Skip to Content
Skip to Content

Reģistrētas vielas

Reģistrētas vielas

Dati ir iegūti no reģistrācijas dokumentācijas, kas ir iesniegta ECHA līdz datumam, kas norādīts kā pēdējais atjauninājums. Kopējās tonnāžas diapazons ir iegūts no visas dokumentācijas, ar diviem izņēmumiem; jebkādu tonnāžu, uz kuru attiecas pieteikums par konfidencialitāti, un jebkāds apjoms, kas tiek izmantots kā starpprodukts citas ķīmiskās vielas ražošanā. Publicētais kopējās tonnāžas diapazons ne vienmēr atspoguļo reģistrētās tonnāžas diapazonu (-us).

Ņemiet vērā, ka daļa informācijas par reģistrētajām vielām var piederēt trešām personām. Tādēļ šādas informācijas izmantošanai var būt nepieciešama īpašnieku, kas ir trešās personas, iepriekšēja piekrišana. Lai iegūtu plašāku informāciju, iepazīstieties ar Juridisko paziņojumu.

Lūdzam ņemt vērā, ka informācija par reģistrēto vielu ķīmiskajām īpašībām ir pieejama tiešsaistē eChemPortal portālā. 

The result of the search ‘Substance has nanoform’ returns all factsheets containing data related to nanomaterials. However, this does not mean that a registration covering nanoforms of the substance has been submitted in line with the revised annexes of REACH by all the registrants concerned. Note that since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA using IUCLID version 6.4 (released on 30 October 2019).

Last updated 25 maijs 2020. Database contains 22819 unique substances and contains information from 99250 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
2,3-epoxypropyl phenyl ether
204-557-2 122-60-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Bis(2-ethylhexyl) sebacate
204-558-8 122-62-3 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzyl propionate
204-559-3 122-63-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzyl propionate
204-559-3 122-63-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Phenethyl propionate
204-567-7 122-70-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-phenylpropyl acetate
204-569-8 122-72-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N,N'-dibenzylethylenediammonium di(acetate)
204-572-4 122-75-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Phenylacetaldehyde
204-574-5 122-78-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Phenyl acetate
204-575-0 122-79-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4'-aminoacetanilide
204-576-6 122-80-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-methoxyphenylacetone
204-578-7 122-84-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-methoxyphenylacetone
204-578-7 122-84-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-methoxyphenylacetone
204-578-7 122-84-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Anisyl formate
204-582-9 122-91-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Piperazine-1,4-diethanol
204-586-0 122-96-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3-phenylpropan-1-ol
204-587-6 122-97-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-anilinoethanol
204-588-1 122-98-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-phenoxyethanol
204-589-7 122-99-6 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3-morpholinopropylamine
204-590-2 123-00-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3-morpholinopropylamine
204-590-2 123-00-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Cetylpyridinium chloride
204-593-9 123-03-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(chloromethyl)heptane
204-594-4 123-04-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethylhexanal
204-596-5 123-05-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
4-ethylphenol
204-598-6 123-07-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
4-hydroxybenzaldehyde
204-599-1 123-08-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
4-hydroxybenzaldehyde
204-599-1 123-08-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Anisaldehyde
204-602-6 123-11-5 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylvaleraldehyde
204-605-2 123-15-9 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,6,8-trimethylnonan-4-ol
204-606-8 123-17-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Heptan-4-one
204-608-9 123-19-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4,4'-dioxo-4,4'-dioxydibutyric acid
204-611-5 123-23-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Diethyl succinate
204-612-0 123-25-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
N,N'-ethane-1,2-diylbis(12-hydroxyoctadecan-1-amide)
204-613-6 123-26-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Didodecyl 3,3'-thiodipropionate
204-614-1 123-28-4 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
4-aminophenol
204-616-2 123-30-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
4-aminophenol
204-616-2 123-30-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-aminophenol
204-616-2 123-30-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Hydroquinone
204-617-8 123-31-9 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Hydroquinone
204-617-8 123-31-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Hydroquinone
204-617-8 123-31-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-(allyloxy)propane-1,2-diol
204-620-4 123-34-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
7-methyl-3-methyleneocta-1,6-diene
204-622-5 123-35-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Propionaldehyde
204-623-0 123-38-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
N-methylformamide
204-624-6 123-39-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
N-methylformamide
204-624-6 123-39-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
N-methylformamide
204-624-6 123-39-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Choline hydroxide
204-625-1 123-41-1 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
4-hydroxy-4-methylpentan-2-one
204-626-7 123-42-2 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sulphoacetic acid
204-627-2 123-43-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-methylbutan-1-ol
204-633-5 123-51-3 Full Joint 100+ tonnes per annum View substance registered dossier
Pentane-2,4-dione
204-634-0 123-54-6 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Pentane-2,4-dione
204-634-0 123-54-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Succinimide
204-635-6 123-56-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Succinimide
204-635-6 123-56-8 Full Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Propionic anhydride
204-638-2 123-62-6 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4,6-trimethyl-1,3,5-trioxane
204-639-8 123-63-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Ethyl hexanoate
204-640-3 123-66-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Allyl hexanoate
204-642-4 123-68-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Butyraldehyde
204-646-6 123-72-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Pyrrolidine
204-648-7 123-75-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
4-oxovaleric acid
204-649-2 123-76-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
C,C'-azodi(formamide)
204-650-8 123-77-3 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethylene di(S-thioacetate)
204-653-4 123-81-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
N-butyl acetate
204-658-1 123-86-4 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
N-butyl acetate
204-658-1 123-86-4 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N-butyl acetate
204-658-1 123-86-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,4-dioxane
204-661-8 123-91-1 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Isopentyl acetate
204-662-3 123-92-2 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Thiodi(acetic acid)
204-663-9 123-93-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Octan-2-ol
204-667-0 123-96-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Azelaic acid
204-669-1 123-99-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Diallylamine
204-671-2 124-02-7 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Adipic acid
204-673-3 124-04-9 Full Joint 1 000 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Octanoic acid
204-677-5 124-07-2 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Hexamethylenediamine
204-679-6 124-09-4 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Methyl myristate
204-680-1 124-10-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Methyl myristate
204-680-1 124-10-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Octanenitrile
204-682-2 124-12-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Octanal
204-683-8 124-13-0 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-butoxyethoxy)ethyl acetate
204-685-9 124-17-4 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Decane
204-686-4 124-18-5 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Nonanal
204-688-5 124-19-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Dodecylamine
204-690-6 124-22-1 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Stearamide
204-693-2 124-26-5 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Dimantine
204-694-8 124-28-7 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Octadecylamine
204-695-3 124-30-1 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Dimethylamine
204-697-4 124-40-3 Full Joint 100 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium methanolate
204-699-5 124-41-4 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium methanolate
204-699-5 124-41-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Hydrogen peroxide--urea
204-701-4 124-43-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Methanesulphonyl chloride
204-706-1 124-63-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Methanesulphonyl chloride
204-706-1 124-63-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetrakis(hydroxymethyl)phosphonium chloride
204-707-7 124-64-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetrakis(hydroxymethyl)phosphonium chloride
204-707-7 124-64-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetrakis(hydroxymethyl)phosphonium chloride
204-707-7 124-64-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-amino-2-methylpropanol
204-709-8 124-68-5 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-amino-2-methylpropanol
204-709-8 124-68-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Dichloro(methyl)(vinyl)silane
204-710-3 124-70-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Exo-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-ol
204-712-4 124-76-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
D-camphoric acid
204-715-0 124-83-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)


Route: .live2