Skip to Content
Skip to Content

Reģistrētas vielas

Reģistrētas vielas

Dati ir iegūti no reģistrācijas dokumentācijas, kas ir iesniegta ECHA līdz datumam, kas norādīts kā pēdējais atjauninājums. Kopējās tonnāžas diapazons ir iegūts no visas dokumentācijas, ar diviem izņēmumiem; jebkādu tonnāžu, uz kuru attiecas pieteikums par konfidencialitāti, un jebkāds apjoms, kas tiek izmantots kā starpprodukts citas ķīmiskās vielas ražošanā. Publicētais kopējās tonnāžas diapazons ne vienmēr atspoguļo reģistrētās tonnāžas diapazonu (-us).

Ņemiet vērā, ka daļa informācijas par reģistrētajām vielām var piederēt trešām personām. Tādēļ šādas informācijas izmantošanai var būt nepieciešama īpašnieku, kas ir trešās personas, iepriekšēja piekrišana. Lai iegūtu plašāku informāciju, iepazīstieties ar Juridisko paziņojumu.

Lūdzam ņemt vērā, ka informācija par reģistrēto vielu ķīmiskajām īpašībām ir pieejama tiešsaistē eChemPortal portālā. 

The result of the search ‘Substance has nanoform’ returns all factsheets containing data related to nanomaterials. However, this does not mean that a registration covering nanoforms of the substance has been submitted in line with the revised annexes of REACH by all the registrants concerned. Note that since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA using IUCLID version 6.4 (released on 30 October 2019).

Last updated 11 jūlijs 2020. Database contains 22887 unique substances and contains information from 99887 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Tetrakis(hydroxymethyl)phosphonium chloride
204-707-7 124-64-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-amino-2-methylpropanol
204-709-8 124-68-5 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-amino-2-methylpropanol
204-709-8 124-68-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Dichloro(methyl)(vinyl)silane
204-710-3 124-70-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Exo-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-ol
204-712-4 124-76-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
D-camphoric acid
204-715-0 124-83-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Prednisone 21-acetate
204-726-0 125-10-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Exo-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl acetate
204-727-6 125-12-2 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3,3-bis(4-hydroxy-5-isopropyl-o-tolyl)phthalide
204-729-7 125-20-2 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Codeine hydrobromide
204-730-2 125-25-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Dihydrocodeine
204-732-3 125-28-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Pleuromulin
204-747-5 125-65-5 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Pleuromulin
204-747-5 125-65-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-dimethylamino-2,2-diphenylvaleronitrile
204-755-9 125-79-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,2-dimethylpropane-1,3-diol
204-781-0 126-30-7 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrahydrothiophene 1,1-dioxide
204-783-1 126-33-0 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethyl-2-methyl-1,3-dioxolane
204-785-2 126-39-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Propane-1,2,3-triyl trinonan-1-oate
204-791-5 126-53-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethyl-2-[[(1-oxononyl)oxy]methyl]propane-1,3-diyl dinonan-1-oate
204-793-6 126-57-8 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
2,2,2',2'-tetrakis(hydroxymethyl)-3,3'-oxydipropan-1-ol
204-794-1 126-58-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Triisobutyl phosphate
204-798-3 126-71-6 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tributyl phosphate
204-800-2 126-73-8 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tributyl phosphate
204-800-2 126-73-8 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tributyl phosphate
204-800-2 126-73-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3-bis(3-(2,3-epoxypropoxy)propyl)-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane
204-803-9 126-80-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
5,5-dimethylcyclohexane-1,3-dione
204-804-4 126-81-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium 3-chloro-2-hydroxypropanesulphonate
204-807-0 126-83-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol
204-809-1 126-86-3 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
(R)-3,7-dimethyl-1,6-octadien-3-ol 204-811-2 126-91-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium etasulfate
204-812-8 126-92-1 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium hydrogen di(acetate)
204-814-9 126-96-5 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
(2-hydroxyethyl)ammonium mercaptoacetate
204-815-4 126-97-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Methacrylonitrile
204-817-5 126-98-7 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Methacrylonitrile
204-817-5 126-98-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-chlorobuta-1,3-diene
204-818-0 126-99-8 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Acetone oxime
204-820-1 127-06-0 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Potassium acetate
204-822-2 127-08-2 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium acetate
204-823-8 127-09-3 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Pyruvic acid
204-824-3 127-17-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetrachloroethylene
204-825-9 127-18-4 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
N,N-dimethylacetamide
204-826-4 127-19-5 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Methyl abietate
204-832-7 127-25-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 1,2-diisobutoxycarbonylethanesulphonate
204-839-5 127-39-9 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
4-(2,6,6-trimethylcyclohex-2-ene-1-yl)-but-3-ene-2-one
204-841-6 127-41-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Retinyl acetate
204-844-2 127-47-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one
204-846-3 127-51-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium N-chlorobenzenesulphonamide
204-847-9 127-52-6 Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Diphenyl sulphone
204-853-1 127-63-9 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tosylchloramide sodium
204-854-7 127-65-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 3-nitrobenzenesulphonate
204-857-3 127-68-4 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
4'-(thiazol-2-ylsulphamoyl)acetanilide
204-864-1 127-76-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Potassium hydrogen oxalate
204-873-0 127-95-7 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Potassium trihydrogen dioxalate
204-874-6 127-96-8 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Potassium dimethyldithiocarbamate
204-875-1 128-03-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium dimethyldithiocarbamate
204-876-7 128-04-1 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium dimethyldithiocarbamate
204-876-7 128-04-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium dimethyldithiocarbamate
204-876-7 128-04-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
N-bromosuccinimide
204-877-2 128-08-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
N-bromosuccinimide
204-877-2 128-08-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
N-chlorosuccinimide
204-878-8 128-09-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Ursodeoxycholic acid
204-879-3 128-13-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Ursodeoxycholic acid
204-879-3 128-13-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,6-di-tert-butyl-p-cresol
204-881-4 128-37-0 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,6-di-tert-butylphenol
204-884-0 128-39-2 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,6-di-tert-butylphenol
204-884-0 128-39-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,6-di-tert-butylphenol
204-884-0 128-39-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4,4'-dinitrostilbene-2,2'-disulphonic acid
204-885-6 128-42-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one 1,1-dioxide, sodium salt
204-886-1 128-44-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Calcium 1,4-bis(2-ethylhexyl) bis(2-sulphosuccinate)
204-889-8 128-49-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
16,17-dimethoxyviolanthrene-5,10-dione
204-896-6 128-58-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
16-nitroviolanthrene-5,10-dione
204-898-7 128-60-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Noscapine
204-899-2 128-62-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Perylene-3,4:9,10-tetracarboxylic dianhydride
204-905-3 128-69-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Perylene-3,4:9,10-tetracarboxylic dianhydride
204-905-3 128-69-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,4-bis(p-tolylamino)anthraquinone
204-909-5 128-80-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Pyrene
204-927-3 129-00-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Merbromin 204-933-6 129-16-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Hydrogen [4-[4-(diethylamino)-2',4'-disulphonatobenzhydrylidene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]diethylammonium, sodium salt
204-934-1 129-17-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
6,8-dianilinonaphthalene-1-sulphonic acid
204-970-8 129-93-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Disodium 4,5-dihydroxynaphthalene-2,7-disulphonate
204-972-9 129-96-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Benz[cd]indol-2(1H)-one
204-973-4 130-00-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium 4-aminonaphthalene-1-sulphonate
204-975-5 130-13-2 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium naphthalene-1-sulphonate
204-976-0 130-14-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-naphthoquinone
204-977-6 130-15-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-naphthoquinone
204-977-6 130-15-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Cloxiquine
204-978-1 130-16-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(4-aminophenyl)-6-methylbenzothiazole-7-sulphonic acid
204-979-7 130-17-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
7,16-dichloro-6,15-dihydroanthrazine-5,9,14,18-tetrone
204-980-2 130-20-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
4-amino-5-hydroxynaphthalene-1,7-disulphonic acid
204-982-3 130-23-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Clioquinol
204-984-4 130-26-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,3'-dihydroxy-4,4'-methylenedi(2-naphthoic acid)
204-998-0 130-85-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Quinine
205-003-2 130-95-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 9,10-dihydro-9,10-dioxoanthracene-2-sulphonate
205-009-5 131-08-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dimethyl phthalate
205-011-6 131-11-3 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Dimethyl phthalate
205-011-6 131-11-3 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Diallyl phthalate
205-016-3 131-17-9 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Diallyl phthalate
205-016-3 131-17-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-aminonaphthalene-1,5-disulphonic acid
205-020-5 131-27-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Dioxybenzone
205-026-8 131-53-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-dihydroxy-4,4'-dimethoxybenzophenone
205-027-3 131-54-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)


Route: .live1