Skip to Content
Skip to Content

Reģistrētas vielas

Reģistrētas vielas

Dati ir iegūti no reģistrācijas dokumentācijas, kas ir iesniegta ECHA līdz datumam, kas norādīts kā pēdējais atjauninājums. Kopējās tonnāžas diapazons ir iegūts no visas dokumentācijas, ar diviem izņēmumiem; jebkādu tonnāžu, uz kuru attiecas pieteikums par konfidencialitāti, un jebkāds apjoms, kas tiek izmantots kā starpprodukts citas ķīmiskās vielas ražošanā. Publicētais kopējās tonnāžas diapazons ne vienmēr atspoguļo reģistrētās tonnāžas diapazonu (-us).

Ņemiet vērā, ka daļa informācijas par reģistrētajām vielām var piederēt trešām personām. Tādēļ šādas informācijas izmantošanai var būt nepieciešama īpašnieku, kas ir trešās personas, iepriekšēja piekrišana. Lai iegūtu plašāku informāciju, iepazīstieties ar Juridisko paziņojumu.

Lūdzam ņemt vērā, ka informācija par reģistrēto vielu ķīmiskajām īpašībām ir pieejama tiešsaistē eChemPortal portālā. 

The result of the search ‘Substance has nanoform’ returns all factsheets containing data related to nanomaterials. However, this does not mean that a registration covering nanoforms of the substance has been submitted in line with the revised annexes of REACH by all the registrants concerned. Note that since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA using IUCLID version 6.4 (released on 30 October 2019).

Last updated 07 jūlijs 2020. Database contains 22878 unique substances and contains information from 99765 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Benzaldehyde
202-860-4 100-52-7 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzaldehyde
202-860-4 100-52-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Benzaldehyde
202-860-4 100-52-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Nicotinonitrile
202-863-0 100-54-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-pyridylmethanol
202-864-6 100-55-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-pyridylmethanol
202-864-6 100-55-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Bromophenylmagnesium
202-867-2 100-58-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Chlorophenylmagnesium
202-868-8 100-59-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Cyclohexyl(methyl)amine
202-869-3 100-60-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
N-methylaniline
202-870-9 100-61-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
N-methylaniline
202-870-9 100-61-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
N-methylaniline
202-870-9 100-61-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
N-methylaniline
202-870-9 100-61-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Phenylhydrazine
202-873-5 100-63-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Cyclohexanone oxime
202-874-0 100-64-1 Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Anisole
202-876-1 100-66-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Anisole
202-876-1 100-66-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Anisole
202-876-1 100-66-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Methyl phenyl sulphide
202-878-2 100-68-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-vinylpyridine
202-879-8 100-69-6 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-vinylpyridine
202-879-8 100-69-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Pyridine-2-carbonitrile
202-880-3 100-70-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-ethylpyridine
202-881-9 100-71-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-ethylmorpholine
202-885-0 100-74-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol
202-888-7 100-79-8 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol
202-888-7 100-79-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-hydroxybenzaldehyde
202-892-9 100-83-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Benzyltrimethylammonium hydroxide
202-895-5 100-85-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzyltrimethylammonium hydroxide
202-895-5 100-85-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-methyl-1-phenylpropan-2-ol
202-896-0 100-86-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
N-cyclohexylsulphamic acid
202-898-1 100-88-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4'-anilinotoluene-4-sulphonanilide
202-902-1 100-93-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dibenzyldimethylammonium chloride
202-903-7 100-94-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Methenamine
202-905-8 100-97-0 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Methenamine
202-905-8 100-97-0 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Methenamine
202-905-8 100-97-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Triisobutylaluminium
202-906-3 100-99-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Triphenyl phosphite
202-908-4 101-02-0 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Triphenyl phosphite
202-908-4 101-02-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-[bis(2-ethylhexyl)amino]ethanol
202-912-6 101-07-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
α-N-ethylanilinotoluene-3-sulphonic acid
202-916-8 101-11-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4,4'-methylenebis[2-chloroaniline]
202-918-9 101-14-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
N-phenyl-m-anisidine
202-921-5 101-16-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
m-anilinophenol
202-923-6 101-18-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Triclocarban
202-924-1 101-20-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,7-dinitroso-1,3,5,7-tetraazabicyclo[3.3.1]nonane
202-928-3 101-25-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,2,3-propanetriyl tris[(R)-12-(acetoxy)oleate]
202-935-1 101-34-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4,6-triallyloxy-1,3,5-triazine
202-936-7 101-37-1 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Methyl phenylacetate
202-940-9 101-41-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Methyl phenylacetate
202-940-9 101-41-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Methyl phenylacetate
202-940-9 101-41-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Fenuron
202-941-4 101-42-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Cyclohexyl methacrylate
202-943-5 101-43-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,1-dimethoxy-2-phenylethane
202-945-6 101-48-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
4-aminoazobenzene-3,4'-disulphonic acid
202-947-7 101-50-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
5-[(p-aminophenyl)azo]salicylic acid
202-948-2 101-51-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
N-(4-aminophenyl)aniline
202-951-9 101-54-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-(p-nitrophenylthio)aniline
202-957-1 101-59-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Diphenyl (methylenedi-4,1-phenylene)-dicarbamate
202-963-4 101-65-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4,4'-methylenediphenyl diisocyanate 202-966-0 101-68-8 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
4,4'-methylenediphenyl diisocyanate 202-966-0 101-68-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
N-isopropyl-N'-phenyl-p-phenylenediamine
202-969-7 101-72-4 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
4,4'-methylenedianiline
202-974-4 101-77-9 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
4,4'-oxydianiline 202-977-0 101-80-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Diphenylmethane
202-978-6 101-81-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Dicyclohexylamine
202-980-7 101-83-7 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Diphenyl ether
202-981-2 101-84-8 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Diphenyl ether
202-981-2 101-84-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
m-bis(2,3-epoxypropoxy)benzene
202-987-5 101-90-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
N,N'-di-sec-butyl-p-phenylenediamine
202-992-2 101-96-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethyl phenylacetate
202-993-8 101-97-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethyl phenylacetate
202-993-8 101-97-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(benzylmethylamino)ethanol
202-994-3 101-98-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Acetoacetanilide
202-996-4 102-01-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3-diphenylguanidine
203-002-1 102-06-7 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-diphenylurea
203-003-7 102-07-8 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-diphenyl-2-thiourea
203-004-2 102-08-9 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Diphenyl carbonate
203-005-8 102-09-0 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Isobutyl phenylacetate
203-007-9 102-13-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzyl phenylacetate
203-008-4 102-16-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Isopentyl phenylacetate
203-012-6 102-19-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Phenethyl phenylacetate
203-013-1 102-20-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Phenethyl phenylacetate
203-013-1 102-20-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Geranyl phenylacetate
203-014-7 102-22-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Triboron trimethyl hexaoxide
203-016-8 102-24-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Triboron trimethyl hexaoxide
203-016-8 102-24-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
N-ethyl-m-toluidine
203-019-4 102-27-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3'-aminoacetanilide
203-021-5 102-28-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,4-dichlorophenyl isocyanate
203-026-2 102-36-3 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,4-dichlorophenyl isocyanate
203-026-2 102-36-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,2'-[1,3-phenylenebis(oxy)]bisethanol
203-028-3 102-40-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,1,3,3-tetramethoxypropane
203-037-2 102-52-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Ferrocene
203-039-3 102-54-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,5-dimethoxyaniline
203-040-9 102-56-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,1',1'',1'''-ethylenedinitrilotetrapropan-2-ol
203-041-4 102-60-3 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Tripropylamine
203-047-7 102-69-2 Full Joint 100+ tonnes per annum View substance registered dossier
Triallylamine
203-048-2 102-70-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,2',2''-nitrilotriethanol
203-049-8 102-71-6 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Triacetin
203-051-9 102-76-1 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(morpholinothio)benzothiazole
203-052-4 102-77-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)


Route: .live1