Skip to Content
Skip to Content

Reģistrētas vielas

Reģistrētas vielas

Dati ir iegūti no reģistrācijas dokumentācijas, kas ir iesniegta ECHA līdz datumam, kas norādīts kā pēdējais atjauninājums. Kopējās tonnāžas diapazons ir iegūts no visas dokumentācijas, ar diviem izņēmumiem; jebkādu tonnāžu, uz kuru attiecas pieteikums par konfidencialitāti, un jebkāds apjoms, kas tiek izmantots kā starpprodukts citas ķīmiskās vielas ražošanā. Publicētais kopējās tonnāžas diapazons ne vienmēr atspoguļo reģistrētās tonnāžas diapazonu (-us).

Ņemiet vērā, ka daļa informācijas par reģistrētajām vielām var piederēt trešām personām. Tādēļ šādas informācijas izmantošanai var būt nepieciešama īpašnieku, kas ir trešās personas, iepriekšēja piekrišana. Lai iegūtu plašāku informāciju, iepazīstieties ar Juridisko paziņojumu.

Lūdzam ņemt vērā, ka informācija par reģistrēto vielu ķīmiskajām īpašībām ir pieejama tiešsaistē eChemPortal portālā. 

The result of the search ‘Substance has nanoform’ returns all factsheets containing data related to nanomaterials. However, this does not mean that a registration covering nanoforms of the substance has been submitted in line with the revised annexes of REACH by all the registrants concerned. Note that since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA using IUCLID version 6.4 (released on 30 October 2019).

Last updated 11 jūlijs 2020. Database contains 22887 unique substances and contains information from 99887 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
undecan-2-one; methyl nonyl ketone
203-937-5 112-12-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Decanoyl chloride
203-938-0 112-13-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Octyl acetate
203-939-6 112-14-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-ethoxyethoxy)ethyl acetate
203-940-1 112-15-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Lauroyl chloride
203-941-7 112-16-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Lauroyl chloride
203-941-7 112-16-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Decyl acetate
203-942-2 112-17-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dodecyldimethylamine
203-943-8 112-18-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-hexyloxyethanol
203-951-1 112-25-4 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
1,2-bis(2-chloroethoxy)ethane
203-952-7 112-26-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,2'-(ethylenedioxy)diethanol
203-953-2 112-27-6 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1-bromodecane
203-955-3 112-29-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Decan-1-ol
203-956-9 112-30-1 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Decan-1-ol
203-956-9 112-30-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Decanal
203-957-4 112-31-2 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[2-(3-aminopropoxy)ethoxy]ethanol
203-960-0 112-33-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-butoxyethoxy)ethanol
203-961-6 112-34-5 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-(2-methoxyethoxy)ethoxy)ethanol
203-962-1 112-35-6 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Bis(2-ethoxyethyl) ether
203-963-7 112-36-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Undecanoic acid
203-964-2 112-37-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Undec-10-enoic acid
203-965-8 112-38-9 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Methyl palmitate
203-966-3 112-39-0 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Dodecane
203-967-9 112-40-3 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Dodec-1-ene
203-968-4 112-41-4 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Undecan-1-ol
203-970-5 112-42-5 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Undecanal
203-972-6 112-44-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Undec-10-enal
203-973-1 112-45-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Decane-1,10-diol
203-975-2 112-47-0 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,2-bis(2-methoxyethoxy)ethane
203-977-3 112-49-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-(2-ethoxyethoxy)ethoxy)ethanol
203-978-9 112-50-5 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1-chlorododecane
203-981-5 112-52-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Dodecan-1-ol
203-982-0 112-53-8 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Dodecanal
203-983-6 112-54-9 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Dodecane-1-thiol
203-984-1 112-55-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Dihexyl ether
203-987-8 112-58-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-hexyloxyethoxy)ethanol
203-988-3 112-59-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3,6,9-trioxaundecane-1,11-diol
203-989-9 112-60-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Methyl stearate
203-990-4 112-61-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Methyl stearate
203-990-4 112-61-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Myristoyl chloride
203-994-6 112-64-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Myristoyl chloride
203-994-6 112-64-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Palmitoyl chloride
203-996-7 112-67-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Hexadecyldimethylamine
203-997-2 112-69-6 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tridecan-1-ol
203-998-8 112-70-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1-bromotetradecane
203-999-3 112-71-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetradecanol
204-000-3 112-72-1 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Bis(2-butoxyethyl) ether
204-001-9 112-73-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Dimethyl(tetradecyl)amine
204-002-4 112-75-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Stearoyl chloride
204-004-5 112-76-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Oleoyl chloride
204-005-0 112-77-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Oleoyl chloride
204-005-0 112-77-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-bromohexadecane
204-008-7 112-82-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(Z)-docos-13-enamide
204-009-2 112-84-5 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Docosanoic acid
204-010-8 112-85-6 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Octadec-1-ene
204-012-9 112-88-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Octadec-1-ene
204-012-9 112-88-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Octadec-1-ene
204-012-9 112-88-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-bromooctadecane
204-013-4 112-89-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Oleonitrile
204-016-0 112-91-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Octadecan-1-ol
204-017-6 112-92-5 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Octadecan-1-ol
204-017-6 112-92-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Icosane
204-018-1 112-95-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Octadecyl isocyanate
204-019-7 112-96-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Guanidine
204-021-8 113-00-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium pyruvate
204-024-4 113-24-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium pyruvate
204-024-4 113-24-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
N-(2-ethylhexyl)-8,9,10-trinorborn-5-ene-2,3-dicarboximide
204-029-1 113-48-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Chlorprothixene
204-032-8 113-59-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
potassium [2S-(2α,5α,6β)]-3,3-dimethyl-7-oxo-6-(phenylacetamido)-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate
204-038-0 113-98-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Erythromycin
204-040-1 114-07-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Hyoscine hydrobromide
204-050-6 114-49-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium phenylacetate
204-052-7 114-70-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Propene
204-062-1 115-07-1 Full Joint 10 000 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Dimethyl ether
204-065-8 115-10-6 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylpropene
204-066-3 115-11-7 Full Joint 1 000 000 - 10 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylbut-3-en-2-ol
204-068-4 115-18-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylbut-3-en-2-ol
204-068-4 115-18-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-methylbut-3-yn-2-ol
204-070-5 115-19-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylbut-3-yn-2-ol
204-070-5 115-19-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-methylbut-3-yn-2-ol
204-070-5 115-19-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trichloro(ethyl)silane
204-072-6 115-21-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Octafluorocyclobutane
204-075-2 115-25-3 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4,5,6,7,7-hexachloro-8,9,10-trinorborn-5-ene-2,3-dicarboxylic anhydride
204-077-3 115-27-5 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Thebaine
204-084-1 115-37-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Azacyclonol
204-092-5 115-46-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-amino-2-methylpropane-1,3-diol
204-100-7 115-69-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-amino-2-ethylpropanediol
204-101-2 115-70-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Pentaerythritol
204-104-9 115-77-5 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Triethyl orthopropionate
204-108-0 115-80-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Pentaerythritol tetrastearate
204-110-1 115-83-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-butyl-2-ethylpropanediol
204-111-7 115-84-4 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Triphenyl phosphate
204-112-2 115-86-6 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Triphenyl phosphate
204-112-2 115-86-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Linalyl acetate
204-116-4 115-95-7 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris(2-chloroethyl) phosphate 204-118-5 115-96-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Linalyl formate
204-120-6 115-99-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Hydroxyacetone
204-124-8 116-09-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Isopropenyl methyl ether
204-125-3 116-11-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetrafluoroethylene
204-126-9 116-14-3 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Hexafluoropropene
204-127-4 116-15-4 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)


Route: .live2