Skip to Content
Skip to Content

Reģistrētas vielas

Reģistrētas vielas

Dati ir iegūti no reģistrācijas dokumentācijas, kas ir iesniegta ECHA līdz datumam, kas norādīts kā pēdējais atjauninājums. Kopējās tonnāžas diapazons ir iegūts no visas dokumentācijas, ar diviem izņēmumiem; jebkādu tonnāžu, uz kuru attiecas pieteikums par konfidencialitāti, un jebkāds apjoms, kas tiek izmantots kā starpprodukts citas ķīmiskās vielas ražošanā. Publicētais kopējās tonnāžas diapazons ne vienmēr atspoguļo reģistrētās tonnāžas diapazonu (-us).

Ņemiet vērā, ka daļa informācijas par reģistrētajām vielām var piederēt trešām personām. Tādēļ šādas informācijas izmantošanai var būt nepieciešama īpašnieku, kas ir trešās personas, iepriekšēja piekrišana. Lai iegūtu plašāku informāciju, iepazīstieties ar Juridisko paziņojumu.

Lūdzam ņemt vērā, ka informācija par reģistrēto vielu ķīmiskajām īpašībām ir pieejama tiešsaistē eChemPortal portālā. 

The result of the search ‘Substance has nanoform’ returns all factsheets containing data related to nanomaterials. However, this does not mean that a registration covering nanoforms of the substance has been submitted in line with the revised annexes of REACH by all the registrants concerned. Note that since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA using IUCLID version 6.4 (released on 30 October 2019).

Last updated 27 maijs 2020. Database contains 22820 unique substances and contains information from 99302 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Butyl ethyl ether
211-055-7 628-81-9 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
C4-C10 branched and linear hydrocarbons (light) – Naphtha
481-730-0 848301-65-5 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Cadmium chloride 233-296-7 10108-64-2 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Calcium bis(5-oxo-L-prolinate)
250-602-4 31377-05-6 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Calcium divanadium hexaoxide
237-952-3 14100-64-2 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Calcium fluoride hydroxide phosphate (5 : 0.6-0.8 : 0.2-0.4 : 3)
944-884-4 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Calcium glycerophosphate
248-328-5 27214-00-2 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Calcium glycinate (1:2)
252-809-5 35947-07-0 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Calcium hydride
232-189-2 7789-78-8 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Calcium magnesium strontium carbonate hydroxide phosphate (4.3-4.7 : 0.1-0.3: 0.2-0.5 : 0.3-0.5 : 0.2-0.6 : 3)
944-886-5 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Calcium Manganese Titanium oxide
- - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Calcium salt of alkenyldicarboxylic acid ester
- - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Calcium salt of C11-C13 alkenyldicarboxylic acid ester
- - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Calcium salts of fatty acids
- - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Calendula officinalis, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Calendula officinalis, Compositae.
283-949-5 84776-23-8 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Carbamic acid, (2-hydroxyethyl)-, compd. with 2-aminoethanol (1:1)
613-011-6 62350-25-8 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
carbohydrates from malted barley
949-975-2 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Carbonyl(pentane-2,4-dionato-O,O')(triphenylphosphine)rhodium
247-015-0 25470-96-6 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Carbonylhydrotris(triphenylphosphine)rhodium
241-230-3 17185-29-4 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Carrot, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Daucus carota, Umbelliferae.
284-545-1 84929-61-3 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ceramide (Octadecanamide, N-[(1S,2S,3R)-2,3-dihydroxy-1-(hydroxymethyl)heptadecyl])
812-962-6 34354-88-6 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Cesium acetate
222-248-0 3396-11-0 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Cesium tungsten oxide
466-380-9 52350-17-1 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Cesium Tungsten Suboxide
813-068-9 189619-69-0 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Chestnut, C. sativa, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Castanea sativa, Fagaceae.
283-619-0 84695-99-8 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Chlorocyclopentane
213-212-5 930-28-9 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Cinnamomum cassia, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Cinnamomum cassia, Lauraceae.
284-635-0 84961-46-6 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Citronellyl butyrate
205-463-4 141-16-2 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Clorofene
204-385-8 120-32-1 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Compounds of alkylphosphates and amine
- - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Concrete of Cistus ladaniferus (Cistaceae) obtained from labdanum gum by organic solvent extraction.
946-927-2 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Concrete of Jasmine, obtained from Jasmine blossoms (Jasminum grandiflorum) by extraction with a non-polar solvent
948-036-4 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Concrete of Salvia sclarea L. (Lamiaceae) obtained from leaves, flowers and twigs by apolar hydrocarbon solvent extraction with or without purification by molecular distillation
947-717-3 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Concrete of Spilanthes acmella (oleracea) obtained from flowers by extraction with organic solvent
947-908-1 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Copper bis(dimethyldithiocarbamate)
205-287-8 137-29-1 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Copper glycinate
251-238-9 32817-15-5 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Copper(2+) neodecanoate
268-439-2 68084-48-0 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Curcuma longa, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Curcuma longa, Zingiberaceae.
283-882-1 84775-52-0 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Cyanocobalamin
200-680-0 68-19-9 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Cycloocta-1,5-diene
203-907-1 111-78-4 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Cyclopentylamine
213-697-3 1003-03-8 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
D-gluconic acid, cyclic 4,5-ester with boric acid, calcium salt (2:1)
227-264-1 5743-34-0 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
D-Mannitol, 1,4:3,6-dianhydro-, 2,5-bis[3-methoxy-4-[[4-[(1-oxo-2-propen-1-yl)oxy]benzoyl]oxy]benzoate]
700-376-2 1015689-48-1 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
D-ribose
200-059-4 50-69-1 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dec-1-en-1-yl ethyl ether
440-020-0 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Deoxyribose-phosphate aldolase EC 4.1.2.4.
444-400-7 9026-97-5 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Deuterium
231-952-7 7782-39-0 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Deuterium oxide
232-148-9 7789-20-0 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Di-mu-chloro-bis(hapto-1,5-cyclooctadiene)dirhodium(I)
235-157-6 12092-47-6 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Di[(2H3)methyl] sulphoxide
218-617-0 2206-27-1 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dialkylheteromonocyclium alkanoate
- - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Diammineplatinum(II) nitrite
238-203-3 14286-02-3 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Diammonium hexachloroiridate
241-007-0 16940-92-4 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dicarbonyl(pentane-2,4-dionato-O,O')rhodium
238-947-9 14874-82-9 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dichlorobis(triphenylphosphine)palladium
237-744-2 13965-03-2 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dichlorododecylmethylsilane
242-286-1 18407-07-3 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dichloromethyltetradecylsilane
261-596-8 59086-80-5 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Diethyl ethoxymethylenemalonate
201-725-7 87-13-8 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Diethyl maleate
205-451-9 141-05-9 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
diethyleneglycyl bis (chloroacetate)
619-642-3 106-78-5 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Diisooctyl succinate
249-282-9 28880-24-2 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Diisopropanolammonium p-toluenesulphonate
603-351-3 129678-02-0 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Diisopropyl succinate
213-110-0 924-88-9 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dilithium titanate
234-759-6 12031-82-2 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dimethyl acetylsuccinate
233-897-4 10420-33-4 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dimethyl azelate
217-060-0 1732-10-1 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dimethyl heptanedioate
217-057-4 1732-08-7 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dimethyl malonate
203-597-8 108-59-8 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
dimethyl[[2,2'''-[1,3-propanediylbis(oxy-kO)]bis[3'',5,5''-tris(1,1-dimethylethyl)-5'-methyl[1,1':3',1''-terphenyl]-2'-olato-kO]](2-)]-zirconium
600-034-1 1001417-33-9 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Diphenyl(4-(phenylthio)phenyl)sulfonium hexafluoroantimonate
680-227-5 71449-78-0 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Diphenylamine
204-539-4 122-39-4 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dipotassium hexacyanocobalt(II)-ferrate(II)
603-073-2 12549-23-4 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dipotassium hydrogen citrate
222-775-6 3609-96-9 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dipotassium tetrachloroplatinate 233-050-9 10025-99-7 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dipotassium tetraoxomolybdate
236-599-2 13446-49-6 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dipotassium titanate(2-)
261-919-2 59766-31-3 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dipraseodymium trioxide
234-845-3 12036-32-7 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dipropoxymethane
208-021-9 505-84-0 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
dipropyl cyclohexane-1,2-dicarboxylate
805-172-8 65646-25-5 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dirhodium trisulphate
234-014-5 10489-46-0 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 2-[4-[[1-[[(2-methoxy-5-methyl-4-sulphonatophenyl)amino]carbonyl]-2-oxopropyl]azo]phenyl]-6-methylbenzothiazole-7-sulphonate
276-771-4 72705-26-1 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 2-[[4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-(4-sulphonatophenyl)-1H-pyrazol-4-yl]azo]benzoate
228-809-6 6359-83-7 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 4,4'-[(2,4-dihydroxy-1,3-phenylene)bis(azo)]bisnaphthalene-1-sulphonate
227-447-6 5850-16-8 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 4,4'-dinitrostilbene-2,2'-disulphonate
223-051-2 3709-43-1 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 4-hydroxy-3-[[2-methoxy-5-methyl-4-[(4-sulphonatophenyl)azo]phenyl]azo]-7-(phenylamino)naphthalene-2-sulphonate
228-326-0 6227-14-1 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 5-[5-[4-(5-chloro-2,6-difluoropyrimidin-4-ylamino)benzamido]-2-sulfonatophenylazo]-1-ethyl-6-hydroxy-4-methyl-2-oxo-3-pyridylmethylsulfonate
412-530-3 157627-98-0 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium [3-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-4-hydroxybenzenesulphonato(3-)][1-[[2-hydroxy-5-(phenylazo)phenyl]azo]-2-naphtholato(2-)]chromate(2-)
258-027-0 52587-68-5 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium ar,ar'-[(9,10-dihydro-9,10-dioxo-1,4-anthrylene)diimino]bis[(4-chlorophenoxy)benzenesulphonate]
275-912-7 71720-84-8 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium hydrogen citrate
205-623-3 144-33-2 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium L-cystinate
265-025-3 64704-23-0 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium piperazine-1,4-diethanesulphonate
278-562-3 76836-02-7 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium tin trioxide
235-030-5 12058-66-1 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ditin pyrophosphate
239-635-5 15578-26-4 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dl-Proline, 5-oxo-, compd. with N2-coco acyl-l-arginine Et ester
305-928-2 95370-65-3 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dodecyl 5-oxo-L-prolinate
245-224-1 22794-26-9 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dodecyl myristate
218-039-9 2040-64-4 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dodecylbenzenesulphonic acid, compound with isopropylamine (1:1)
247-556-2 26264-05-1 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dodecylphosphonic acid
225-897-8 5137-70-2 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dodecyltrimethylammonium bromide
214-290-3 1119-94-4 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Erbium tetraoxide vanadium
237-037-9 13596-17-3 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)


Route: .live2