Skip to Content
Skip to Content

Reģistrētas vielas

Reģistrētas vielas

Dati ir iegūti no reģistrācijas dokumentācijas, kas ir iesniegta ECHA līdz datumam, kas norādīts kā pēdējais atjauninājums. Kopējās tonnāžas diapazons ir iegūts no visas dokumentācijas, ar diviem izņēmumiem; jebkādu tonnāžu, uz kuru attiecas pieteikums par konfidencialitāti, un jebkāds apjoms, kas tiek izmantots kā starpprodukts citas ķīmiskās vielas ražošanā. Publicētais kopējās tonnāžas diapazons ne vienmēr atspoguļo reģistrētās tonnāžas diapazonu (-us).

Ņemiet vērā, ka daļa informācijas par reģistrētajām vielām var piederēt trešām personām. Tādēļ šādas informācijas izmantošanai var būt nepieciešama īpašnieku, kas ir trešās personas, iepriekšēja piekrišana. Lai iegūtu plašāku informāciju, iepazīstieties ar Juridisko paziņojumu.

Lūdzam ņemt vērā, ka informācija par reģistrēto vielu ķīmiskajām īpašībām ir pieejama tiešsaistē eChemPortal portālā. 

The result of the search ‘Substance has nanoform’ returns all factsheets containing data related to nanomaterials. However, this does not mean that a registration covering nanoforms of the substance has been submitted in line with the revised annexes of REACH by all the registrants concerned. Note that since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA using IUCLID version 6.4 (released on 30 October 2019).

Last updated 11 jūlijs 2020. Database contains 22887 unique substances and contains information from 99887 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Triacetin
203-051-9 102-76-1 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(morpholinothio)benzothiazole
203-052-4 102-77-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-butyliminodiethanol
203-055-0 102-79-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-dibutylaminoethanol
203-057-1 102-81-8 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tributylamine
203-058-7 102-82-9 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tributylamine
203-058-7 102-82-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tributyl phosphite
203-061-3 102-85-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trihexylamine
203-062-9 102-86-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tridodecylamine
203-063-4 102-87-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-methyl-4-phenylbutan-2-ol
203-074-4 103-05-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethylhexyl acetate
203-079-1 103-09-3 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethylhexyl acrylate
203-080-7 103-11-7 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Bis(2-ethylhexyl) adipate
203-090-1 103-23-1 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Bis(2-ethylhexyl) azelate
203-091-7 103-24-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Methyl cinnamate
203-093-8 103-26-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzyl isobutyrate
203-095-9 103-28-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,2-diphenylethane
203-096-4 103-29-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Di(morpholin-4-yl) disulphide
203-103-0 103-34-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethyl cinnamate
203-104-6 103-36-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzyl butyrate
203-105-1 103-37-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzyl isovalerate
203-106-7 103-38-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzyl cinnamate
203-109-3 103-41-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Phenethyl acetate
203-113-5 103-45-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(cyclohexylamino)ethanesulphonic acid
203-115-6 103-47-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Phenethyl isobutyrate
203-116-1 103-48-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Dibenzylamine
203-117-7 103-49-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dibenzylamine
203-117-7 103-49-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Dibenzylamine
203-117-7 103-49-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Dibenzyl ether
203-118-2 103-50-4 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Dibenzyl ether
203-118-2 103-50-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Phenethyl butyrate
203-119-8 103-52-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Phenethyl cinnamate
203-120-3 103-53-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Cinnamyl acetate
203-121-9 103-54-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Cinnamyl propionate
203-124-5 103-56-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-phenoxyethyl isobutyrate
203-127-1 103-60-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Cinnamyl butyrate
203-128-7 103-61-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-bromo-2-phenylethane
203-130-8 103-63-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
β-bromostyrene
203-131-3 103-64-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzyl(methyl)amine
203-133-4 103-67-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
N-ethylaniline
203-135-5 103-69-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Phenyl isocyanate
203-137-6 103-71-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Phenyl isocyanate
203-137-6 103-71-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Phenyl isothiocyanate
203-138-1 103-72-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Phenetole
203-139-7 103-73-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-pyridyl)ethanol
203-140-2 103-74-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-piperazin-1-ylethanol
203-142-3 103-76-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-piperazin-1-ylethanol
203-142-3 103-76-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Phenylacetone
203-144-4 103-79-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Phenylacetyl chloride
203-146-5 103-80-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Phenylacetic acid
203-148-6 103-82-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Phenylacetic acid
203-148-6 103-82-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Benzyldimethylamine
203-149-1 103-83-3 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Paracetamol
203-157-5 103-90-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Paracetamol
203-157-5 103-90-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-p-cumenyl-2-methylpropionaldehyde
203-161-7 103-95-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
4-methoxyphenylacetic acid
203-166-4 104-01-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-nitrophenylacetic acid
203-168-5 104-03-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-chlorophenyl isocyanate
203-176-9 104-12-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-chlorophenyl isocyanate
203-176-9 104-12-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Toluene-4-sulphonic acid
203-180-0 104-15-4 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1-(3-chloropropyl)-4-methylpiperazine
203-181-6 104-16-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
N,N,4-trimethylpiperazine-1-ethylamine
203-183-7 104-19-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
4-(4-methoxyphenyl)butan-2-one
203-184-2 104-20-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
4-(4-methoxyphenyl)butan-2-one
203-184-2 104-20-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-(4-methoxyphenyl)butan-2-one
203-184-2 104-20-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
p-methoxybenzyl acetate
203-185-8 104-21-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
4'-aminoazobenzene-4-sulphonic acid
203-187-9 104-23-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4'-aminoazobenzene-4-sulphonic acid
203-187-9 104-23-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Chlorphenesin
203-192-6 104-29-0 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-p-phenylenedioxydiethanol
203-197-3 104-38-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-p-phenylenedioxydiethanol
203-197-3 104-38-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
p-nonylphenol 203-199-4 104-40-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
p-propylanisole
203-203-4 104-45-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
p-phenylene diisocyanate
203-207-6 104-49-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Octan-4-olide
203-208-1 104-50-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
(3-chloropropyl)benzene
203-210-2 104-52-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Cinnamyl alcohol
203-212-3 104-54-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Cinnamyl alcohol
203-212-3 104-54-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Cinnamaldehyde
203-213-9 104-55-2 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Cinnamaldehyde
203-213-9 104-55-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Benzyl formate
203-214-4 104-57-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Nonan-4-olide
203-219-1 104-61-0 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-benzylaminoethanol
203-221-2 104-63-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Cinnamyl formate
203-223-3 104-65-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,2-diphenoxyethane
203-224-9 104-66-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Undecan-4-olide
203-225-4 104-67-6 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-phenoxyethoxy)ethanol
203-227-5 104-68-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1-dodecylpyridinium chloride
203-232-2 104-74-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethylhexylamine
203-233-8 104-75-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethylhexan-1-ol
203-234-3 104-76-7 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethylhexan-1-ol
203-234-3 104-76-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-aminopropyldiethylamine
203-236-4 104-78-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
α,4-dichlorotoluene
203-242-7 104-83-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
p-toluonitrile
203-244-8 104-85-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
p-tolualdehyde
203-246-9 104-87-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-chlorobenzaldehyde
203-247-4 104-88-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-chlorobenzaldehyde
203-247-4 104-88-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-ethyl-2-methylpyridine
203-250-0 104-90-5 Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-nitrosophenol
203-251-6 104-91-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
4-bromoanisole
203-252-1 104-92-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)


Route: .live2