Skip to Content
Skip to Content

Reģistrētas vielas

Reģistrētas vielas

Dati ir iegūti no reģistrācijas dokumentācijas, kas ir iesniegta ECHA līdz datumam, kas norādīts kā pēdējais atjauninājums. Kopējās tonnāžas diapazons ir iegūts no visas dokumentācijas, ar diviem izņēmumiem; jebkādu tonnāžu, uz kuru attiecas pieteikums par konfidencialitāti, un jebkāds apjoms, kas tiek izmantots kā starpprodukts citas ķīmiskās vielas ražošanā. Publicētais kopējās tonnāžas diapazons ne vienmēr atspoguļo reģistrētās tonnāžas diapazonu (-us).

Ņemiet vērā, ka daļa informācijas par reģistrētajām vielām var piederēt trešām personām. Tādēļ šādas informācijas izmantošanai var būt nepieciešama īpašnieku, kas ir trešās personas, iepriekšēja piekrišana. Lai iegūtu plašāku informāciju, iepazīstieties ar Juridisko paziņojumu.

Lūdzam ņemt vērā, ka informācija par reģistrēto vielu ķīmiskajām īpašībām ir pieejama tiešsaistē eChemPortal portālā. 

The result of the search ‘Substance has nanoform’ returns all factsheets containing data related to nanomaterials. However, this does not mean that a registration covering nanoforms of the substance has been submitted in line with the revised annexes of REACH by all the registrants concerned. Note that since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA using IUCLID version 6.4 (released on 30 October 2019).

Last updated 13 jūlijs 2020. Database contains 22890 unique substances and contains information from 99900 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
(1-[2-[5-METHYL-3-(TRIFLUOROMETHYL)-1H-PYRAZOL-1-YL]ACETYL]-4-HETEROMONOCYCLECARBOTHIOAMIDE)
- - Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
(aminoalkyl) hydrogen thiosulfate
- - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
(E)-N-((dialkylamino)alkylene)-3,5-bis(polyfluoroalkyl)benzamide
- - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
(S)-2-(5-Methylheteromonocycle-2-carboxamido)-alkenoic acid
- - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,2,3,6,7,8,9,10,11,13a,14,15,16,16a-tetradecahydro-15-[[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]amino]-6-[[(5-methyl-2-heteromonocyclic)carbonyl]amino]-5,16-dioxo-2-(6-heteropolycyclicoxy)-alicyclic[e]heteromonocyclic[1,2-a][1,4]heteromonocycle-14a(5H) -carboxylic acid ethyl ester (2R,6S,12Z,13aS,14aR,16aS)
- - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,2,3,6,7,8,9,10,11,13a,14,15,16,16a-tetradecahydro-6-[[(5-methyl-2-heteromonocyclic)carbonyl]amino]-5,16-dioxo-2-(6-heteropolycyclicoxy)-alicyclic[e]heteromonocyclic[1,2-a][1,4]heteromonocycle-14a(5H)-carboxylic acid (2R,6S,12Z,13aS,14aR,16aS)
- - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,2,3,6,7,8,9,10,11,13a,14,15,16,16a-tetradecahydro-6-[[(5-methyl-2-heteromonocyclic)carbonyl]amino]-5,16-dioxo-2-(6-heteropolycyclicoxy)-alicyclic[e]heteromonocyclic[1,2-a][1,4]heteromonocycle-14a(5H)-carboxylic acid ethyl ester hydrochloride (2R,6S,12Z,13aS,14aR,16aS)
- - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,2,4,5,7,8-Hexoxonane, 3,6,9-trimethyl-, 3,6,9-tris(Ethyl and Propyl) derivatives (upper limit: 41% w/w; typical concentration: 38% w/w)
- - Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,2-Benzenediol, 3,5-dialkyl-, 1,2-dicarboxylate
- - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,4-Benzenedisulfonic acid, 2,2'-[1,2-ethenediylbis[(3-sulfo-4,1-phenylene)imino[6-[3-substituted-heteroalkyl]-1,3,5-triazine-4,2-diyl]imino]]bis-, sodium salt
- - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1-[3-[4-(4-cyanophenyl)-heteromonocycle-2-yl]-2-(2,5-difluorophenyl)-2-hydroxybutyl]-heteromonocycle-4-ium chloride
- - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-[3-alkyl-5-(6-hydroxynaphthalen-2-yl)-4-substitutedphenyl]pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione
- - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-ol, [[4-[(3-aminophenyl)amino]-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-[(E)-2-ylazo]-, polysulfonate, polynaphthen, sodium salt (1:?), diazotized, reaction products with 2-[(aminophenyl)sulfonyl]ethyl hydrogen sulfate, 1-naphthalenol, 8-amino- (1:1), polysulfonates, sodium salts and 2,4,6-trihalogeno-1,3,5-triazine
- - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1-phosphonobutane-1,2,3,4-tetracarboxylate and 2-phosphonosuccinate sodium salts
- - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
15-aza-3,6,9- heteropolycylane trihydrobromide
- - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,2`-[6-(phenylamino)-heteromonocycle-2,4-diyl]diphenol
- - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-((E)-(4-((4-(1,3-dioxo-1,3-dihydro-2H-hetereocarbapolycyclo-2-yl)alkyl)(ethyl)amino)-2-methyl)diazenyl)-5-nitro-1,3-dicarbonitrile, polyphenyl
- - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[(8-amino-7-{[4-substituted-2-sulfonatophenyl]diazenyl}-1-hydroxy-3,6-disulfonaphthalen-2-yl)diazenyl]-4-[(4-chloro-6-{[3-(substituted)phenyl](ethyl)amino}-heteromonocycl-2-yl)amino]arylsulfonic acid, potassium and sodium salts
- - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[alkyl(4-nitrosoaryl)amino]alkyl [3-(trialkoxysilyl)propyl]carbamate
- - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Naphthalenecarboxylic acid, 4-[2-[5-substituted-2-methoxyphenyl]diazenyl]-3-hydroxy-, calcium salt (2:1)
- - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-propanol and 2-butanol production, distn. residues
- - Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Propenoic acid, ethyl ester, reaction products with mixed substituted alkyl esters of phosphorodithioic acid and propylene oxide
- - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-{[(2-{3-[(4-{Ethyl[3-(vinylsulfonyl)phenyl]amino}-6-fluoro-heteromonocycle-2-yl)amino]-2- (hydroxy-O)phenyl}hydrazono-N2)(phenyl)methyl]diazenyl-N1}benzoato(6-)-O]cuprate(4-) sodium salt, polysulfo
- - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2H-Tricosafluoro-5,8,11,14-tetrakis(trifluoromethyl)-3,6,9,12,15-pentaoxaoctadecane
- 37486-69-4 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,17-silylether steroid
- - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,17-silylether steroid
- - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,4-dihydroxy-1-[(Z)-octadec-9-enyl]pyrrolidine-2,5-dione
- - Full Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,5-bis(2,4-dimethylcyclohex-3-en-1-yl)polyheterocycle
- - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3,5-bis{1-[4-(propan-2-yl)phenyl]propan-2-yl}heteropolycycle
- - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3,5-di(undecan-2-yl)heteropolycycle
- - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3-[bis(trifluoroalkyl)phenyl]-1H-1,2,4-heteromonocycle
- - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-silylether-17-oxo steroid
- - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-silylether-17-oxo steroid
- - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4,4'-[1,2-ethenediylbis[(3-sulfo-4,1-phenylene)imino[6-[bis(2-hydroxyethyl)amino]-1,3,5-triazine-4,2-diyl]imino]]bisarenoate sodium salt
- - Full Individual 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
4-[(4,6-bis{[3-(diethylamino)propyl]amino}-heteromonocycle-2-yl)amino]-N-[2-(4,5,6,7-tetrachloro-1,3-dioxo-2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)quinolin-8-yl]benzenesulfonamide
- - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-[(4-{[4-({5-[2-(acryloyloxy) ethoxy]-5-oxoalkanoyl}oxy) benzoyl]oxy}-2-methylaroxy)carbonyl] aryl 2-(acryloyloxy) ethyl alkandioate
- - Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5,7-di-tert-butyl-3-[4-(2-hydroxyethoxy)phenyl]-1-heteropolycycl-2(3H)-one
- - Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-hydroxy-4,6,9,10-tetramethyl-1-oxo-6-vinyl polycyclic {[(4methylphenyl)sulfonyl]oxy}acetate
- - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
6-[1,3-dihydroxy-1-(1-trityl-1H-imidazol-4-yl)propyl]-N-methyl-2-naphthamide
- - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
6-oxo- 6H‒Dibenz[c, e] [1, 2] oxaphosphorin 6-alkyl derivative
- - Full Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
7-amino-3-{(E)-[5-({4-(2-chloroethyl)butanoyl}amino)]diazenyl}-4-hydroxy-8-[(E)-(4-{2-(sulfonatooxy)ethyl}) diazenyl]naphthalene, polysulfonate, polysulfonyl, polyphenyl, sodium/potassium salt
- - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
8-substituted-4,7,9,12-tetramethyl-3-oxo-7-vinyldecahydro-4,9a-propanocyclopenta[8]annulen-5-yl 2-(((1R,2R,4R)-4-amino-2- substituted alicyclic)thio)acetate
- - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
A-Stage E
- - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
A-Stage F
- - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Acyl transferase EC 2.3.1.
- - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Alicyclediyldimethanol and [(hydroxymethyl)alicyclic]methyl (hydroxymethyl)alicyclecarboxylate and [oxybis(methylenealicyclediyl)]dimethanol
- - Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Alkali metal [bis(4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-tridecafluoro-2- substitutednonyl)amino]alkanesulfonate
- - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Alkali salt of substituted alkyl amino sulfonyl triazinyl amino arylamido diazo aryl sulfonyl sulfonate
- - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Alkali salt of substituted aryl sulfonyl triazinyl amino hydroxy sulfonyl aryl diazo naphthalene sulfonate
- - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Alkali salt of sulfonated aryl azo amino sulfonyl aryl azo sulfonyl aryl azo aryl sulfonate
- - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Alkaline earth metal and zinc disubstituted acetates complexes and alkaline earth metal substituted acetate
- - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Alkaline earth metal and zinc substituted acetates complexes
- - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Alkane-alpha,omega-diyl bis{[(triethoxysilyl)propyl]carbamate}_E2
- - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Alkane-alpha,omega-diyl bis{[(trimethoxysilyl)propyl]carbamate}_M2
- - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Alkane-alpha,omega-diyl bis{[(trimethoxysilyl)propyl]carbamate}_M3
- - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Alkanoic acid and polyoxomolybdate borate alkanoate clusters
- - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Alkaryl sulfonate magnesium salts
- - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
alkoxy substituted aryl diazo heterocyclic aryl nitrile
- - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
alkyl 2-alkyl-1,2,3,4,4a,5,8,8a-octahydro-1,4:5,8-dimethanonaphthalene-2-carboxylate
- - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Alkyl 4-(6-(6-(1-butoxyvinyl)-8-cycloalkyl-5-alkyl-7-oxo-7,8-dihydropyrido[2,3-d]pyrimidin-2-ylamino)pyridine-3-yl)piperazine-1-caboxylate
- - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Alkyl 4-(6-(6-bromo-8-cycloalkyl-5-alkyl-7-oxo-7,8-dihydropyirdo[2,3-d]pyrimidin-2-ylamino)pyridin-3-yl)piperazine-1-carboxylate
- - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Alkyl amine and alkylbenzenesulphonate
- - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
alkyl substituted aryl diazo heterocyclic aryl ester
- - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Alkyl-[2-(alkyl-substituted-phosphinoyl)-alkyl]-phosphinic acid
- - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Alkylated Naphthalene
- - Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Alkylbenzenesulphonic acid compd with alkylamine
- - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Alkylnaphthalene
- - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Amides of alkyldiamine, fatty acids and carboxylic acids
- - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Amines, bis(hydrogenated palm-oil alkyl)hydroxy
- 1374859-51-4 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Amino functional alkoxysilanes
- - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Amino functional alkoxysilanes
- - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Amorphous Mesoporous Magnesium Carbonate
- - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Amphoteric Fluorinated Surfactant
- - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Anthraquinone acid dye
- - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Barium salt of C11-C13 alkenyldicarboxylic acid
- - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzenesulfonic acid, 4-(branched alkyl derivs.) and benzenesulfonic acid, 4-(linear alkyl dervis.), calcium salts
- - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
bis(branched-alkyl) 2-{[(1-phenylethyl)amino]methyl}alkanedioate
- - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
bis({9-[2-(carboxy-κO)phenyl]-6-(bis(tallow alkyl hydrogenated)amino)-3H-polyheterocycl-3-ylidene}-3-bis(tallow alkyl hydrogenated)iminium) zinc(2+) dichloride
- - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Bismuth compounds of aliphatic and cycloaliphatic acids
- - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
bis{1-[4-(branched-alkyl)phenyl]alkenyl}benzene
- - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
C8-18 alkylampho(di)propionates
- - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Calcium Manganese Titanium oxide
- - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Calcium salt of alkenyldicarboxylic acid ester
- - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Calcium salt of C11-C13 alkenyldicarboxylic acid ester
- - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Calcium salts of fatty acids
- - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Carbamic acid ester
- - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Cesium potassium fluoroaluminate
- - Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Complexation products of sodium tartrate with iron trichloride
- - Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Compounds of alkylphosphates and amine
- - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Condensation products of Dihydrofuran-2,5-dione, mono-alkenyl derivs. with polyethylene amine and acetic anhydride
- - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Condensation products of tetramethylenediamine with hydrogenated fatty acids of castor-oil
- - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Copper phthalocyanine direct dye
- - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Corsair Clear #12
- - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Corsair Resin 5
- - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Coupling reaction products of 3,3’-dichlorobiphenyl-4,4’-bis(diazonium) dichloride with N-(2,4-dialkylphenyl)-3-oxobutanamide and potassium 4-[(3-oxobutanoyl)amino]substituted benzene and their basic aluminium and earth alkali metal salts
- - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Coupling reaction products of diazotized 2-amino-6-[(2-substitued ethyl)sulfonyl]naphthalene-1-substituted acid with 4-({4-chloro-6-[ethyl(3-{[2-(substituted oxy)ethyl]sulfonyl}phenyl)amino]-heteromonocycl-2-yl}amino)-5-hydroxynaphthalene-2,7-disubstituted acid and their sodium and potassium salts
- - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Custom Blue #1
- - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Custom Red #2
- - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Custom Yellow #2
- - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
di-tert-butyl-dimethoxy-({3,3',5,5'-tetramethyl-2'-[(tetramethyldisubstitutedheteropolycyclyl)oxy]biphenyl-2-yl}oxy) disubstituted heteropolycycle
- - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Dialkyl phosphinic acid
- - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dialkyl-methyl-dihydro-heteropolycyle
- - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Dialkylheteromonocyclium alkanoate
- - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Diammonium 5-(hexylsulfonyl)-2-{[3-methyl-2,7-dioxo-1-(3-sulfonatobenzoyl)-2,7-dihydro-3H-naphtho[1,2,3-de]heterocycle-6-yl]amino}benzenesulfonate
- - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dibenzylaminoacetylbrenzcatechin
- - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Distillate of avocado oil, Persea gratissima, Lauraceae
- - Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Dodeca (lithium, sodium)-2-({4-[4-(4-{bis[alkyl-(sulfonatoalkoxy)-4-({-sulfonato-[(substituted-phenyl)diazenyl]phenyl} diazenyl)anilino]-triazin-yl}-6-[alkyl-(sulfonatoalkoxy)-4-(sulfonato--[(substituted-phenyl)diazenyl]phenyl)diazenyl)anilino]piperazin-yl)-triazin-ylamino]-alkyl-5-(sulfonatoalkoxy)phenyl}diazenyl)-5-[(sulfonatophenyl)diazenyl]benzensulfonate
- - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
E. coli fusion protein HMR 1964, concentrated
- - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
E. coli fusion protein HOE901, concentrated
- - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
E. coli fusion protein HR 1799, concentrated
- - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
E. coli fusion protein SAR342434
- - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Eldew APS-307
- - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
EPOTEC R 301
- - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
EPOTEC R 804
- - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Esterification products of alkenylsuccinic anhydride and 2-dialkylaminoethanol
- - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethyl (1R,2S)-1-{[(4R)-4-(heteropolycycle-6-yloxy)-L-heteromonocycle]amino}-2-vinylalicyclecarboxylate
- - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Ethyl(1R,2S)-1-[[(2S,4R)-1-[(2S)-2-[(5-methylheteromonocycle-2-carbonyl)amino]alkenoyl]-4-heteropolycycle-6-yloxy-heteromonocycle-2-carbonyl]amino]-2-vinyl-alicyclecarboxylate
- - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Ethyl(1R,2S)-1-[tert-butoxycarbonyl-[(2S,4R)-1-[(2S)-2-[(5-methylheteromonocycle-2-carbonyl)amino]alkenoyl]-4-heteropolycycle-6-yloxy-heteremonocycle-2-carbonyl]amino]-2-vinyl-alicyclecarboxylate
- - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Fatty acids, C18-(unsaturated) dimers and their monoesters and diesters with 2-ethylhexanol
- - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C5-10 (linear and branched), mixed esters with pentaerythritol
- - Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Golden Yellow Continuous
- - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Halophosphate
- - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Hexadecylnaphthalene
- 56388-47-7 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Hydrocarbons, C11-C12, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics
- - Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
IDU-1
- - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
IDU-2
- - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Insulin (human), 3B-L-lysine-29B-L-glutamic acid-31B-L-Arginine
- - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
IPDA-BADGE-BUMGE
- - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
isliFe
- - Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
L 130
- - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
L 131
- - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
L 165
- - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Lithium salt of branched-aliphatic dicarboxylic acid
- - Full Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Magnesium salt of C11-C13 alkenyldicarboxylic acid ester
- - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Methyl ester of fatty acids, Cx-Cy, Hydroxymethylated
- - Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
methyl-bis[2-(4-methylalicyclyl)propyl]dihydro-heteropolycyle
- - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Mixed metal oxide complex
- - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Mixture of hexa(sodium,lithium) 4-{[1,7-disulfonato-5-hydroxy-6-({4-[(6-methoxy-5-sulfonatobenzoheteromonocycle-2-yl)diazenyl]-5-alkyl-2-(3-sulfonatopropoxy)phenyl}diazenyl)naphthalen-2-yl]diazenyl}-5-hydroxy-1-(4-sulfonatophenyl)heteromonocycle-3-carboxylate and hexa(sodium,lithium) 4-{[1,7-disulfonato-5-hydroxy-6-({4-[(6-methoxy-7-sulfonatobenzoheteromonocycle-2-yl)diazenyl]-5-alkyl-2-(3-sulfonatopropoxy)phenyl}diazenyl)naphthalen-2-yl]diazenyl}-5-hydroxy-1-(4-sulfonatophenyl)heteromonocycle-3-carboxylate
- - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Mixture of reaction products of substituted copper phthalocyanine, hydrogenated resin acids, alkaline earth metal chlorides, and copper phthalocyanine
- - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
N,N'-(butane-1,4-diyl)bis(12-hydroxyoctadecanamide)
- - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
N,N'-bis{3-[di-(branched and cyclic) alkylamino]alkyl}alkanediamide
- - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N,N”-hexane-1,6-diylbis(N’-alkylaryl)urea
- - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N-((3R,4R)-1-benzyl-4-alkylpiperidin-3-yl)-2-halogeno-N-alkyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-amine
- - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
N-(5-chloromonoheterocyc-2-yl)-2-[4-(substitutedcarbamimidoyl)arenamido]-5-methoxyarenamide
- - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
N-alkylester N-aryl substituted aryl diazo aryl amine
- - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N-alkylester N-substituted heterocyclic diazo aryl amine
- - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
N-alkylester of substituted diazo aryl amine
- - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Octadecylnaphthalene
- 56388-48-8 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Oxidation products containing cobalt oxides and manganese oxide obtained from deactivated cobalt catalyst
- - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
oxo-heteropolycycle, substituted-(chloro-hydroxycarbomonocyclic)-
- - Full Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
P-1057
- - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
P-1401
- - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
P16513
- - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Pentaerythritol, mixed esters with linear and branched fatty acids
- - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Pentasodium 2-(bis{halo-[(halo- sulfonatoaryl)diazenyl]-2-(sulfonatoalkoxy)anilino}-triazin-ylamino)alkanesulfonate
- - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
PF-05029508
- - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
PF-06668559 acetonitrile solvate
- - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Phenol, paraalkylation products with C12-rich branched olefins derived from propene oligomerisation, ethane-1,2-diol, carbonate, sulfurized, calcium salts, overbased, reacted with alkylene carbonate, including distillates (petroleum), heavy paraffinic C10-C50
- - Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Phenol, reaction products with 1-halo-4-phenoxybenzene and 1,1’–oxybis[4-halobenzene], halogenated
- - Full Individual 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Phosphoric acid, mixed esters with 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8 –tridecafluorooctan-1-ol and polysubstituted alkane, mono- and diammonium salts
- - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Phosphorus acid, alkyl substituted [1,1'-biphenyl]-2,2'-diyl-tetra-aryl ester
- - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Polar modified Rice Bran Wax
- - Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Polyurea, produced by reacting aryl isocyanate with alkyl amines
- - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Polyurea, produced by reacting aryl isocyanate with alkyl amines
- - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Polyurea, produced by reacting aryl isocyanate with alkyl amines
- - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Polyurea, produced by reacting aryl isocyanate with alkyl amines
- - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Potassium sodium amino-hydroxy-[(3-{[2-(substituted)ethyl]sulfonyl}phenyl)diazenyl]-[(2-sulfonato-4-{[2-(substituted)ethyl]sulfonyl}phenyl)diazenyl]naphthalene-disulfonate
- - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Potassium triboron pentaoxide
- - Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
RD 14156
- - Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction mass of (8R)-(11S)-11-[(4-hydroxyphenyl)methyl]-8-alkyl-polyoxo-1-phenyl-polyaza-2-oxadodecane and (8R)-(11R)-11-[(4-hydroxyphenyl)methyl]-8-alkyl-polyoxo-1-phenyl-polyaza-2-oxadodecane
- - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 3-(2-{3-cyanato-5-[2-(3-cyanatoaryl)heteropolycycle-5-yl]aryl}heteropolycycle-5-yl)aryl cyanate and heteropolycycle -2,5-diyldi-3,1-arylene dicyanate
- - Full Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction mass of 4,4'-[1,2-ethenediylbis[(3-sulfo-4,1-phenylene)imino[6-[bis(2-hydroxyethyl)amino]-1,3,5-triazine-4,2-diyl]imino]]bisarenoate sodium salt and 2-[[4-[bis(2-hydroxyethyl)amino]-6-[[4-[2-[4-[[4-[bis(2-hydroxyethyl)amino]-6-[arenoylamino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-sulfophenyl]ethenyl]-3-sulfophenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]arenoate sodium salt and 2,2'-[1,2-ethenediylbis[(3-sulfo-4,1-phenylene)imino[6-[bis(2-hydroxyethyl)amino]-1,3,5-triazine-4,2-diyl]imino]]bisarenoate sodium salt
- - Full Individual 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 5,5'-[vinylenebis[(3-sulpho-p-phenylene)azo]]bis[3-methylsalicylic] acid, potassium salt, compound with 2,2',2''-nitrilotriethanol and 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 5-amino-3-[[4-[2-[4-[(7-amino-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphthalenyl)azo]-2-sulfophenyl]ethenyl]-3-sulfophenyl]azo]-4-hydroxy-, potassium salt, compd. with 2,2',2''-nitrilotris[ethanol] and 3,3'-[vinylenebis[(3-sulpho-p-phenylene)azo]]bis[6-amino-4-hydroxynaphthalene-2-sulphonic] acid, potassium salt, compound with 2,2',2''-nitrilotriethanol and 3,3'-[vinylenebis[(3-sulpho-p-phenylene)azo]]bis[5-amino-4-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonic] acid, potassium salt, compound with 2,2',2''-nitrilotriethanol
- - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 5-[(Disubstituted-dihydrocarbopolycyclyl)diazenyl]-6-hydroxy-4-methyl-2-substituted-1-propyl-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile and 1-Butyl-5-[(disubstituted-dihydrocarbopolycyclyl)diazenyl]-6-hydroxy-4-methyl-2-substituted-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile
- - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 6-amino-2-anilino-4-methyl-5-{(E)-[4-nitro-2-(substituted)phenyl]diazenyl}nicotinonitrile and 2-amino-6-anilino-4-methyl-5-{(E)-[4-nitro-2-(substituted)phenyl]diazenyl}heteromonocyclic nitrile
- - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of [(2-substituted-4-nitroaryl)diazenyl]methyl(arylamino)-[(2-arylethyl)amino]pyridinecarbonitrile and [(2-substituted-4-nitroaryl)diazenyl]methyl(arylamino)-[(2-arylethyl)amino]pyridine-3-carbonitrile
- - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of [3-(2-hydroxyethoxy)-3-oxopropyl]arylphosphinic acid and 3-(hydroxyarylphosphinyl)propanoic acid and ethane-1,2-diol
- - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of abieta-8,11,13-trien-18-yl [({[(abieta-8,11,13-trien-19-yloxy)carbonyl]amino}-polyalkylalicycleyl)methyl]carbamate, abietan-19-yl [({[(abieta-8,11,13-trien-18-yloxy)carbonyl]amino}methyl)-polyalkylalicycleyl]carbamate, abieta-8,11,13-trien-18-yl [({[(abiet-13-en-19-yloxy)carbonyl]amino}-polyalkylalicycleyl)methyl]carbamate, abiet-13-en-18-yl [({[(abiet-13-en-19-yloxy)carbonyl]amino}-polyalkylalicycleyl)methyl]carbamate, abietan-19-yl [({[(abiet-13-en-18-yloxy)carbonyl]amino}methyl)-polyalkylalicycleyl]carbamate, abietan-18-yl [({[(abietan-19-yloxy)carbonyl]amino}-polyalkylalicycleyl)methyl]carbamate
- - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of alkali metals 2-hydroxy-3-(phosphonatooxy)succinate and alkali metals 2,3-dihydroxysuccinate and alkali metals phosphate
- - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of alkylpolyglycol carboxylic acid and alkylpolyglycol carboxylic acid alkylester
- - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of all possible isomers of Disodium 2,2'-ethene-diylbis[5-({4-[bis(2-hydroxyalkyl)amino]-6-({4-[(2-hydroxyethyl) substituted]phenyl}amino)-1,3,5-triazin-2-yl}amino)benzenesulfonate]
- - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of bis(polysubstituted hexanoic acid) bis(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl) diphosphate and bis(polysubstituted hexanoic acid) 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl phosphate and polysubstituted hexanoic acid bis(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl) hydrogen diphosphate and polysubstituted hexanoic acid bis(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl) phosphate and polysubstituted hexanoic acid 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl hydrogen phosphate
- - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of disodium 2-{[2-(acylamino)-4-({4-chloro-6-[(3-sulfonatophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl}amino)phenyl]diazenyl}-(vinylsulfonyl)benzenesulfonate and trisodium 2-{[2-(acylamino)-4-({4-chloro-6-[(3-sulfonatophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl}amino)phenyl]diazenyl}-{[2-(sulfonatooxy)ethyl]sulfonyl}benzenesulfonate
- - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of halomethyl thiocyanate and methylene bis(thiocyanate)
- - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of N-(2-hydroxyethyl)alkyl] alkylamide and glycerol
- - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of Pentasodium 2-amino-1-((4-(4-(4-((2-(sulfonatooxy)ethyl)sulfonyl)phenyl)amino-6-chloro-1,3,5-triazin)aminodisulfonatophenyl)diazenyl)-8-hydroxy-naphthalenedisulfonate and Tetrasodium 2-amino-1-((4-(4-(4-(vinylsulfonyl)phenyl)amino-6-chloro-1,3,5-triazin)aminodisulfonatophenyl)diazenyl)-8-hydroxy-naphthalenedisulfonate
- - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)


Route: .live1