Skip to Content
Skip to Content

Reģistrētas vielas

Reģistrētas vielas

Dati ir iegūti no reģistrācijas dokumentācijas, kas ir iesniegta ECHA līdz datumam, kas norādīts kā pēdējais atjauninājums. Kopējās tonnāžas diapazons ir iegūts no visas dokumentācijas, ar diviem izņēmumiem; jebkādu tonnāžu, uz kuru attiecas pieteikums par konfidencialitāti, un jebkāds apjoms, kas tiek izmantots kā starpprodukts citas ķīmiskās vielas ražošanā. Publicētais kopējās tonnāžas diapazons ne vienmēr atspoguļo reģistrētās tonnāžas diapazonu (-us).

Ņemiet vērā, ka daļa informācijas par reģistrētajām vielām var piederēt trešām personām. Tādēļ šādas informācijas izmantošanai var būt nepieciešama īpašnieku, kas ir trešās personas, iepriekšēja piekrišana. Lai iegūtu plašāku informāciju, iepazīstieties ar Juridisko paziņojumu.

Lūdzam ņemt vērā, ka informācija par reģistrēto vielu ķīmiskajām īpašībām ir pieejama tiešsaistē eChemPortal portālā. 

The result of the search ‘Substance has nanoform’ returns all factsheets containing data related to nanomaterials. However, this does not mean that a registration covering nanoforms of the substance has been submitted in line with the revised annexes of REACH by all the registrants concerned. Note that since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA using IUCLID version 6.4 (released on 30 October 2019).

Last updated 11 jūlijs 2020. Database contains 22887 unique substances and contains information from 99887 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Hexafluoropropene
204-127-4 116-15-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Hexafluoropropene
204-127-4 116-15-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Hexachloroacetone
204-129-5 116-16-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Triisopropyl phosphite
204-130-0 116-17-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,3-dihydro-2,2,6-trimethylbenzaldehyde
204-133-7 116-26-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,1'-isopropylidenebis(p-phenyleneoxy)dipropan-2-ol
204-137-9 116-37-0 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,1'-isopropylidenebis(p-phenyleneoxy)dipropan-2-ol
204-137-9 116-37-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-methylbutyric acid
204-145-2 116-53-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Methyl dichloroacetate
204-146-8 116-54-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Violanthrene-5,10-dione
204-152-0 116-71-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-bis(mesitylamino)anthraquinone
204-155-7 116-75-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrachlorophthalic anhydride
204-171-4 117-08-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrachlorophthalic anhydride
204-171-4 117-08-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetrachlorophthalic anhydride
204-171-4 117-08-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-chlorophthalic anhydride
204-179-8 117-21-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Diphenylacetic acid
204-185-0 117-34-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Diphenylacetic acid
204-185-0 117-34-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-[(4-amino-5-methoxy-o-tolyl)azo]-5-[(phenylsulphonyl)oxy]naphthalene-2,7-disulphonic acid
204-190-8 117-44-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-hydroxy-2-methylquinoline-4-carboxylic acid
204-198-1 117-57-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Benzidine-2,2'-disulphonic acid
204-200-0 117-61-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-aminonaphthalene-1,5-disulphonic acid
204-201-6 117-62-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-[(6-amino-1-hydroxy-3-sulpho-2-naphthyl)azo]-3-hydroxy-7-nitronaphthalene-1-sulphonic acid
204-203-7 117-69-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
9,10-dioxoanthracene-2-carboxylic acid
204-207-9 117-78-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Dichlone
204-210-5 117-80-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Bis(2-ethylhexyl) phthalate 204-211-0 117-81-7 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Bis(2-ethylhexyl) phthalate 204-211-0 117-81-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,5-diacetamido-2,4,6-triiodobenzoic acid
204-223-6 117-96-4 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
7-aminonaphthalene-1,3,6-trisulphonic acid
204-229-9 118-03-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(3-amino-4-chlorobenzoyl)benzoic acid
204-230-4 118-04-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Cinchonine
204-234-6 118-10-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
6-aminonaphthalene-1,3-disulphonic acid
204-246-1 118-33-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,4,5-trimethoxybenzoic acid
204-248-2 118-41-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Hydroxychloroquine
204-249-8 118-42-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-chlorophthalic anhydride
204-251-9 118-45-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-oxo-1-(4-sulphophenyl)-2-pyrazoline-3-carboxylic acid
204-254-5 118-47-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4H-3,1-benzoxazine-2,4(1H)-dione
204-255-0 118-48-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3-dichloro-5,5-dimethylhydantoin
204-258-7 118-52-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Phenyl salicylate
204-259-2 118-55-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Homosalate
204-260-8 118-56-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzyl salicylate
204-262-9 118-58-1 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethylhexyl salicylate
204-263-4 118-60-5 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethyl salicylate
204-265-5 118-61-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,6-dichlorotoluene
204-269-7 118-69-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-hydroxy-2-methyl-4-pyrone
204-271-8 118-71-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3-hydroxy-2-methyl-4-pyrone
204-271-8 118-71-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetrachloro-p-benzoquinone
204-274-4 118-75-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrachloro-p-benzoquinone
204-274-4 118-75-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,4,6-tribromophenol
204-278-6 118-79-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4,6-tribromophenol
204-278-6 118-79-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,2',6,6'-tetra-tert-butyl-4,4'-methylenediphenol
204-279-1 118-82-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
5-chloro-α,α,α-trifluoro-2-nitrotoluene
204-280-7 118-83-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-aminotoluene-2-sulphonic acid
204-282-8 118-88-7 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
o-toluic acid
204-284-9 118-90-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-chlorobenzoic acid
204-285-4 118-91-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Anthranilic acid
204-287-5 118-92-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Anthranilic acid
204-287-5 118-92-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Anthranilic acid
204-287-5 118-92-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2'-hydroxyacetophenone
204-288-0 118-93-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,4,6-trinitrotoluene
204-289-6 118-96-7 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
[2R[2R*(4R*,8R*)]]-3,4-dihydro-2,8-dimethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-2H-benzopyran-6-ol
204-299-0 119-13-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
m-(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1H-pyrazol-1-yl)benzenesulphonic acid
204-303-0 119-17-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,4-dinitroanisole
204-310-9 119-27-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
8-aminonaphthalene-2-sulphonic acid
204-311-4 119-28-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-nitro-p-toluidine
204-314-0 119-32-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-nitro-p-cresol
204-315-6 119-33-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Methyl salicylate
204-317-7 119-36-8 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Methyl salicylate
204-317-7 119-36-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Phthalazin-1(2H)-one
204-319-8 119-39-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
7-anilino-4-hydroxynaphthalene-2-sulphonic acid
204-320-3 119-40-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
7-anilino-4-hydroxynaphthalene-2-sulphonic acid
204-320-3 119-40-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
7-anilino-4-hydroxynaphthalene-2-sulphonic acid
204-320-3 119-40-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-cyclohexylphenol
204-322-4 119-42-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
204-327-1 119-47-1 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-hydroxyiminopropiophenone
204-329-2 119-51-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Benzoin
204-331-3 119-53-9 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzoin
204-331-3 119-53-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-chlorobenzhydryl alcohol
204-333-4 119-56-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Dicyclohexyl ketone
204-336-0 119-60-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Dicyclohexyl ketone
204-336-0 119-60-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Benzophenone
204-337-6 119-61-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzophenone
204-337-6 119-61-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Benzophenone
204-337-6 119-61-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,2,3,4-tetrahydronaphthalene
204-340-2 119-64-2 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,2,3,4-tetrahydronaphthalene
204-340-2 119-64-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Isoquinoline
204-341-8 119-65-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Isoquinoline
204-341-8 119-65-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Phthalaldehydic acid
204-342-3 119-67-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-amino-2-(p-aminoanilino)benzenesulphonic acid
204-344-4 119-70-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
5-aminonaphthalene-2-sulphonic acid
204-351-2 119-79-9 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
5-aminonaphthalene-2-sulphonic acid
204-351-2 119-79-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,2'-dithiodi(benzoic acid)
204-352-8 119-80-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,4-dihydrocoumarin
204-354-9 119-84-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
4'-amino-2',5'-diethoxybenzanilide
204-363-8 120-00-3 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-phenyliminodiethanol
204-368-5 120-07-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Benzyl 2-methoxy-4-prop-1-enylphenyl ether
204-370-6 120-11-6 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Anthracene
204-371-1 120-12-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Veratraldehyde
204-373-2 120-14-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Naphthalene-2-sulphonic acid
204-375-3 120-18-3 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3,4-dimethoxyphenethylamine
204-376-9 120-20-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,4-dimethoxyphenethylamine
204-376-9 120-20-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)


Route: .live1