Skip to Content
Skip to Content

Reģistrētas vielas

Reģistrētas vielas

Dati ir iegūti no reģistrācijas dokumentācijas, kas ir iesniegta ECHA līdz datumam, kas norādīts kā pēdējais atjauninājums. Kopējās tonnāžas diapazons ir iegūts no visas dokumentācijas, ar diviem izņēmumiem; jebkādu tonnāžu, uz kuru attiecas pieteikums par konfidencialitāti, un jebkāds apjoms, kas tiek izmantots kā starpprodukts citas ķīmiskās vielas ražošanā. Publicētais kopējās tonnāžas diapazons ne vienmēr atspoguļo reģistrētās tonnāžas diapazonu (-us).

Ņemiet vērā, ka daļa informācijas par reģistrētajām vielām var piederēt trešām personām. Tādēļ šādas informācijas izmantošanai var būt nepieciešama īpašnieku, kas ir trešās personas, iepriekšēja piekrišana. Lai iegūtu plašāku informāciju, iepazīstieties ar Juridisko paziņojumu.

Lūdzam ņemt vērā, ka informācija par reģistrēto vielu ķīmiskajām īpašībām ir pieejama tiešsaistē eChemPortal portālā. 

The result of the search ‘Substance has nanoform’ returns all factsheets containing data related to nanomaterials. However, this does not mean that a registration covering nanoforms of the substance has been submitted in line with the revised annexes of REACH by all the registrants concerned. Note that since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA using IUCLID version 6.4 (released on 30 October 2019).

Last updated 10 jūlijs 2020. Database contains 22887 unique substances and contains information from 99887 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
bis(2-ethylhexyl) (4-hydroxy-3,5-dimethoxybenzyl)malonate
471-510-2 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Bis(2-ethylhexyl) 2-(4-hydroxy-3,5-dimethoxybenzylidene)malonate
468-890-7 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
bis(2-ethylhexyl) 3,4,5,6-tetrabromophthalate; reaction mass of: 2-ethylhexyl 2,3,4,5-tetrabromobenzoate
428-050-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Bis(2-hexyldecyl)dodecanedioate
439-900-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Bis(2-propylheptyl) adipate
940-510-9 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Bis(4-chlorobenzyl) oxalate
419-860-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Bis(4-methylbenzyl) oxalate
406-470-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
bis(4-tert-butylphenyl)iodonium [(1S,4R)-7,7-dimethyl-2-oxobicyclo[2.2.1]heptan-1-yl]methanesulfonate
448-180-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
bis(4-tert-butylphenyl)iodonium nonafluorobutane-1-sulfonate
432-660-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Bis(alkyl)methylammonium tetrakis(pentafluorophenyl)borate where alkyl is C14, C16 or C18 forming a complex reaction mixture
431-960-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
bis(branched-alkyl) 2-{[(1-phenylethyl)amino]methyl}alkanedioate
- - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Bis(C12-15-alkyl) carbonate
401-240-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Bis(C14-C15)alkyl-2,3-dihydroxybutandioate
413-400-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Bis(cyclohexyl)ammonium(2S)-2-{[(benzyloxy)carbonyl]amino}-3,3-dimethylbutanoate
478-250-9 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Bis(cyclohexyl)ammonium(2S)-2-{[(benzyloxy)carbonyl]amino}-3,3-dimethylbutanoate
478-250-9 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
bis(decyl and/or dodecyl) benzene-1,2-dicarboxylate
931-251-2 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
bis(diethylamino)-N,N-diethylmethaniminium chloride
482-110-2 - Full Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Bis(dimethyl-(2-hydroxyethyl)ammonium) 1,2-ethanediyl-bis(2-hexadecenylsuccinate)
421-660-1 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Bis(dimethyl-(2-hydroxyethyl)ammonium) 1,2-ethanediyl-bis(2-hexadecenylsuccinate)
421-660-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Bis(dimethylammonium) dodecakis(µ-methoxy)-µ6-oxido-octahedro-hexakis(chloridoindium)ate dimethanol solvate
944-363-1 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
bis(dodecylphenyl)dodecyl hydroxybenzenedicarboxylate; reaction mass of: dodecylphenyl dodecylhydroxybenzenecarboxylate
426-140-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Bis(hexamethylene triamine) diketimine with methyl ethylketone
942-657-4 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Bis(trimethoxysilylpropyl)amine
403-480-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
bis({9-[2-(carboxy-κO)phenyl]-6-(bis(tallow alkyl hydrogenated)amino)-3H-polyheterocycl-3-ylidene}-3-bis(tallow alkyl hydrogenated)iminium) zinc(2+) dichloride
- - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
BIS-6CP
432-800-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
BIS-ARENE ORGANOMETALLIC COMPLEX
437-430-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Bis-DPP Nickel(II)chloride
467-300-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
BIS-STYRYL BRIGHTENER 4409
402-380-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Bis-{[2-(4-Methoxy-phenylazo)-1-hydroxy-naphtalene-6-ylamino]-fluoroheteromonocyclylamino}- methylalkan polysulfonate Na/K-salt
413-970-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
BIS26X-MBOC
432-740-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
BIS26X-OC
433-780-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Bis[(1-methylimidazol)-(2-ethyl-hexanoate)], zinc complex
405-635-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
bis[2-(4,4-dimethylpentan-2-yl)-5,7,7-trimethyloctyl] (2E)-but-2-enedioate
700-897-5 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
bis[2-hydroxy-N,N-bis(2-hydroxyethyl)ethanaminium] 3-[(2-{[2-(carboxylatomethyl)octadecanoyl]oxy}ethoxy)carbonyl]icosanoate
459-060-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Bis[[2,2',2''-nitrilotris-[ethanolato]]-1-N,O]-bis[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]titanium
410-500-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
bis[C11-14-(branched and linear)-alkyl]aminium nonadecaoxohexatungstate
700-718-0 - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Bis[N-(4-{[4-(diethylamino)phenyl][4-(ethylamino)-1-naphthyl]methylene}cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)-N-ethylethanaminium] [mono and bis(dodecanyl, branched)]-(sulfonatophenoxy) benzenesulfonate
700-579-6 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
BISMALEIMIDE RESIN 24-316A
436-170-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Bismut(III)methanesulfonate
439-650-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Bismuth 12-HS
472-560-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Bismuth compounds of aliphatic and cycloaliphatic acids
- - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
BISPHENOL TMC
404-140-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
BISXPC
434-410-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
bis{1-[4-(branched-alkyl)phenyl]alkenyl}benzene
- - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
bis{2-[4-(4,6-diphenyl-1,3,5-triazin-2-yl)-3-hydroxyphenoxy]ethyl} dodecanedioate
939-042-8 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
bis{4-[2-(prop-1-en-1-yl)phenoxy]phenyl}methanone
481-100-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Bis{tris[4-(mono and dimethylamino)phenyl]methylium} 2-(bis{4-[ethyl(3-sulfonatobenzyl)amino]phenyl}methyliumyl)benzenesulfonate
700-610-3 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
BIZON
443-420-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
BK 2256
402-750-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Black copper, copper smelting
918-452-0 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Black KK 80805
419-670-4 - NONS Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Black KK 80805
419-670-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
BLACK THERMAL INK-JET DYE
424-790-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
BLACK WATER SOLUBLE DYE
421-410-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Blau DYEN 1722
473-110-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Blend of Magneli suboxides of titanium
416-390-4 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Blend of Magneli suboxides of titanium
416-390-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
BLEU PERGASCRIPT BD 551
400-610-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
BLEU REACTIF 232
401-430-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
BLEU REACTIF 239
404-100-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
BLEU REACTIF 241
403-630-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
BLEU REACTIF TZ 3926
415-530-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
BLEU REACTIF VOH 72
410-300-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Blocked-thiol substituted S-3-(triethoxysilyl)propane, reaction products with alkyl-1,3-alkanediol and other substituted 3-triethoxysilylpropane
485-270-1 - Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
BLUE E195
420-700-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Blue MGi 1037
438-610-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Blue MOP 6314
440-780-3 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
BLUE UL 1071
440-200-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
BMI-4
438-130-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
BMMPB
476-480-4 - Intermediate Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
BMS 205786-01
429-660-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
BMS 276160-01
434-090-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
BMS 435736-01
467-320-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
BMS-183981-01
419-340-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
BNTCP
437-390-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
BONTRON E-89
438-850-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
BONTRON X-11
433-380-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
BOPTA
426-360-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Borate cobalt(2+) C3/C8/C10 carboxylates salts
939-267-1 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Borated lecithin
414-430-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Boron doped barium europium strontium silicate, orthorombic
943-065-9 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
boron nitride (cubic)
701-307-9 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
boron nitride (hexagonal)
701-292-9 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Bos taurus, milk, pasteurized, homogenized, skimmed, fermented, spray-dried
947-990-9 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Bottom residues resulting from dimethylformamide regenaration and separation of piperylene and benzene in the synthesis of isoprene from dehyrdogenation of isopentane
700-785-6 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Bottom residues resulting from the synthesis of dimethyldioxane and the synthesis of isoprene from dimethyldioxane and trimethylcarbinol
700-775-1 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Bottom residues resulting from the synthesis of isoprene and isoamylene by dehydrogenation of isopentane
700-774-6 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Bottom residues resulting from the synthesis of propene by propane dehydrogenation
701-004-1 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Bottom residues resulting from the synthesis of propylene oxide and styrene from epoxidation of propylene with ethylbenzene hydroperoxide
700-801-1 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
BP26
434-100-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
BPF
416-450-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
branched, octyl 3-[3,5-di(tert-butyl)-4-hydroxyphenyl]propanoate
427-030-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
branched-nonyl 3,5,5 trimethylhexanoate
701-133-3 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
BRD303
427-290-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Brightener 0503E
476-900-6 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Brightener 0503E
476-900-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
BRL 19440
420-690-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
BRL 47825
416-220-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
BRL 48727
437-980-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
BRL 49653
431-390-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)


Route: .live1