Skip to Content
Skip to Content

Reģistrētas vielas

Reģistrētas vielas

Dati ir iegūti no reģistrācijas dokumentācijas, kas ir iesniegta ECHA līdz datumam, kas norādīts kā pēdējais atjauninājums. Kopējās tonnāžas diapazons ir iegūts no visas dokumentācijas, ar diviem izņēmumiem; jebkādu tonnāžu, uz kuru attiecas pieteikums par konfidencialitāti, un jebkāds apjoms, kas tiek izmantots kā starpprodukts citas ķīmiskās vielas ražošanā. Publicētais kopējās tonnāžas diapazons ne vienmēr atspoguļo reģistrētās tonnāžas diapazonu (-us).

Ņemiet vērā, ka daļa informācijas par reģistrētajām vielām var piederēt trešām personām. Tādēļ šādas informācijas izmantošanai var būt nepieciešama īpašnieku, kas ir trešās personas, iepriekšēja piekrišana. Lai iegūtu plašāku informāciju, iepazīstieties ar Juridisko paziņojumu.

Lūdzam ņemt vērā, ka informācija par reģistrēto vielu ķīmiskajām īpašībām ir pieejama tiešsaistē eChemPortal portālā. 

The result of the search ‘Substance has nanoform’ returns all factsheets containing data related to nanomaterials. However, this does not mean that a registration covering nanoforms of the substance has been submitted in line with the revised annexes of REACH by all the registrants concerned. Note that since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA using IUCLID version 6.4 (released on 30 October 2019).

Last updated 11 jūlijs 2020. Database contains 22887 unique substances and contains information from 99887 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Suberic acid
208-010-9 505-48-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tridecanedioic acid
208-011-4 505-52-2 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Hexadecanedioic acid
208-013-5 505-54-4 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-dioxepane
208-015-6 505-65-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dipropoxymethane
208-021-9 505-84-0 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Icosanoic acid
208-031-3 506-30-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetracosanol
208-043-9 506-51-4 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Dimethylammonium chloride
208-046-5 506-59-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dimethylammonium chloride
208-046-5 506-59-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Potassium dicyanoargentate
208-047-0 506-61-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Silver cyanide
208-048-6 506-64-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Cyanogen bromide
208-051-2 506-68-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Cyanogen bromide
208-051-2 506-68-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Cyanogen chloride
208-052-8 506-77-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Diammonium carbonate
208-058-0 506-87-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Guanidinium nitrate
208-060-1 506-93-4 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Acetyl bromide
208-061-7 506-96-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Thioacetic acid
208-063-8 507-09-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-chloro-2-methylpropane
208-066-4 507-20-0 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-chloro-2-methylpropane
208-066-4 507-20-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyl hypochlorite
208-072-7 507-40-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
DL-borneol
208-080-0 507-70-0 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
(5α)-7,8-didehydro-4,5-epoxy-14-hydroxy-3-methoxy-17-methylmorphinan-6-one
208-085-8 508-54-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3',6'-bis(diethylamino)spiro[isobenzofuran-1(3H),9'-[9H]xanthene]-3-one
208-096-8 509-34-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
7,8-dihydromorphine
208-100-8 509-60-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
12'-hydroxy-5'α-isobutyl-2'-isopropylergotaman-3',6',18-trione
208-121-2 511-09-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Cyclopentolate
208-136-4 512-15-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium methyl sulphate
208-142-7 512-42-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trimethyl phosphate
208-144-8 512-56-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylbut-2-ene
208-156-3 513-35-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylbut-2-ene
208-156-3 513-35-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-chloro-2-methylpropane
208-157-9 513-36-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-methylprop-2-en-1-ol
208-161-0 513-42-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Barium carbonate
208-167-3 513-77-9 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Cadmium carbonate 208-168-9 513-78-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Cobalt carbonate 208-169-4 513-79-1 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Cobalt carbonate 208-169-4 513-79-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Butane-2,3-diol
208-173-6 513-85-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Acetoin
208-174-1 513-86-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,1-dichloroacetone
208-175-7 513-88-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
[1R-[1α(R*),2β,4aβ,8aα]]-2-hydroxy-α,2,5,5,8a-pentamethyl-α-vinyldecahydronaphthalene-1-propan-1-ol
208-194-0 515-03-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(2-chloro-1,1-dimethylethyl)benzene
208-197-7 515-40-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium benzenesulphonate
208-198-2 515-42-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium sulphanilate
208-208-5 515-74-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium sulphanilate
208-208-5 515-74-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Ethyl trichloroacetate
208-212-7 515-84-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Iron(II) oxalate
208-217-4 516-03-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Iron(II) oxalate
208-217-4 516-03-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-iodopyrrolidine-2,5-dione
208-221-6 516-12-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
α-acetyl-γ-butyrolactone
208-235-2 517-23-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
α-acetyl-γ-butyrolactone
208-235-2 517-23-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Haematoxylin
208-237-3 517-28-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 2-(3-oxo-6-oxidoxanthen-9-yl)benzoate
208-253-0 518-47-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Hesperidin
208-288-1 520-26-3 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Hesperidin
208-288-1 520-26-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Diosmin
208-289-7 520-27-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Diosmin
208-289-7 520-27-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
5,7-dihydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-4-benzopyrone
208-291-8 520-34-3 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-acetyl-6-methyl-2H-pyran-2,4(3H)-dione
208-293-9 520-45-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Androstanolone
208-307-3 521-18-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(3-oxobenzo[b]thien-2(3H)-ylidene)benzo[b]thiophene-3(2H)-one
208-336-1 522-75-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Diammonium phthalate
208-341-9 523-24-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N-hydroxyphthalimide
208-358-1 524-38-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N-hydroxyphthalimide
208-358-1 524-38-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Mebhydrolin
208-364-4 524-81-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Osalmid
208-385-9 526-18-1 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,3-xylenol
208-395-3 526-75-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,3-dibromosuccinic acid
208-396-9 526-78-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
D-gluconic acid
208-401-4 526-95-4 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
L-xylo-hex-2-ulosonic acid
208-403-5 526-98-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Copper di-D-gluconate
208-408-2 527-09-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4,6-trimethylphenol
208-419-2 527-60-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-furoyl chloride
208-422-9 527-69-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-thenoic acid
208-423-4 527-72-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-ol
208-459-0 529-33-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-one
208-460-6 529-34-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
6,7-dihydroxy-4-methylcoumarin
208-470-0 529-84-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,1-diphenylethylene
208-482-6 530-48-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,1'-carbonylbis-1H-imidazole
208-488-9 530-62-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Flufenamic acid
208-494-1 530-78-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Flufenamic acid
208-494-1 530-78-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3,5-triazine-2,4,6-triyltrinitrilohexamethanol
208-503-9 531-18-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3,5-triazine-2,4,6-triyltrinitrilohexamethanol
208-503-9 531-18-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Aesculin
208-517-5 531-75-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium naphthalene-2-sulphonate
208-523-8 532-02-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Mandelonitrile
208-532-7 532-28-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium benzoate
208-534-8 532-32-1 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Monophosphothiamine
208-536-9 532-40-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Monophosphothiamine
208-536-9 532-40-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Barium dibenzoate
208-551-0 533-00-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1-methylpiperidine-2-ethanol
208-554-7 533-15-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,4-(methylenedioxy)phenol
208-561-5 533-31-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Ethyl 2-bromobutyrate
208-574-6 533-68-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Ethyl 2-bromobutyrate
208-574-6 533-68-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-hydroxycyclohepta-2,4,6-trienone
208-577-2 533-75-5 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-hydroxycyclohepta-2,4,6-trienone
208-577-2 533-75-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trisodium hydrogendicarbonate
208-580-9 533-96-0 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-aminopropane-1,3-diol
208-584-0 534-03-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-dichloroacetone
208-585-6 534-07-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,1-dimethoxyethane
208-589-8 534-15-6 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)


Route: .live2