Skip to Content
Skip to Content

Reģistrētas vielas

Reģistrētas vielas

Dati ir iegūti no reģistrācijas dokumentācijas, kas ir iesniegta ECHA līdz datumam, kas norādīts kā pēdējais atjauninājums. Kopējās tonnāžas diapazons ir iegūts no visas dokumentācijas, ar diviem izņēmumiem; jebkādu tonnāžu, uz kuru attiecas pieteikums par konfidencialitāti, un jebkāds apjoms, kas tiek izmantots kā starpprodukts citas ķīmiskās vielas ražošanā. Publicētais kopējās tonnāžas diapazons ne vienmēr atspoguļo reģistrētās tonnāžas diapazonu (-us).

Ņemiet vērā, ka daļa informācijas par reģistrētajām vielām var piederēt trešām personām. Tādēļ šādas informācijas izmantošanai var būt nepieciešama īpašnieku, kas ir trešās personas, iepriekšēja piekrišana. Lai iegūtu plašāku informāciju, iepazīstieties ar Juridisko paziņojumu.

Lūdzam ņemt vērā, ka informācija par reģistrēto vielu ķīmiskajām īpašībām ir pieejama tiešsaistē eChemPortal portālā. 

The result of the search ‘Substance has nanoform’ returns all factsheets containing data related to nanomaterials. However, this does not mean that a registration covering nanoforms of the substance has been submitted in line with the revised annexes of REACH by all the registrants concerned. Note that since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA using IUCLID version 6.4 (released on 30 October 2019).

Last updated 25 maijs 2020. Database contains 22819 unique substances and contains information from 99250 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
2,3,5-trimethylhydroquinone
211-838-3 700-13-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,3,5-trimethylhydroquinone
211-838-3 700-13-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,3,5-trimethylphenol
211-806-9 697-82-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,3,6-trimethyl-p-anisaldehyde
259-117-2 54344-92-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,3,6-Trimethylcyclohexanol
918-414-3 58210-03-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,3,6-trimethylphenol
219-330-3 2416-94-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,3-bis((2-mercaptoethyl)thio)-1-propanethiol
411-290-7 131538-00-6 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,3-bis((2-mercaptoethyl)thio)-1-propanethiol
411-290-7 131538-00-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,3-di-3-pyridylbutane-2,3-diol
225-649-9 4989-59-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,3-diaminobenzamide dihydrochloride
682-154-4 266993-72-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,3-dibromo-2-butene-1,4-diol
221-779-5 3234-02-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,3-dibromo-2-butene-1,4-diol
221-779-5 3234-02-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,3-dibromo-5-chloropyridine
805-817-3 137628-17-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,3-dibromopropan-1-ol
202-480-9 96-13-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,3-dibromosuccinic acid
208-396-9 526-78-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,3-Dichlorbenzonitril
625-309-3 6574-97-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,3-dichloro-5-trifluoromethylpyridine
410-340-5 69045-84-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,3-dichloro-5-trifluoromethylpyridine
410-340-5 69045-84-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,3-dichloro-5-trifluoromethylpyridine
410-340-5 69045-84-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,3-dichloroaniline
210-157-9 608-27-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,3-dichlorobenzaldehyde
228-711-3 6334-18-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,3-dichlorobenzoic acid
200-039-5 50-45-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,3-dichlorobuta-1,3-diene
216-721-0 1653-19-6 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,3-dichlorophenol
209-399-8 576-24-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,3-dichlorophenoxyacetic acid
221-022-9 2976-74-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,3-dichloropropene
201-153-8 78-88-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,3-dichloropyrazine
225-460-1 4858-85-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,3-dichloropyridine
219-281-8 2402-77-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,3-dichlorotoluene
251-203-8 32768-54-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,3-didehydro-3-O-sodio-D-erythro-hexono-1,4-lactone
228-973-9 6381-77-7 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,3-didehydro-D-erythro-hexono-1,4-lactone
201-928-0 89-65-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,3-Difluor-1-propoxy-4-[trans-4-(trans-4-propylcyclohexyl)- cyclohexyl]-benzene
610-336-5 473257-14-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,3-difluoro-1-methoxy-4-[(trans,trans)-4'-propyl[1,1'-bicyclohexyl]-4-yl]-benzene
692-845-2 431947-34-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,3-difluoro-1-propoxy-4-[4-(trans-4-propylcyclohexyl)-1-cyclohexen-1-yl]-benzene
600-065-0 1003218-40-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,3-difluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine
677-278-0 89402-42-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,3-difluoroanisole
603-810-8 134364-69-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,3-Difluorpropoxybenzol
485-470-9 - NONS Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,3-dihydro-1,3,3-trimethylspiro(indole-2,3'-(3H)naphth(2,1-b)(1,4)oxazine
404-480-6 27333-47-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-2-yl(piperazin-1-yl)methanone
700-374-1 70918-00-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,3-dihydro-1,4-dihydroxyanthraquinone
254-942-4 40498-13-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,3-dihydro-2,2,6-trimethylbenzaldehyde
204-133-7 116-26-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,3-dihydro-2,2-dimethyl-1H-perimidine
424-060-6 6364-17-6 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,3-dihydro-2,2-dimethyl-1H-perimidine
424-060-6 6364-17-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,3-dihydro-2-methyl-1H-indol-1-amine
250-683-6 31529-46-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,3-dihydro-2-methyl-1H-indol-1-amine p-toluenesulfonate
928-401-4 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,3-Dihydro-thieno[3,4-b][1,4]dioxin-5,7-dicarboxylic acid
605-999-2 18361-03-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,3-dihydrobenzofuran
207-817-3 496-16-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,3-dihydrofuran
214-747-7 1191-99-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,3-dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxine
415-450-7 126213-50-1 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,3-dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxine
415-450-7 126213-50-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,3-dihydroxypropyl 12-hydroxyoctadecanoate
228-507-4 6284-43-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,3-dihydroxypropyl laurate
205-526-6 142-18-7 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,3-dihydroxypropyl methacrylate
227-642-6 5919-74-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,3-dimethyl-2,3-dinitrobutane
223-569-9 3964-18-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,3-dimethyl-2-[(3-methylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl)methyl]bicyclo[2.2.1]heptane; reaction mass of: 1,7-dimethyl-2-[(3-methylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl)methyl]bicyclo[2.2.1]heptane
427-040-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,3-dimethyl-2H-indazol-6-amine
610-188-1 444731-72-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,3-dimethyl-3-buten-2-ol
233-963-2 10473-13-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,3-dimethylbut-1-ene
209-262-2 563-78-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,3-dimethylbut-2-ene
209-263-8 563-79-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,3-dimethylbutane
201-193-6 79-29-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,3-Epoxy-1H-cyclopenta[a]phenanthrene,androstan-17-ol
601-593-4 119302-19-1 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,3-epoxybutane
221-877-8 3266-23-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,3-epoxypropan-1-ol
209-128-3 556-52-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,3-epoxypropyl isopropyl ether
223-672-9 4016-14-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,3-epoxypropyl methacrylate
203-441-9 106-91-2 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,3-epoxypropyl neodecanoate
247-979-2 26761-45-5 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,3-Epoxypropyl neodecanoate, oligomeric reaction products with cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride and propylidenetrimethanol
500-334-1 154565-28-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,3-Epoxypropyl neodecanoate, oligomeric reaction products with phosphorous acid
500-336-2 157348-58-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,3-Epoxypropyl neodecanoate, oligomeric reaction products with toluene-4-sulfonic acid
500-281-4 98362-33-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,3-epoxypropyl o-tolyl ether
218-645-3 2210-79-9 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
2,3-epoxypropyl phenyl ether
204-557-2 122-60-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,3-epoxypropyl phenyl ether
204-557-2 122-60-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,3-epoxypropyl phenyl ether
204-557-2 122-60-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,3-epoxypropyl phenyl ether
204-557-2 122-60-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,3-epoxypropyltrimethylammonium chloride
221-221-0 3033-77-0 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,3-epoxypropyltrimethylammonium chloride
221-221-0 3033-77-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,3-epoxypropyltrimethylammonium chloride
221-221-0 3033-77-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,3-Quinoxalinedione, 6-amino-1,4-dihydro-7-methoxy-
615-027-9 69904-10-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,3-xylenol
208-395-3 526-75-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,3-xylidine
201-755-0 87-59-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,3:4,5-Di-O-isopropylidene-beta -D-fructopyranose
606-663-8 20880-92-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,4'-difluorobenzophenone
206-441-7 342-25-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,4,4,7-tetramethyl-6-octen-3-one
422-520-0 74338-72-0 Full Joint 10+ tonnes per annum View substance registered dossier
2,4,4-trimethyl-7-methoxy-isoquinolinedione-(1,3)
606-257-0 191988-38-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,4,4-trimethylpentan-2-aminium (3R,5S,6E)-7-{4-(4-fluorophenyl)-6-isopropyl-2-[methyl(methylsulfonyl)amino]pyrimidin-5-yl}-3,5-dihydroxyhept-6-enoate
807-096-0 917805-85-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,4,4-trimethylpentene
246-690-9 25167-70-8 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4,5-trichloroaniline
211-254-9 636-30-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,4,5-trichloroaniline
211-254-9 636-30-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,4,5-trifluorobenzoyl chloride
626-182-7 88419-56-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,4,5-Trifluorophenylacetic acid
606-684-2 209995-38-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,4,5-Trifluorophenylacetic Acid
466-070-3 209995-38-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,4,6(1H,3H,5H)-Pyrimidinetrione, 5,5'-(1,2-diazenediyl)bis-
607-578-9 25157-64-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,4,6,8,10-pentamethylcyclopentasiloxane
228-204-7 6166-86-5 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4,6,8-tetramethyl-1,3,5,7-tetraoxacyclooctane
203-600-2 108-62-3 Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,4,6,8-tetramethyl-2,4,6,8-tetravinylcyclotetrasiloxane
219-863-1 2554-06-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4,6,8-tetramethylcyclotetrasiloxane
219-137-4 2370-88-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4,6-Tri(2,4-dihydroxyphenyl)-1,3,5-triazine
700-796-6 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,4,6-tri-n-propyl-2,4,6-trioxo-1,3,5,2,4,6-trioxatriphosphorinane
422-210-5 68957-94-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4,6-tri-sec-butylphenol
227-572-6 5892-47-7 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4,6-tri-tert-butylphenol
211-989-5 732-26-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)


Route: .live1