Skip to Content
Skip to Content

Vienīgie pārstāvji

Vienīgie pārstāvji

Jūs esat vienīgais pārstāvis, ja:

  • jūs uzņematies REACH regulā noteiktos vielas importētāja uzņēmumam, kas atrodas ārpus EEZ.

Plašāku informāciju skatiet arī lapas “Uzsākot darbību” sadaļā, kas paredzēta vienīgajiem pārstāvjiem.

Kopumā uz jums attiecas tādas pašas vielu reģistrācijas prasības kā uz ražotājiem un importētājiem. Jums arī jāsniedz informācija importētājiem, lai viņi varētu izveidot drošības datu lapas (DDL). Jums arī jāuztur dokumentācija par jūsu piegādes ķēdi – saraksts ar importētājiem un tonnāžām, ko pēc pieprasījuma iesniegt izpildes iestādēm.

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)


Route: .live1