Skip to Content
Skip to Content

Reģistrētas vielas

Reģistrētas vielas

Dati ir iegūti no reģistrācijas dokumentācijas, kas ir iesniegta ECHA līdz datumam, kas norādīts kā pēdējais atjauninājums. Kopējās tonnāžas diapazons ir iegūts no visas dokumentācijas, ar diviem izņēmumiem; jebkādu tonnāžu, uz kuru attiecas pieteikums par konfidencialitāti, un jebkāds apjoms, kas tiek izmantots kā starpprodukts citas ķīmiskās vielas ražošanā. Publicētais kopējās tonnāžas diapazons ne vienmēr atspoguļo reģistrētās tonnāžas diapazonu (-us).

Ņemiet vērā, ka daļa informācijas par reģistrētajām vielām var piederēt trešām personām. Tādēļ šādas informācijas izmantošanai var būt nepieciešama īpašnieku, kas ir trešās personas, iepriekšēja piekrišana. Lai iegūtu plašāku informāciju, iepazīstieties ar Juridisko paziņojumu.

Lūdzam ņemt vērā, ka informācija par reģistrēto vielu ķīmiskajām īpašībām ir pieejama tiešsaistē eChemPortal portālā. 

The result of the search ‘Substance has nanoform’ returns all factsheets containing data related to nanomaterials. However, this does not mean that a registration covering nanoforms of the substance has been submitted in line with the revised annexes of REACH by all the registrants concerned. Note that since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA using IUCLID version 6.4 (released on 30 October 2019).

Last updated 25 maijs 2020. Database contains 22819 unique substances and contains information from 99250 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Phenylmethyl chloroacetate
205-400-0 140-18-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Phenethyl isovalerate
205-406-3 140-26-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Phenylacetonitrile
205-410-5 140-29-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-piperazin-1-ylethylamine
205-411-0 140-31-8 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
p-tolyl acetate
205-413-1 140-39-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol
205-426-2 140-66-9 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
4-allylanisole
205-427-8 140-67-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
N,N'-hexamethylenebis(cinnamylideneamine)
205-429-9 140-73-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-fluorobenzylamine
205-430-4 140-75-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-cyclopentylpropionic acid
205-433-0 140-77-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-[2-(diethylamino)ethoxy]ethanol
205-436-7 140-82-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Ethyl acrylate
205-438-8 140-88-5 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethyl acrylate
205-438-8 140-88-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Potassium O-ethyl dithiocarbonate
205-439-3 140-89-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium O-ethyl dithiocarbonate
205-440-9 140-90-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Proxan-sodium
205-443-5 140-93-2 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Proxan-sodium
205-443-5 140-93-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3-bis(hydroxymethyl)urea
205-444-0 140-95-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Iron(II) fumarate
205-447-7 141-01-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Bis(2-ethylhexyl) fumarate
205-448-2 141-02-6 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Diisobutyl adipate
205-450-3 141-04-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Diethyl maleate
205-451-9 141-05-9 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Diethyl maleate
205-451-9 141-05-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
6,10-dimethylundeca-3,5,9-trien-2-one
205-457-1 141-10-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
6,10-dimethylundeca-3,5,9-trien-2-one
205-457-1 141-10-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Neryl acetate
205-459-2 141-12-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,6,10-trimethylundec-9-enal
205-460-8 141-13-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Citronellyl butyrate
205-463-4 141-16-2 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Bis(2-(2-butoxyethoxy)ethyl) adipate
205-465-5 141-17-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Bis(2-butoxyethyl) adipate
205-466-0 141-18-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Methyl 12-hydroxyoctadecanoate
205-471-8 141-23-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Methyl ricinoleate
205-472-3 141-24-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Methyl ricinoleate
205-472-3 141-24-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(E)-3,7-dimethylocta-2,6-dienal
205-476-5 141-27-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Diethyl adipate
205-477-0 141-28-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Butyl acrylate
205-480-7 141-32-2 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-aminoethanol
205-483-3 141-43-5 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-aminoethanol
205-483-3 141-43-5 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-aminoethanol
205-483-3 141-43-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-aminoethanol
205-483-3 141-43-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium ethanolate
205-487-5 141-52-6 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium ethanolate
205-487-5 141-52-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium formate
205-488-0 141-53-7 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trichloro(propyl)silane
205-489-6 141-57-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Decamethyltetrasiloxane
205-491-7 141-62-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Dodecamethylpentasiloxane
205-492-2 141-63-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Butyryl chloride
205-498-5 141-75-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Butyryl chloride
205-498-5 141-75-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Ethyl acetate
205-500-4 141-78-6 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethyl acetate
205-500-4 141-78-6 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethyl acetate
205-500-4 141-78-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-methylpent-3-en-2-one
205-502-5 141-79-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Malonic acid
205-503-0 141-82-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,6-dimethylmorpholine
205-509-3 141-91-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Hexetidine
205-513-5 141-94-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Ethyl acetoacetate
205-516-1 141-97-9 Full Joint 100+ tonnes per annum View substance registered dossier
O-isopropyl ethylthiocarbamate
205-517-7 141-98-0 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Bis(acetato-O)hydroxyaluminium
205-518-2 142-03-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Hexyl methacrylate
205-521-9 142-09-6 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Bis(2-ethylhexyl) maleate
205-524-5 142-16-5 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Bis(2-ethylhexyl) maleate
205-524-5 142-16-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Calcium dioleate
205-525-0 142-17-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,3-dihydroxypropyl laurate
205-526-6 142-18-7 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Allyl heptanoate
205-527-1 142-19-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Diallyl 2,2'-oxydiethyl dicarbonate
205-528-7 142-22-3 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
N-2-hydroxyethylacetamide
205-530-8 142-26-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-dichloropropane
205-531-3 142-28-9 Full Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Cyclopentene
205-532-9 142-29-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Cyclopentene
205-532-9 142-29-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,5-dimethylhexyne-2,5-diol
205-533-4 142-30-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium octyl sulphate
205-535-5 142-31-4 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium hydrogen glutamate
205-538-1 142-47-2 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Hexanoyl chloride
205-549-1 142-61-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Hexanoic acid
205-550-7 142-62-1 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Copper di(acetate)
205-553-3 142-71-2 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Magnesium di(acetate)
205-554-9 142-72-3 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
N-(2-hydroxyethyl)dodecanamide
205-560-1 142-78-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
N-(2-hydroxyethyl)dodecanamide
205-560-1 142-78-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Heptane
205-563-8 142-82-5 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Dipropylamine
205-565-9 142-84-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium decyl sulphate
205-568-5 142-87-0 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Piperazine adipate
205-569-0 142-88-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dodecyl methacrylate
205-570-6 142-90-5 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Isopropyl palmitate
205-571-1 142-91-6 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Hexyl acetate
205-572-7 142-92-7 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Dibutyl ether
205-575-3 142-96-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
(6-aminohexyl)carbamic acid
205-581-6 143-06-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Lauric acid
205-582-1 143-07-7 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Nonan-1-ol
205-583-7 143-08-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Nonyl acetate
205-585-8 143-13-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-bromododecane
205-587-9 143-15-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethanol
205-592-6 143-22-6 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethanol
205-592-6 143-22-6 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
7-azatridecane-1,13-diamine
205-593-1 143-23-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Bis(2-(2-methoxyethoxy)ethyl) ether
205-594-7 143-24-8 Full Joint 100+ tonnes per annum View substance registered dossier
Hexadecylamine
205-596-8 143-27-1 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
(Z)-octadec-9-enol
205-597-3 143-28-2 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Bis(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)methane
205-598-9 143-29-3 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium cyanide
205-599-4 143-33-9 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium cyanide
205-599-4 143-33-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)


Route: .live1