Skip to Content
Skip to Content

Reģistrētas vielas

Reģistrētas vielas

Dati ir iegūti no reģistrācijas dokumentācijas, kas ir iesniegta ECHA līdz datumam, kas norādīts kā pēdējais atjauninājums. Kopējās tonnāžas diapazons ir iegūts no visas dokumentācijas, ar diviem izņēmumiem; jebkādu tonnāžu, uz kuru attiecas pieteikums par konfidencialitāti, un jebkāds apjoms, kas tiek izmantots kā starpprodukts citas ķīmiskās vielas ražošanā. Publicētais kopējās tonnāžas diapazons ne vienmēr atspoguļo reģistrētās tonnāžas diapazonu (-us).

Ņemiet vērā, ka daļa informācijas par reģistrētajām vielām var piederēt trešām personām. Tādēļ šādas informācijas izmantošanai var būt nepieciešama īpašnieku, kas ir trešās personas, iepriekšēja piekrišana. Lai iegūtu plašāku informāciju, iepazīstieties ar Juridisko paziņojumu.

Lūdzam ņemt vērā, ka informācija par reģistrēto vielu ķīmiskajām īpašībām ir pieejama tiešsaistē eChemPortal portālā. 

The result of the search ‘Substance has nanoform’ returns all factsheets containing data related to nanomaterials. However, this does not mean that a registration covering nanoforms of the substance has been submitted in line with the revised annexes of REACH by all the registrants concerned. Note that since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA using IUCLID version 6.4 (released on 30 October 2019).

Last updated 10 jūlijs 2020. Database contains 22887 unique substances and contains information from 99887 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
p-benzoquinone
203-405-2 106-51-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
p-benzoquinone
203-405-2 106-51-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-methylpiperidin-4-ol
203-406-8 106-52-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-methylpiperidin-4-ol
203-406-8 106-52-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-chlorobenzenethiol
203-408-9 106-54-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,4-dimethylpiperazine
203-412-0 106-58-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-dimethylpiperazine
203-412-0 106-58-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Isobutyl acrylate
203-417-8 106-63-8 Full Joint 100+ tonnes per annum View substance registered dossier
Dimethyl succinate
203-419-9 106-65-0 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Dimethyl succinate
203-419-9 106-65-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Octan-3-one
203-423-0 106-68-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Hexane-1,2,6-triol
203-424-6 106-69-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Methyl hexanoate
203-425-1 106-70-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,6-dimethylhept-5-enal
203-427-2 106-72-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Oxydiethylene bis(chloroformate)
203-430-9 106-75-2 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dimethyl sebacate
203-431-4 106-79-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Dimethyl sebacate
203-431-4 106-79-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,2-epoxy-4-vinylcyclohexane
203-436-1 106-86-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,2-epoxybutane
203-438-2 106-88-7 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
1-chloro-2,3-epoxypropane
203-439-8 106-89-8 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1-chloro-2,3-epoxypropane
203-439-8 106-89-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-chloro-2,3-epoxypropane
203-439-8 106-89-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,3-epoxypropyl methacrylate
203-441-9 106-91-2 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Allyl 2,3-epoxypropyl ether
203-442-4 106-92-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,2-dibromoethane
203-444-5 106-93-4 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1-bromopropane
203-445-0 106-94-5 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1-bromopropane
203-445-0 106-94-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-bromopropane
203-445-0 106-94-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-bromopropene
203-446-6 106-95-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-bromopropyne
203-447-1 106-96-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Butane
203-448-7 106-97-8 Full Joint 1 000 000 - 10 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
But-1-ene
203-449-2 106-98-9 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Buta-1,3-diene
203-450-8 106-99-0 Full Joint 1 000 000 - 10 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-butene
203-452-9 107-01-7 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Acrylaldehyde
203-453-4 107-02-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Acrylaldehyde
203-453-4 107-02-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Propane-1-thiol
203-455-5 107-03-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1-bromo-2-chloroethane
203-456-0 107-04-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-chloropropene
203-457-6 107-05-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,2-dichloroethane
203-458-1 107-06-2 Full Joint 1 000 000 - 10 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-chloroethanol
203-459-7 107-07-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-chloroethanol
203-459-7 107-07-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-iodopropane
203-460-2 107-08-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Propylamine
203-462-3 107-10-8 Full Joint 10+ tonnes per annum View substance registered dossier
Allylamine
203-463-9 107-11-9 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Allylamine
203-463-9 107-11-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Propiononitrile
203-464-4 107-12-0 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Propiononitrile
203-464-4 107-12-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Acrylonitrile
203-466-5 107-13-1 Full Joint 1 000 000 - 10 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Chloroacetonitrile
203-467-0 107-14-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Ethylenediamine
EDA
203-468-6 107-15-3 Full Joint 10 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Ethylenediamine
EDA
203-468-6 107-15-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Allyl alcohol
203-470-7 107-18-6 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Allyl alcohol
203-470-7 107-18-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Prop-2-yn-1-ol
203-471-2 107-19-7 Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Prop-2-yn-1-ol
203-471-2 107-19-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Chloroacetaldehyde
203-472-8 107-20-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Ethane-1,2-diol
203-473-3 107-21-1 Full Joint 1 000 000 - 10 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
glyoxal … %; ethandial … %
203-474-9 107-22-2 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
glyoxal … %; ethandial … %
203-474-9 107-22-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Methyl vinyl ether
203-475-4 107-25-5 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Acetaldehyde oxime
203-479-6 107-29-9 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Methyl formate
203-481-7 107-31-3 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Taurine
203-483-8 107-35-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Taurine
203-483-8 107-35-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Taurine
203-483-8 107-35-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-hydroxyethanesulphonic acid
203-484-3 107-36-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-hydroxyethanesulphonic acid
203-484-3 107-36-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-methylpentane-2,4-diol
203-489-0 107-41-5 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Betaine
203-490-6 107-43-7 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,1,3,3-tetramethylbutylamine
203-491-1 107-45-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Hexamethyldisiloxane
203-492-7 107-46-0 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Octamethyltrisiloxane
203-497-4 107-51-7 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetradecamethylhexasiloxane
203-499-5 107-52-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3,5-dimethylhex-1-yn-3-ol
203-500-9 107-54-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
O,O-di-sec-butyl hydrogen dithiophosphate
203-501-4 107-55-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
O,O-diisopropyl hydrogen dithiophosphate
203-503-5 107-56-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
N-tert-butylacrylamide
203-505-6 107-58-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
tert-butyl chloroacetate
203-506-1 107-59-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Dibutyl hydrogen phosphate
203-509-8 107-66-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
tert-butyl peracetate
203-514-5 107-71-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3,7-dimethyloctane-1,7-diol
203-517-1 107-74-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
7-hydroxycitronellal
203-518-7 107-75-5 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-bromopentane
203-521-3 107-81-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-bromo-3-methylbutane
203-522-9 107-82-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-methylpentane
203-523-4 107-83-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Isopentylamine
203-526-0 107-85-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-methyl-2-butenal
203-527-6 107-86-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Pentan-2-one
203-528-1 107-87-9 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Butane-1,3-diol
203-529-7 107-88-0 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-cyanoacetamide
203-531-8 107-91-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Butyric acid
203-532-3 107-92-6 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
trans-crotonic acid
203-533-9 107-93-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3-chloropropionic acid
203-534-4 107-94-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
β-alanine
203-536-5 107-95-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
β-alanine
203-536-5 107-95-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-mercaptopropionic acid
203-537-0 107-96-0 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sarcosine
203-538-6 107-97-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-methoxypropan-2-ol
203-539-1 107-98-2 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-chloroethyldimethylamine
203-540-7 107-99-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)


Route: .live1