Skip to Content
Skip to Content

Reģistrētas vielas

Reģistrētas vielas

Dati ir iegūti no reģistrācijas dokumentācijas, kas ir iesniegta ECHA līdz datumam, kas norādīts kā pēdējais atjauninājums. Kopējās tonnāžas diapazons ir iegūts no visas dokumentācijas, ar diviem izņēmumiem; jebkādu tonnāžu, uz kuru attiecas pieteikums par konfidencialitāti, un jebkāds apjoms, kas tiek izmantots kā starpprodukts citas ķīmiskās vielas ražošanā. Publicētais kopējās tonnāžas diapazons ne vienmēr atspoguļo reģistrētās tonnāžas diapazonu (-us).

Ņemiet vērā, ka daļa informācijas par reģistrētajām vielām var piederēt trešām personām. Tādēļ šādas informācijas izmantošanai var būt nepieciešama īpašnieku, kas ir trešās personas, iepriekšēja piekrišana. Lai iegūtu plašāku informāciju, iepazīstieties ar Juridisko paziņojumu.

Lūdzam ņemt vērā, ka informācija par reģistrēto vielu ķīmiskajām īpašībām ir pieejama tiešsaistē eChemPortal portālā. 

The result of the search ‘Substance has nanoform’ returns all factsheets containing data related to nanomaterials. However, this does not mean that a registration covering nanoforms of the substance has been submitted in line with the revised annexes of REACH by all the registrants concerned. Note that since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA using IUCLID version 6.4 (released on 30 October 2019).

Last updated 01 jūlijs 2020. Database contains 22873 unique substances and contains information from 99712 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
AMBU
415-280-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
AMICURE 2PIP
442-210-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
AMIDES ISOSTEARIC N-(HYDROXYETHYL)PROPOXYLATED
452-140-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Amides of alkyldiamine, fatty acids and carboxylic acids
- - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Amides, C10-12 (even numbered) and C18 (unsaturated) alkyl, N, N-bis(hydroxyethyl)
947-656-2 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Amides, C12-18(even numbered), N-[3-(dimethylamino)propyl]
938-095-4 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Amides, C16-18 (even numbered) saturated and C18 unsaturated, N,N'-[[(2-hydroxyethyl)imino]di-2,1-ethanediyl]bis-, ethoxylated (1-2.5 mol)
947-995-6 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Amides, C16-18 (even numbered), N-[(dimethylamino)propyl]
940-123-5 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Amides, C16-C18 (even numbered)
931-695-7 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Amides, C18 (saturated and unsaturated)
938-869-1 - Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Amides, C18 (saturated and unsaturated)
938-869-1 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Amides, C18 (unsaturated)
931-801-1 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Amides, C18, branched and linear
942-773-5 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Amides, C18-unsatd., N-(hydroxyethyl)
939-272-9 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Amides, C18-unsatd., N-[2-[2-(C17-unsatd. alkyl)-4,5-dihydro-1H-imidazol-1-yl]ethyl]
944-076-1 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Amides, C18-unsatd., N-hydroxyethyl
947-890-5 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Amides, C8-10 (even numbered), N-[3-(dimethylamino)propyl]
941-482-0 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Amides, C8-10 (even-numbered), N-hydroxyethyl
938-458-7 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Amides, C8-18 (even numbered) and C18 (unsaturated) alkyl, N-[3-(dimethylamino)propyl]
701-052-3 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Amides, C8-18 (even numbered) and C18-unsatd., N,N-bis(hydroxyethyl)
931-329-6 - Full Joint 10 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Amides, C8-18 (even numbered) and C18-unsatd., N-(hydroxyethyl)
931-330-1 - Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Amides, C8-18 (even-numbered), C18unsatd, N-[3-(dimethylamino)propyl]
944-209-3 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Amides, C8-18 even numbered, N-[3-(dimethylamino)propyl]
930-947-3 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Amides, fatty acids C18 unsat, reaction products with diethylenetriamine
947-911-8 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Amine fluoride C8
460-180-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
AMINE KETAL
430-670-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Amines, bis(hydrogenated rape oilalkyl)methyl, N-oxides
440-250-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Amines, C10-C14-tert-alkyl
701-175-2 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Amines, C12-16 (even numbered)-alkyldimethyl, N-oxides
938-774-5 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Amines, C12-16 alkyl dimethyl, reaction products with ethyl chloroacetate, 2-(2-aminoethylamino)ethanol and 2-propenoic acid
947-965-2 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Amines, C12-18-(even numbered) and C18-(unsaturated) alkyl
701-068-0 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Amines, C14-16 (even numbered)-alkyldimethyl, N-oxides
938-679-9 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Amines, C16-18-(even numbered, saturated and unsaturated) alkyl, O,O-di-Bu phosphorothioates
947-129-7 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Amines, di-C12-C14-alkylmethyl
943-504-4 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Amines, N-C12–14 (even numbered)-alkyltrimethylenedi-, reaction products with chloroacetic acid and diethylenetriamine, N-C12–14 (even numbered)-alkyl derivs.
947-917-0 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
AMINO ACID F REAGENT
439-000-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Amino functional alkoxysilanes
- - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Amino functional alkoxysilanes
- - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
AMINO SUCCINIC ACID DERIVATIVE
442-100-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
AMINOPYRROLAMIDE
431-550-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Ammonium (di C8-C10, branched, C9 rich, alkylnaphthalene sulphonate)
947-119-2 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Ammonium (xylenes and 4-ethylbenzene)sulfonates
943-024-5 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
ammonium (η-6-2-(2-(1,2-dicarboxylatoethylamino)ethylamino)butane-1,4-dioato(4-))iron(3+) monohydrate
435-210-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
ammonium 2,2,3 trifluor-3-(1,1,2,2,3,3-hexafluoro-3-trifluormethoxypropoxy), propionate
480-310-4 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
ammonium 2-cocoyloxyethanesulfonate
441-050-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Ammonium 6H-dibenzo[c,e][1,2]oxaphosphinin-6-olate 6-oxide
700-893-3 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ammonium 7-(2,6-dimethyl-8-(2,2-dimethylbutyryloxy)-1,2,6,7,8,8a-hexahydro-1-naphthyl)-3,5-dihydroxyheptanoate
404-520-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Ammonium bis[4-[(5-chloro-2-hydroxy-phenyl)azo]-3-hydroxy-N-phenyl-2-naphthalenecarboxamidato(2-)]ferrate (1-)
403-590-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Ammonium bis[4-[(5-chloro-2-hydroxy-phenyl)azo]-3-hydroxy-N-phenyl-2-naphthalenecarboxamidato(2-)]ferrate (1-)
403-590-1 - Full Joint 10+ tonnes per annum View substance registered dossier
Ammonium C12-14 (even numbered) alkyl sulphates
931-558-1 - Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Ammonium dinitroazanide
453-090-2 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ammonium salts of mono- and bis[3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl and/or poly (substituted alkene)] phosphate
700-403-8 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ammonium sulfate suspension
920-762-6 - Full Individual 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Amorphophallus campanulatus dry purified extract
480-460-0 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Amorphous condensation products of orthophosphoric acid and sodium carbonate (3-6 : 1)
947-754-5 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Amorphous hydrothermal synthesis product of water, calcium oxide and quartz
946-073-0 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Amorphous Mesoporous Magnesium Carbonate
- - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Amphoteric Fluorinated Surfactant
- - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
ANAPEAR
422-840-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
anilino(phenylimino)methanaminium 3-[(4-anilinophenyl)diazenyl]benzenesulfonate
941-151-0 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Anode, copper
918-168-7 - Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Anthraquinone acid dye
- - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
ANTIHALOFARBSTOFF OXONOLROT 536 PINA
426-690-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
AO-119-110
442-150-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
AOA
427-950-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
AP-1
441-650-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
AP-5251
420-000-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
APPEAR
432-760-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
APPEAR 3000
435-520-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
AQUA-CERAMIDE
424-420-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
AQUAPEL E-7188
437-700-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
AR-C69552XX
432-180-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
AR-H047102AB
435-820-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
ARANCIO REATTIVO 110
401-330-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
ARGOPHAN REAKTIONSPRODUKT
420-140-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
ARGOPHAN S
428-550-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
AROPOL (TM) Q6184 POLYMER
434-670-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
ARTEMONE
415-570-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
ARTON
421-710-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
ARYPHAN 15
416-100-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
ARYPHAN 25
416-620-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
AS 4700
444-330-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
AS Violet
480-210-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
AS-62J
432-730-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
ASCOMYCIN
435-850-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Ashes (residues), coal
931-322-8 - Full Joint 10 000 000 - 100 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Ashes (residues), nonhazardous municipal solid waste
937-417-0 - Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Ashes from fluidized Bed combustion coal fired Power stations with and without co-combustion of secondary fuels (biomass; other fuels - to be verified in view of ecotoxicological and toxicological tests)
931-257-5 - Full Joint 1 000 000 - 10 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Aspartic acid, N-(3-carboxy-1-oxo-sulfopropyl)-N-(C16-C18 (even numbered), C18 unsaturated alkyl) tetrasodium salts
939-704-6 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
AST-1 HCL.H2O
438-660-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
ASTROLIDE
415-560-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
ATCG
420-420-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
ATMG
944-625-5 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
AURUM
418-020-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Avena Sativa leaf/stem extract
948-064-7 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
AZF-61
437-190-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
AZODICARBOXYLIC DIMORPHOLIDE
418-690-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
AZURANT DE DISTYRYL-BIPHENYL 4496
404-780-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
B 19441 TEA
435-320-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
B-1123
435-630-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)


Route: .live2