Skip to Content
Skip to Content

Reģistrētas vielas

Reģistrētas vielas

Dati ir iegūti no reģistrācijas dokumentācijas, kas ir iesniegta ECHA līdz datumam, kas norādīts kā pēdējais atjauninājums. Kopējās tonnāžas diapazons ir iegūts no visas dokumentācijas, ar diviem izņēmumiem; jebkādu tonnāžu, uz kuru attiecas pieteikums par konfidencialitāti, un jebkāds apjoms, kas tiek izmantots kā starpprodukts citas ķīmiskās vielas ražošanā. Publicētais kopējās tonnāžas diapazons ne vienmēr atspoguļo reģistrētās tonnāžas diapazonu (-us).

Ņemiet vērā, ka daļa informācijas par reģistrētajām vielām var piederēt trešām personām. Tādēļ šādas informācijas izmantošanai var būt nepieciešama īpašnieku, kas ir trešās personas, iepriekšēja piekrišana. Lai iegūtu plašāku informāciju, iepazīstieties ar Juridisko paziņojumu.

Lūdzam ņemt vērā, ka informācija par reģistrēto vielu ķīmiskajām īpašībām ir pieejama tiešsaistē eChemPortal portālā. 

The result of the search ‘Substance has nanoform’ returns all factsheets containing data related to nanomaterials. However, this does not mean that a registration covering nanoforms of the substance has been submitted in line with the revised annexes of REACH by all the registrants concerned. Note that since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA using IUCLID version 6.4 (released on 30 October 2019).

Last updated 07 jūlijs 2020. Database contains 22878 unique substances and contains information from 99765 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
N,N'-(10,15,16,17-tetrahydro-5,10,15,17-tetraoxo-5H-dinaphtho[2,3-a:2',3'-i]carbazole-4,9-diyl)bis(benzamide)
205-044-6 131-92-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[29H,31H-phthalocyaninato(2-)-N29,N30,N31,N32]iron
205-047-2 132-16-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 2-biphenylate
205-055-6 132-27-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
7-hydroxynaphthalene-1-sulphonic acid
205-066-6 132-57-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-naphthylacetonitrile
205-078-1 132-75-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
7-benzamido-4-hydroxynaphthalene-2-sulphonic acid
205-080-2 132-87-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Phenoxymethylpenicillin potassium
205-086-5 132-98-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Captan
205-087-0 133-06-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Diethyl butylmalonate
205-089-1 133-08-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Diethyl ethylmalonate
205-093-3 133-13-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Bis(2,4-dichlorobenzoyl) peroxide
205-094-9 133-14-2 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4-dichloro-3,5-xylenol
205-109-9 133-53-9 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 4,4'-bis[(4,6-dianilino-1,3,5-triazin-2-yl)amino]stilbene-2,2'-disulphonate
205-117-2 133-66-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-amino-5-chlorobenzenesulphonic acid
205-119-3 133-74-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,5-diiodosalicylic acid
205-124-0 133-91-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,5-diiodosalicylic acid
205-124-0 133-91-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium ascorbate
205-126-1 134-03-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethoxybenzoic acid
205-130-3 134-11-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Methyl anthranilate
205-132-4 134-20-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Methyl anthranilate
205-132-4 134-20-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Bis(8-hydroxyquinolinium) sulphate
205-137-1 134-31-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1-naphthylamine
205-138-7 134-32-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-naphthylamine
205-138-7 134-32-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4,4'-dihydroxy-7,7'-ureylenedi(naphthalene-2-sulphonic acid)
205-142-9 134-47-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(R*,S*)-(±)-α-[1-(methylamino)ethyl]benzyl alcohol hydrochloride
205-153-9 134-71-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Bis[[R-(R*,S*)]-β-hydroxy-α-methylphenethyl)methylammonium] sulphate
205-154-4 134-72-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Benzil
205-157-0 134-81-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Benzil
205-157-0 134-81-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
α,4-dichloro-α-phenyltoluene
205-158-6 134-83-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-methylbenzophenone
205-159-1 134-84-9 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
4-chlorobenzophenone
205-160-7 134-85-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-chlorobenzophenone
205-160-7 134-85-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-hydroxy-3,5-dimethoxybenzaldehyde
205-167-5 134-96-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-(p-aminoanilino)-3-nitrobenzenesulphonic acid
205-175-9 135-11-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
N-[4-[[(2-amino-1,4,5,6,7,8-hexahydro-4-oxo-6-pteridinyl)methyl]amino]benzoyl]-L-glutamic acid
205-181-1 135-16-0 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-naphthol
205-182-7 135-19-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-naphthol
205-182-7 135-19-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-naphthol
205-182-7 135-19-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Disodium 2-hydroxyethyliminodi(acetate)
205-187-4 135-37-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 3-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonate
205-196-3 135-51-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
N,N'-dithiodi-o-phenylenedibenzamide
205-201-9 135-57-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3-hydroxy-2'-methyl-2-naphthanilide
205-205-0 135-61-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-hydroxy-2'-methoxy-2-naphthanilide
205-206-6 135-62-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-hydroxy-2'-methoxy-2-naphthanilide
205-206-6 135-62-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
5'-chloro-3-hydroxy-2'-methyl-2-naphthanilide
205-207-1 135-63-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-hydroxy-3'-nitro-2-naphthanilide
205-209-2 135-65-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium 6-hydroxynaphthalene-2-sulphonate
205-218-1 135-76-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
N-2-naphthylaniline
205-223-9 135-88-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-[3-[(4-amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methyl]-4-methyl-1,3-thiazoniol-5-yl]ethyl dihydrogen diphosphate
205-230-7 136-09-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Zinc bis(dibutyldithiocarbamate)
205-232-8 136-23-2 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium dibutyldithiocarbamate
205-238-0 136-30-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Calcium bis(2-ethylhexanoate) 205-249-0 136-51-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Cobalt bis(2-ethylhexanoate)
205-250-6 136-52-7 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Zinc bis(2-ethylhexanoate) 205-251-1 136-53-8 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Butyl benzoate
205-252-7 136-60-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
4-hexylresorcinol
205-257-4 136-77-6 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
6-methylbenzotriazole
205-265-8 136-85-6 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4,5-dihydro-2-undecyl-1H-imidazole-1-ethanol
205-271-0 136-99-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4,5-dihydro-2-undecyl-1H-imidazole-1-ethanol
205-271-0 136-99-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(4-methylthiazol-5-yl)ethanol
205-272-6 137-00-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-heptylcyclopentanone
205-273-1 137-03-1 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Mecrilate
205-275-2 137-05-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-aminobenzenethiol
205-277-3 137-07-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium N-lauroylsarcosinate
205-281-5 137-16-6 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Thiram
205-286-2 137-26-8 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Copper bis(dimethyldithiocarbamate)
205-287-8 137-29-1 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ziram
205-288-3 137-30-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylbutan-1-ol
205-289-9 137-32-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium propionate
205-290-4 137-40-6 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium propionate
205-290-4 137-40-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Metam-sodium 205-293-0 137-42-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Bromocyclopentane
205-294-6 137-43-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4,6-diaminobenzene-1,3-disulphonic acid
205-298-8 137-50-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-aminobenzene-1,3-disulphonic acid
205-299-3 137-51-9 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Lidocaine
205-302-8 137-58-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
6-O-palmitoylascorbic acid
205-305-4 137-66-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[1-(aminocarbonyl)hydrazino]acetic acid
205-311-7 138-07-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
N,N,N-trimethylanilinium chloride
205-319-0 138-24-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N,N,N-trimethylanilinium chloride
205-319-0 138-24-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Hexadecyltrimethylammonium toluene-p-sulphonate
205-324-8 138-32-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
(3R,4S,5R)-3,4,5-trihydroxycyclohex-1-enecarboxylic acid
205-334-2 138-59-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(±)-4-(2-amino-1-hydroxyethyl)pyrocatechol
205-337-9 138-65-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Dipentene
205-341-0 138-86-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium cyclamate
205-348-9 139-05-9 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzododecinium chloride
205-351-5 139-07-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Miristalkonium chloride
205-352-0 139-08-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Nitrilotriacetic acid
205-355-7 139-13-9 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Nitrilotriacetic acid
205-355-7 139-13-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium dihydrogen ethylenediaminetetraacetate
205-358-3 139-33-3 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Propazine
205-359-9 139-40-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium N,N-bis(2-hydroxyethyl)glycinate
205-360-4 139-41-3 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris[oxalate(2-)]dicerium
205-362-5 139-42-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,2,3-propanetriyl tris[12-(acetoxy)octadecanoate]
205-363-0 139-43-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Diphenyl sulphide
205-371-4 139-66-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Diphenyl sulphide
205-371-4 139-66-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
N-(3,4-dimethoxyphenethyl)-2-(3,4-dimethoxyphenyl)acetamide
205-374-0 139-76-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trisodium 2-(carboxylatomethyl(2-hydroxyethyl)amino)ethyliminodi(acetate)
205-381-9 139-89-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Pentasodium (carboxylatomethyl)iminobis(ethylenenitrilo)tetraacetate
205-391-3 140-01-2 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Pentasodium (carboxylatomethyl)iminobis(ethylenenitrilo)tetraacetate
205-391-3 140-01-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Butyl O-acetylricinoleate
205-393-4 140-04-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)


Route: .live2