Skip to Content
Skip to Content

Reģistrētas vielas

Reģistrētas vielas

Dati ir iegūti no reģistrācijas dokumentācijas, kas ir iesniegta ECHA līdz datumam, kas norādīts kā pēdējais atjauninājums. Kopējās tonnāžas diapazons ir iegūts no visas dokumentācijas, ar diviem izņēmumiem; jebkādu tonnāžu, uz kuru attiecas pieteikums par konfidencialitāti, un jebkāds apjoms, kas tiek izmantots kā starpprodukts citas ķīmiskās vielas ražošanā. Publicētais kopējās tonnāžas diapazons ne vienmēr atspoguļo reģistrētās tonnāžas diapazonu (-us).

Ņemiet vērā, ka daļa informācijas par reģistrētajām vielām var piederēt trešām personām. Tādēļ šādas informācijas izmantošanai var būt nepieciešama īpašnieku, kas ir trešās personas, iepriekšēja piekrišana. Lai iegūtu plašāku informāciju, iepazīstieties ar Juridisko paziņojumu.

Lūdzam ņemt vērā, ka informācija par reģistrēto vielu ķīmiskajām īpašībām ir pieejama tiešsaistē eChemPortal portālā. 

The result of the search ‘Substance has nanoform’ returns all factsheets containing data related to nanomaterials. However, this does not mean that a registration covering nanoforms of the substance has been submitted in line with the revised annexes of REACH by all the registrants concerned. Note that since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA using IUCLID version 6.4 (released on 30 October 2019).

Last updated 09 jūlijs 2020. Database contains 22885 unique substances and contains information from 99854 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Cyclohexane
203-806-2 110-82-7 Full Joint 1 000 000 - 10 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Cyclohexene
203-807-8 110-83-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Piperazine
203-808-3 110-85-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Piperazine
203-808-3 110-85-0 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Pyridine
203-809-9 110-86-1 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Pyridine
203-809-9 110-86-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,4-dihydro-2H-pyran
203-810-4 110-87-2 Full Joint 1+ tonnes per annum View substance registered dossier
1,3,5-trioxane
203-812-5 110-88-3 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Piperidine
203-813-0 110-89-4 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Morpholine
203-815-1 110-91-8 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
6-methylhept-5-en-2-one
203-816-7 110-93-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Glutaric acid
203-817-2 110-94-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
N,N,N',N'-tetramethyltrimethylenediamine
203-818-8 110-95-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Diisobutylamine
203-819-3 110-96-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,1'-iminodipropan-2-ol
203-820-9 110-97-4 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
1,1'-iminodipropan-2-ol
203-820-9 110-97-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,6,10,15,19,23-hexamethyltetracosane
203-825-6 111-01-3 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,6,10,15,19,23-hexamethyltetracosane
203-825-6 111-01-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,6,10,15,19,23-hexamethyltetracosa-2,6,10,14,18,22-hexaene
203-826-1 111-02-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
N-(2-hydroxypropyl)oleamide
203-828-2 111-05-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Methyl octanoate
203-835-0 111-11-5 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Methyl oct-2-ynoate
203-836-6 111-12-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Octan-2-one
203-837-1 111-13-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Heptanoic acid
203-838-7 111-14-8 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Pimelic acid
203-840-8 111-16-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,3'-thiodi(propionic acid)
203-841-3 111-17-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3,3'-thiodi(propionic acid)
203-841-3 111-17-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
N,N,N',N'-tetramethylhexamethylenediamine
203-842-9 111-18-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sebacic acid
203-845-5 111-20-6 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sebacic acid
203-845-5 111-20-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,2'-[ethane-1,2-diylbis(oxy)]bisethyl diacetate
203-846-0 111-21-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,5-dibromopentane
203-849-7 111-24-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-bromohexane
203-850-2 111-25-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Hexylamine
203-851-8 111-26-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Hexylamine
203-851-8 111-26-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Hexan-1-ol
203-852-3 111-27-3 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Pentane-1,5-diol
203-854-4 111-29-5 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Glutaral
203-856-5 111-30-8 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Glutaral
203-856-5 111-30-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Butyl vinyl ether
203-860-7 111-34-2 Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Butyl isocyanate
203-862-8 111-36-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Butyl isocyanate
203-862-8 111-36-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Butyl isocyanate
203-862-8 111-36-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Butyl isocyanate
203-862-8 111-36-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Butyl isocyanate
203-862-8 111-36-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,2'-iminodi(ethylamine)
203-865-4 111-40-0 Full Joint 10 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-aminoethylamino)ethanol
203-867-5 111-41-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,2'-iminodiethanol
203-868-0 111-42-2 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-iminodiethanol
203-868-0 111-42-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Bis(2-chloroethyl) ether
203-870-1 111-44-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Bis(2-chloroethyl) ether
203-870-1 111-44-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(allyloxy)ethanol
203-871-7 111-45-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(allyloxy)ethanol
203-871-7 111-45-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,2'-oxydiethanol
203-872-2 111-46-6 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Thiodiglycol
203-874-3 111-48-8 Full Joint 1+ tonnes per annum View substance registered dossier
Perhydroazepine
203-875-9 111-49-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Adipoyl dichloride
203-876-4 111-50-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Ethylene di(acetate)
203-881-1 111-55-7 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
N-(2-hydroxyethyl)stearamide
203-883-2 111-57-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
N-(2-hydroxyethyl)oleamide
203-884-8 111-58-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Propyl oleate
203-885-3 111-59-1 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Octanoyl chloride
203-891-6 111-64-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Octane
203-892-1 111-65-9 Full Joint 100+ tonnes per annum View substance registered dossier
Oct-1-ene
203-893-7 111-66-0 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Oct-2-ene
203-894-2 111-67-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Heptylamine
203-895-8 111-68-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Adiponitrile
203-896-3 111-69-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Heptan-1-ol
203-897-9 111-70-6 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Heptanal
203-898-4 111-71-7 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-butylaminoethanol
203-904-5 111-75-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-butoxyethanol
203-905-0 111-76-2 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-methoxyethoxy)ethanol
203-906-6 111-77-3 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Cycloocta-1,5-diene
203-907-1 111-78-4 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Methyl non-2-enoate
203-908-7 111-79-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Methyl non-2-ynoate
203-909-2 111-80-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Methyl undec-10-enoate
203-910-8 111-81-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Methyl laurate
203-911-3 111-82-0 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1-bromooctane
203-912-9 111-83-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Nonane
203-913-4 111-84-2 Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Nonane
203-913-4 111-84-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-chlorooctane
203-915-5 111-85-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Octylamine
203-916-0 111-86-4 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Octylamine
203-916-0 111-86-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Octylamine
203-916-0 111-86-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Octylamine
203-916-0 111-86-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Octan-1-ol
203-917-6 111-87-5 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Octan-1-ol
203-917-6 111-87-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Octane-1-thiol
203-918-1 111-88-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-ethoxyethoxy)ethanol
203-919-7 111-90-0 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Bis(2-chloroethoxy)methane
203-920-2 111-91-1 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Dibutylamine
203-921-8 111-92-2 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Bis(2-methoxyethyl) ether
203-924-4 111-96-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Dodecyltrimethylammonium chloride
203-927-0 112-00-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Cetrimonium chloride
203-928-6 112-02-7 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trimethyloctadecylammonium chloride
203-929-1 112-03-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trichloro(octadecyl)silane
203-930-7 112-04-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Nonanoic acid
203-931-2 112-05-0 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-butoxyethyl acetate
203-933-3 112-07-2 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Isopropyl oleate
203-935-4 112-11-8 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
undecan-2-one; methyl nonyl ketone
203-937-5 112-12-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)


Route: .live2