iesniegtās dokumentācijas validāciju un pieteikumu iesniedzēju iesniegtās dokumentācijas novērtēšanu. Pieteikumu iesniedzēji var izvēlēties dalībvalsti, kas novērtēs to dokumentāciju. Galīgo lēmumu par to pieņem, vienojoties ar attiecīgo dalībvalsti.

 

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)