Skip to Content
Skip to Content

REACH 2018

Image

10 years of REACH registration

For 10 years, chemicals companies have assessed the risks of their chemicals used in Europe and sent that information to ECHA according to the criteria set out in the REACH Regulation.

Today, we know more than ever before about the chemicals on the EU/EEA market, their properties and impacts. Companies are able to advise their customers on how to use them safely. ECHA together with the national authorities and the European Commission will use the knowledge to design EU wide measures to protect our citizens and the environment from any harmful effects.

Vai uz jums attiecas šis termiņš?

Ja ražojat ķīmiskās vielas vai importējat tās no valstīm, kas neietilpst ES, tādā apjomā, kas pārsniedz vienu tonnu gadā, jums var būt pienākums tās reģistrēt saskaņā ar REACH. Turklāt, ja ražojat vai importējat produktu (maisījumu, izstrādājumu), tā sastāvā var būt vielas, kas ir atsevišķi jāreģistrē.

Ja jums ir provizoriski reģistrētas vielas, ko ražojat vai importējat no valstīm, kas neietilpst ES, tādā apjomā, kas pārsniedz vienu tonnu gadā, bet ne vairāk kā 100 tonnas gadā, un šīs vielas vēl nav reģistrētas, uz jums attiecas REACH reģistrācijas termiņš, proti, 2018. gada 31. maijs.

infographic image

REACH 2018

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)


Route: .live1