Skip to Content
Skip to Content

Reģistrētas vielas

Reģistrētas vielas

Dati ir iegūti no reģistrācijas dokumentācijas, kas ir iesniegta ECHA līdz datumam, kas norādīts kā pēdējais atjauninājums. Kopējās tonnāžas diapazons ir iegūts no visas dokumentācijas, ar diviem izņēmumiem; jebkādu tonnāžu, uz kuru attiecas pieteikums par konfidencialitāti, un jebkāds apjoms, kas tiek izmantots kā starpprodukts citas ķīmiskās vielas ražošanā. Publicētais kopējās tonnāžas diapazons ne vienmēr atspoguļo reģistrētās tonnāžas diapazonu (-us).

Ņemiet vērā, ka daļa informācijas par reģistrētajām vielām var piederēt trešām personām. Tādēļ šādas informācijas izmantošanai var būt nepieciešama īpašnieku, kas ir trešās personas, iepriekšēja piekrišana. Lai iegūtu plašāku informāciju, iepazīstieties ar Juridisko paziņojumu.

Lūdzam ņemt vērā, ka informācija par reģistrēto vielu ķīmiskajām īpašībām ir pieejama tiešsaistē eChemPortal portālā. 

The result of the search ‘Substance has nanoform’ returns all factsheets containing data related to nanomaterials. However, this does not mean that a registration covering nanoforms of the substance has been submitted in line with the revised annexes of REACH by all the registrants concerned. Note that since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA using IUCLID version 6.4 (released on 30 October 2019).

Last updated 11 jūlijs 2020. Database contains 22887 unique substances and contains information from 99887 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Benzotriazole
202-394-1 95-14-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Benzothiazole
202-396-2 95-16-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
5-amino-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
202-401-8 95-23-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
N-tert-butylbenzothiazole-2-sulphenamide
202-409-1 95-31-8 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
N-cyclohexylbenzothiazole-2-sulfenamide
202-411-2 95-33-0 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-heptadec-8-enyl-2-imidazolin-1-yl)ethanol
202-414-9 95-38-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-heptadec-8-enyl-2-imidazolin-1-yl)ethanol
202-414-9 95-38-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-hexylcyclopent-2-enone
202-417-5 95-41-0 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
o-xylene
202-422-2 95-47-6 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
o-cresol
202-423-8 95-48-7 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
o-cresol
202-423-8 95-48-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
o-cresol
202-423-8 95-48-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-chlorotoluene
202-424-3 95-49-8 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,2-dichlorobenzene 202-425-9 95-50-1 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,2-dichlorobenzene 202-425-9 95-50-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,2-dichlorobenzene 202-425-9 95-50-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-chloroaniline
202-426-4 95-51-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-fluorotoluene
202-428-5 95-52-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-fluorotoluene
202-428-5 95-52-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
o-toluidine
202-429-0 95-53-4 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
o-toluidine
202-429-0 95-53-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
o-phenylenediamine
202-430-6 95-54-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
o-phenylenediamine
202-430-6 95-54-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
o-phenylenediamine
202-430-6 95-54-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-aminophenol
202-431-1 95-55-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-chlorophenol
202-433-2 95-57-8 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-chlorophenol
202-433-2 95-57-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-chlorophenol
202-433-2 95-57-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,2,4-trimethylbenzene
202-436-9 95-63-6 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3,4-xylidine
202-437-4 95-64-7 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,4-xylenol
202-439-5 95-65-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,4-xylenol
202-439-5 95-65-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,4-xylidine
202-440-0 95-68-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-methyl-p-phenylenediamine
202-442-1 95-70-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylhydroquinone
202-443-7 95-71-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylhydroquinone
202-443-7 95-71-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,4-dichlorotoluene
202-445-8 95-73-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-chloro-p-toluidine
202-446-3 95-74-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,4-dichlorotoluene
202-447-9 95-75-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,4-dichloroaniline
202-448-4 95-76-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,4-dichloroaniline
202-448-4 95-76-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,5-xylidine
202-451-0 95-78-3 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
5-chloro-o-toluidine
202-452-6 95-79-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-methyl-m-phenylenediamine
202-453-1 95-80-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,5-dichloroaniline
202-455-2 95-82-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,5-dichloroaniline
202-455-2 95-82-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-amino-p-cresol
202-457-3 95-84-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-amino-4-chlorophenol
202-458-9 95-85-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,5-xylenol
202-461-5 95-87-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,5-xylenol
202-461-5 95-87-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,5-xylenol
202-461-5 95-87-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-chlororesorcinol
202-462-0 95-88-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Diethyl oxalate
202-464-1 95-92-1 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Diethyl oxalate
202-464-1 95-92-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Dilactide
202-468-3 95-96-5 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Allyl methacrylate
202-473-0 96-05-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
(epoxyethyl)benzene
202-476-7 96-09-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
(epoxyethyl)benzene
202-476-7 96-09-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Diethylaluminium chloride
202-477-2 96-10-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Diethylaluminium chloride
202-477-2 96-10-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,2-dibromo-3-chloropropane
202-479-3 96-12-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,3-dibromopropan-1-ol
202-480-9 96-13-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-methylpentane
202-481-4 96-14-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylbutyraldehyde
202-485-6 96-17-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,2,3-trichloropropane
202-486-1 96-18-4 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-aminobutan-1-ol
202-488-2 96-20-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Pentan-3-one
202-490-3 96-22-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Pentan-3-one
202-490-3 96-22-0 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-dichloropropan-2-ol
202-491-9 96-23-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3-dichloropropan-2-ol
202-491-9 96-23-1 Full Joint 10+ tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-dichloropropan-2-ol
202-491-9 96-23-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-chloropropane-1,2-diol
202-492-4 96-24-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-chloropropane-1,2-diol
202-492-4 96-24-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-chloropropane-1,2-diol
202-492-4 96-24-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3-dihydroxyacetone
202-494-5 96-26-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3-mercaptopropane-1,2-diol
202-495-0 96-27-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Butanone oxime
202-496-6 96-29-7 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-dimethylurea
202-498-7 96-31-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Methyl bromoacetate 202-499-2 96-32-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
methyl acrylate; methyl propenoate
202-500-6 96-33-3 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
methyl acrylate; methyl propenoate
202-500-6 96-33-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Methyl chloroacetate
202-501-1 96-34-4 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Methylcyclopentane
202-503-2 96-37-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Cyclopentanol
202-504-8 96-41-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-chlorothiophene
202-505-3 96-43-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Imidazolidine-2-thione
202-506-9 96-45-7 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrahydro-2-methylfuran
202-507-4 96-47-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
γ-butyrolactone
202-509-5 96-48-0 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
γ-butyrolactone
202-509-5 96-48-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Ethylene carbonate
202-510-0 96-49-1 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Aminothiazole
202-511-6 96-50-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-amino-2-hydroxy-5-nitrobenzenesulphonic acid
202-523-1 96-67-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
6,6'-di-tert-butyl-4,4'-thiodi-m-cresol
202-525-2 96-69-5 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-amino-5-nitrobenzenesulphonic acid
202-531-5 96-75-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,4-di-tert-butylphenol
202-532-0 96-76-4 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4-di-tert-butylphenol
202-532-0 96-76-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-acetamido-2-aminobenzenesulphonic acid
202-534-1 96-78-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-diisopropylaminoethanol
202-536-2 96-80-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-amino-4,6-dinitrophenol
202-544-6 96-91-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-amino-4,6-dinitrophenol
202-544-6 96-91-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)


Route: .live1