Skip to Content
Skip to Content

Reģistrētas vielas

Reģistrētas vielas

Dati ir iegūti no reģistrācijas dokumentācijas, kas ir iesniegta ECHA līdz datumam, kas norādīts kā pēdējais atjauninājums. Kopējās tonnāžas diapazons ir iegūts no visas dokumentācijas, ar diviem izņēmumiem; jebkādu tonnāžu, uz kuru attiecas pieteikums par konfidencialitāti, un jebkāds apjoms, kas tiek izmantots kā starpprodukts citas ķīmiskās vielas ražošanā. Publicētais kopējās tonnāžas diapazons ne vienmēr atspoguļo reģistrētās tonnāžas diapazonu (-us).

Ņemiet vērā, ka daļa informācijas par reģistrētajām vielām var piederēt trešām personām. Tādēļ šādas informācijas izmantošanai var būt nepieciešama īpašnieku, kas ir trešās personas, iepriekšēja piekrišana. Lai iegūtu plašāku informāciju, iepazīstieties ar Juridisko paziņojumu.

Lūdzam ņemt vērā, ka informācija par reģistrēto vielu ķīmiskajām īpašībām ir pieejama tiešsaistē eChemPortal portālā. 

The result of the search ‘Substance has nanoform’ returns all factsheets containing data related to nanomaterials. However, this does not mean that a registration covering nanoforms of the substance has been submitted in line with the revised annexes of REACH by all the registrants concerned. Note that since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA using IUCLID version 6.4 (released on 30 October 2019).

Last updated 07 jūlijs 2020. Database contains 22878 unique substances and contains information from 99765 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
(S)-4-{[1-(2-Benzyloxycarbonylamino-acetyl)-(S)-2-methyl-pyrrolidine-2-carbonyl]-amino}-5-oxo-hexanoic acid
949-609-1 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Magnesium potassium fluoride silicate (Mg2.7K0.7Si4O10F2)
949-694-5 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Mixture of Limonene, alpha-Terpinen, gamma-Terpinen, p-Cymene, 1,4-Cineol, 1,8-Cineol and Terpinolene
949-696-6 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-hydroxy-3-methyl-5-[(1R)-2,2,3-trimethylcyclopent-3-en-1-yl]pentan-2-one
949-712-1 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-O-β-(2 ,3-di-O-alka(e)noyl-6 -O-acetyl-D-mannopyranosyl)-D-erythritol
949-740-4 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Esterification products of Guerbet alcohols, C24-26, branched and cyclic with benzene-1,2,4-tricarboxylic acid 1,2-anhydride (3:1)
949-745-1 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
µ2-(2-oxido-2-acetato- κ1O-1,3-dicarboxylate- κ2O)-bis[(2-oxidopropane-2-carboxylato-1,3-dicarboxylate)(2-oxidopropane-1,2,3-tricarboxylate- κO)titanium](4+)
949-773-4 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
(R)-4-(4-dimethylamino)-1-(4-fluorophenyl)-1-hydroxybutyl)-3-(hydroxymethyl)benzonitrile hemi (2R, 3R)-2,3-bis((4-methylbenzoyl)oxy)succinoate
949-784-4 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of 5,7-dimethoxy-3-(4-(sec-C10-C13-alkyl)-benzoyl)-2H-chromen-2-one
949-790-7 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Alcohols, C12-14 (even numbered), propoxylated, aminated, ethoxylated
949-812-5 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mixture of propanedioyl dichloride and phosphoryl trichloride
949-814-6 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Squalene-rich fraction obtained from vegetable oil deodorizer distillate by transesterification, crystallisation and vacuum distillation
949-820-9 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Salts of phosphoric acid, 2-ethylhexyl esters with C16-18 (even numbered) and C18-unsaturated-alkylamines
949-859-1 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of Ethyl 3-(cyclohex-1-en-1-yl) propanoate and Ethyl 3-(cyclohex-2-en-1-yl) propanoate
949-881-1 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Esterification products of alcohols C12-13 linear and branched with lauric acid
949-892-1 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2’-Phenyl-biphenyl-2-yl-(9,9-dimethyl-9H-fluoren-2-yl)-(9,9’-spirobifluoren-2-yl)-amine
949-957-4 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of hexadecyl dihydrogen phosphate, dihexadecyl hydrogen phosphate, hexadecan-1-ol, stearic acid, esters of C18 (branched and linear) fatty acids with C18 (branched and linear) alcohols, and potassium hydroxide
949-965-8 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
carbohydrates from malted barley
949-975-2 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
L-arginine phosphate
949-986-2 49720-39-0 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Sandalwood oil: fermentation products of sucrose and molasses with Saccharomyces cerevisiae
950-017-0 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of 3,5,5-Trimethylhexanoyl chloride and Methyl 3-methyl-2-butenoate
950-042-7 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Zirconium hydroxysulphate
950-052-1 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
methyl 8-(2,4-dichlorophenyl)-9-{[(trifluoromethyl)sulfonyl]oxy}-6,7-dihydro-5H-benzocycloheptene-3-carboxylate
950-058-4 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(3S)-3-{4-[8-(2,4-dichlorophenyl)-3-(methoxycarbonyl)-6,7-dihydro-5H-benzocyclohepten-9-yl]phenoxy}-1-(3-fluoropropyl)pyrrolidinium hydrogen oxalate
950-060-5 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
C10-C16-(linear and branched)-alkyl esters of salicylic acid
950-068-9 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
reaction products of 3-amino-4-hydroxybenzenesulfonic acid with 2,5-Dimethoxyaniline , the intermediate is than condensed with 4, 4'-dinitrostilbene-2,2'-disulfonic acid, chelated with copper, potassium salt
950-102-2 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4-Hexadienoic acid, 1,1’-[2-ethyl-2-[[(1-oxo-2,4-hexadien-1-yl)oxy]methyl]-1,3-propanediyl] ester
950-112-7 347377-00-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Bis (3‐(diethylamino)‐7‐hydroxy‐5‐phenylphenazinium) sulphate
950-123-7 97849-65-5 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of diazotized 3-amino-4-hydroxybenzenesulphonic acid with 2,5-dimethoxyaniline, subsequently condensed with 4,4'-dinitrostilbene-2,2'-disulphonic acid, sodium salts
950-134-7 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of: N,N'-[1,3-Phenylenebis(methylene)bis[12-hydroxyoctadecanamide], N,N'-hexane-1,6-diylbis(12-hydroxyoctadecanamide) and N,N'-ethane-1,2-diylbis(12-hydroxyoctadecan-1-amide)
950-156-7 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 2-methoxy-6-methylocta-1,5-diene and 2-methoxy-6-methylocta-2,5-diene
950-170-3 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Squalene-rich fraction obtained from olive-pomace oil by esterification and distillation
950-187-6 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of (3S,6R,9S,12R,15S,18R,21S,24R)-3,9,15,21-tetraisobutyl-4,6,10,16,18,22-hexamethyl-12,24-bis(4-nitrobenzyl)-1,7,13,19-tetraoxa-4,10,16,22-tetraazacyclotetracosan-2,5,8,11,14,17,20,23-octaone and (3S,6R,9S,12R,15S,18R,21S,24R)-3,9,15,21-tetraisobutyl-4,6,10,16,18,22-hexamethyl-12,24-bis(3-nitrobenzyl)-1,7,13,19-tetraoxa-4,10,16,22-tetraazacyclotetracosan-2,5,8,11,14,17,20,23-octaone and (3S,6R,9S,12R,15S,18R,21S,24R)-3,9,15,21-tetraisobutyl-4,6,10,16,18,22-hexamethyl-12-(2-nitrobenzyl)-24-(4-nitrobenzyl)-1,7,13,19-tetraoxa-4,10,16,22-tetraazacyclotetracosan-2,5,8,11,14,17,20,23-octaone and (3S,6R,9S,12R,15S,18R,21S,24R)-3,9,15,21-tetraisobutyl-4,6,10,16,18,22-hexamethyl-12-(3-nitrobenzyl)-24-(4-nitrobenzyl)-1,7,13,19-tetraoxa-4,10,16,22-tetraazacyclotetracosan-2,5,8,11,14,17,20,23-octaone
950-200-5 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of dipotassium 2-(3,4-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl) succinate and dipotassium 2-(4,5-dimethy-1H-pyrazol-1-yl) succinate
950-225-1 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Vapour grown graphitic carbon fibre
950-278-0 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
((6-chloro-4-((2-methoxy-3-(1-methyl-1H-1.2.4-triazol-3-yl)phenyl)amino)pyridazine-3-carbonyl)oxy) hemi-zinc salt
950-319-2 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
6-(cyclopropanecarboxamido)-4-((2-methoxy-3-(1-methyl-1 H-1,2,4-triazol-3-yl)amino)pyridazine-3-hemi-zinc carboxylate salt
950-320-8 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of (1RS)-1-[(1RS)-3,3-dimethylcyclohexyl]ethyl [(2RS,3RS)-3-ethyloxiran-2-yl]acetate and (1RS)-1-[(1RS)-3,3-dimethylcyclohexyl]ethyl [(2SR,3SR)-3-ethyloxiran-2-yl]acetate and (1RS)-1-[(1SR)-3,3-dimethylcyclohexyl]ethyl [(2RS,3RS)-3-ethyloxiran-2-yl]acetate and (1RS)-1-[(1SR)-3,3-dimethylcyclohexyl]ethyl [(2SR,3SR)-3-ethyloxiran-2-yl]acetate
950-412-8 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of Methacryloxypropyl (tris(trialkylsiloxy)silylethyl dimethylsiloxy) silane and oligomers
950-463-6 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Enzymatic hydrolysis products of Laminaria japonica, S. japonica, Laminariaceae
950-480-9 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
isopropyl (1s,3s)-3-(methylamino)cyclobutane-1-carboxylate succinate
950-484-0 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-{[1-({1-[(2,2-dimethylpropanoyl)oxy]propan-2-yl}oxy)propan-2-yl]oxy}propan-2-yl 2,2-dimethylpropanoate
950-485-6 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of 2,4-dinitrophenol with polysulfide, oxidized
950-547-2 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of octan-2-ylbenzene, octan-3-ylbenzene and octan-4-ylbenzene
950-576-0 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1-(3-bicyclo[2.2.1]heptanyl)hex-5-en-2-one
950-588-6 1352216-91-1 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of (E)-1-(3,6-dimethylcyclohex-3-en-1-yl)-2-methylpent-1-en-3-one and (E)-1-(4,6-dimethylcyclohex-3-en-1-yl)-2-methylpent-1-en-3-one
950-718-1 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Phosphoric acid, mono- and di-C16-18 (even numbered) alkyl esters, salts with 2,2'-iminodiethanol
950-746-4 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
ethyl 2-chloro-6-(3-(3,3,3-trifluoro-2,2-dimethylpropoxy)-1H-pyrazol-1-yl)nicotinate
950-838-4 2229861-21-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-chloro-N-((1,3-dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)sulfonyl)-6-(3-(3,3,3-trifluoro-2,2-dimethylpropoxy)-1H-pyrazol-1-yl)nicotinamide
950-840-5 2229861-18-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Pyridinium, 4-[2-[[(6R,7R)-2-carboxy-7-[[(2Z)-(ethoxyimino)[5-(phosphonoamino)-1,2,4-thiadiazolidin-3-yl]acetyl]amino]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-3-yl]thio]-4-thiazolyl]-1-methyl-, inner salt, disodium salt and ethanol
950-852-0 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(isopropyl (1s,3s)-3-(methyl(7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl)amino)cyclobutane-1-carboxylate)
950-860-4 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of 3-aminopropanenitrile and 3,3'-iminodipropanenitrile and 3,3',3''-nitrilotripropanenitrile
950-897-6 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Hydrogenation products of 3-aminopropanenitrile and 3,3'-iminodipropanenitrile and 3,3',3''-nitrilotripropanenitrile
950-898-1 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of (2Z)-5-[(1R,3R,6S)-2,3-dimethyltricyclo[2.2.1.02,6]hept-3-yl]-2-methyl-2-penten-1-ol and (2Z)-2-methyl-5-[(1S,2R,4R)-2-methyl-3-methylenebicyclo[2.2.1]hept-2-yl]-2-penten-1-ol
950-968-1 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of rel-(1S)-1-[(1R)-3,3-dimethylcyclohexyl]ethanol and 2,2-dimethyloxirane
951-032-5 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
951-169-0 - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 1-(4-aminophenyl)-1,3,3-trimethylindan-5-amine and 3-(4-aminophenyl)-1,1,3-trimethyl-2,3-dihydro-1H-inden-5-amine
951-182-1 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Salt of 4-(3-bromopropyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazole and hydrogen bromide (1:1)
951-193-1 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy, co-processed with hydrocarbons derived from thermally cracked waste plastics
951-219-1 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of tert-butyl 2-oxopyrrolidine-1-carboxylate, di-tert-butyl 2-hydroxy-5'-oxo-[2,2'-bipyrrolidine]-1,1'-dicarboxylate, tert-butyl 2-(5-fluoro-2-methoxypyridin-3-yl)-2-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate and di-tert-butyl 2-{[(tert-butoxy)carbonyl]oxy}-5'-oxo-[2,2'-bipyrrolidine]-1,1'-dicarboxylate
951-255-8 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of Rel-(3aR,4S,7R,7aS)-1-(methoxymethylene)octahydro-1H-4,7-methanoindene and Rel-(3aR,4S,7R,7aS)-2-(methoxymethylene)octahydro-1H-4,7-methanoindene
951-275-7 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 3-(4-methyl-3-pentenyl)cyclohex-3-ene-1-carbonitrile and 4-(4-methyl-3-pentenyl)cyclohex-3-ene-1-carbonitrile and Dipentene
951-345-7 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(S)-2-(2-((((9H-fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-(1-trityl-1H-imidazol-4-yl)propanamido)-2-methylpropanoic acid
951-381-3 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Essential oil of Platycladus orientalis (L.) Franco obtained from branches and leaves by steam distillation followed by vacuum distillation
951-397-0 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of (3S)-3-methyl-5-[(1S,4aS,8aS)-5,5,8a-trimethyl-2-methylenedecahydronaphthalen-1-yl]pent-1-en-3-ol and (13ξ)-pimara-7,15-dien-18-al
951-475-4 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium Nickel Manganese Magnesium Titanium Dioxide (Crystal phase: O3/P2/RS)
951-477-5 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[5-chloro-2-[3-(hydroxymethyl)-5-methyl-1,2,4-triazol-4-yl]phenyl]-phenylmethanone-chlorohydrate
951-488-5 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of methyl (3E)-4-methyl-6-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-3-hexenoate and methyl (3Z)-4-methyl-6-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-3-hexenoate
951-493-2 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Fuels, diesel, co-processed with hydrocarbons derived from thermally cracked waste plastics
951-495-3 - Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Co-crystal of 4-bromo-2-isopropylphenol and 1,4-diazabicyclo[2.2.2]octane (2:1)
951-515-0 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of naphthalene-1,5-disulfonic acid, (3Z)-3-(pyrrolidin-2-ylidene)pyrrolidin-2-one and 3-(3,4-dihydro-2H-pyrrol-5-yl)-5-fluoro-2-methoxypyridine
951-563-2 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Naphtha (petroleum), light straight-run, co-processed with hydrocarbons derived from thermally cracked waste plastics
951-589-4 - Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
reaction mass of 4-vinylcyclohexene and 1,3-cyclopentadiene
951-621-7 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
cis-N-hydroxy-3-[methyl(1H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin- 4-yl)amino]cyclobutanecarboxamide
951-622-2 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Niobium doped titanium dioxide
951-670-4 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
(3-((6-Chlorohexyl)thio)propyl)triethoxysilane and Hexamethylen-1,6-dithio-bis((3-triethoxysilyl) propane)
951-684-0 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of disodium 4-amino-6-[[4-[(2,4-diaminophenyl)diazenyl]phenyl]]-3-((E)-[4-((E)-(2,4-diaminophenyl)diazenyl]phenyl )diazenyl)-5-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonate and disodium 4-amino-6-((E)-(4-aminophenyl)diazenyl)-3-((E)-(4-((E)-(2,4-diaminophenyl)diazenyl)phenyl)diazenyl)-5-hydroxynaphthalene-2,7-disulfonate
951-695-0 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction Mass of (E)-5-Decenol and (Z)-5-Decenol
951-753-5 256377-64-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction Mass of (E)-5-Decenyl Acetate and (Z)-5-Decenyl Acetate
951-754-0 133074-61-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(2R)-2-(2,5-difluorophenyl)pyrrolidine, (2R,3R)-2,3-bis[(4-methoxybenzoyl)oxy]butanedioic acid
951-764-5 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Absolute of Dipteryx odorata (Fabaceae) obtained from beans by organic solvents treatment and subsequent ethanol extraction
951-766-6 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Gas oils (petroleum), light vacuum, co-processed with hydrocarbons derived from thermally cracked waste plastics
951-768-7 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Absolute of Nicotiana tabacum (Solanaceae) obtained from leaves by organic solvent treatment and subsequent ethanol extraction
951-779-7 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-(6-(3,6-diazabicyclo[3.1.1]heptan-3-yl)pyridin-3-yl)-6-(2-hydroxy-2-methylpropoxy)pyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carbonitrile bis sulphate
951-814-6 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
potassium 4-(3-methyl-4-(4-methyl-3-(phenylaminosulphonyl)phenylazo)-5-hydroxypyrazol-1-yl)benzenesulphonate
951-856-5 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 1-chloro-9-iodononane and 1,9-dichlorononane
951-907-1 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Naphtha (petroleum), catalytic reformed, co-processed with hydrocarbons derived from thermally cracked waste plastics
951-918-1 - Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
cis-N-methyl-N-(1H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin4-yl)cyclobutane-1,3-diamine phosphate (1:1)
951-920-2 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
N-(5-chloro-2-fluorophenyl)-1,1-diphenylmethanimine
952-094-6 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-formaminoimidazole-4-carboxamide formate
952-104-9 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
potassium disodium bis[2-hydroxy-5-nitro-3-[[2-oxo-1-[(phenylamino)carbonyl]propyl]azo]benzenesulphonato(3-)]cobaltate(3-)
952-218-9 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
tert‐butyl N‐[(1R,2S,5S)‐2‐amino‐5‐(dimethylcarbamoyl)cyclohexyl]carbamate, oxalic acid (1:1)
952-232-5 1210348-34-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(n-{(1s,3s)-3-[methyl(7h-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl)amino]cyclobutyl}propane-1-sulfonamide hydrochloride)
952-248-2 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
methyl 2-((benzyloxy)methyl)-4-bromo-1H-benzo[d]imidazole-6-carboxylate methanesulfonate
952-446-9 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)


Route: .live1