Publiskā apspriešana

Par ierobežojumu priekšlikumiem (kā izklāstīts XV pielikuma ierobežojumu ziņojumā) un SEAC atzinumu projektiem jāveic sabiedriskā apspriešana. Ierobežojumu priekšlikuma sagatavošanas posmā ECHA arī publicē aicinājumus sniegt piezīmes un liecības par dažādajiem dokumentiem, ko ECHA izstrādā saistībā ar ierobežojumiem, piemēram, ziņojumiem par vielām izstrādājumos un vadlīnijām par ierobežojumu ierakstiem.

Piezīmes var iesniegt jebkura persona. Vislielākā interese varētu būt uzņēmumiem, nozari vai pilsonisko sabiedrību pārstāvošām organizācijām, atsevišķiem iedzīvotājiem, kā arī publiskām iestādēm. Piezīmes tiek gaidītas gan no ES, gan no valstīm ārpus ES.

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)