Skip to Content
Skip to Content

Reģistrētas vielas

Reģistrētas vielas

Dati ir iegūti no reģistrācijas dokumentācijas, kas ir iesniegta ECHA līdz datumam, kas norādīts kā pēdējais atjauninājums. Kopējās tonnāžas diapazons ir iegūts no visas dokumentācijas, ar diviem izņēmumiem; jebkādu tonnāžu, uz kuru attiecas pieteikums par konfidencialitāti, un jebkāds apjoms, kas tiek izmantots kā starpprodukts citas ķīmiskās vielas ražošanā. Publicētais kopējās tonnāžas diapazons ne vienmēr atspoguļo reģistrētās tonnāžas diapazonu (-us).

Ņemiet vērā, ka daļa informācijas par reģistrētajām vielām var piederēt trešām personām. Tādēļ šādas informācijas izmantošanai var būt nepieciešama īpašnieku, kas ir trešās personas, iepriekšēja piekrišana. Lai iegūtu plašāku informāciju, iepazīstieties ar Juridisko paziņojumu.

Lūdzam ņemt vērā, ka informācija par reģistrēto vielu ķīmiskajām īpašībām ir pieejama tiešsaistē eChemPortal portālā. 

The result of the search ‘Substance has nanoform’ returns all factsheets containing data related to nanomaterials. However, this does not mean that a registration covering nanoforms of the substance has been submitted in line with the revised annexes of REACH by all the registrants concerned. Note that since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA using IUCLID version 6.4 (released on 30 October 2019).

Last updated 27 maijs 2020. Database contains 22820 unique substances and contains information from 99302 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
1,3-diphenylpropane-1,3-dione
204-398-9 120-46-7 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethyl 4-hydroxybenzoate
204-399-4 120-47-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzyl benzoate
204-402-9 120-51-4 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Oxydiethylene dibenzoate
204-407-6 120-55-8 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Piperonal
204-409-7 120-57-0 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Dimethyl terephthalate
204-411-8 120-61-6 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
6-methoxy-m-toluidine
204-419-1 120-71-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
6-methoxy-m-toluidine
204-419-1 120-71-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Indole
204-420-7 120-72-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Di(benzothiazol-2-yl) disulphide
204-424-9 120-78-5 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Pyrocatechol
204-427-5 120-80-9 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Pyrocatechol
204-427-5 120-80-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Pyrocatechol
204-427-5 120-80-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,2,4-trichlorobenzene 204-428-0 120-82-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,4-dichlorophenol
204-429-6 120-83-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Cyclopentanone
204-435-9 120-92-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Cyclopentanone
204-435-9 120-92-3 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
2-imidazolidone
204-436-4 120-93-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1-methylpyrrolidine
204-438-5 120-94-5 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4-di-tert-pentylphenol
204-439-0 120-95-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-nitrotoluene-2-sulphonic acid
204-445-3 121-03-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
4-nitrotoluene-2-sulphonic acid
204-445-3 121-03-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-nitrotoluene-2-sulphonic acid
204-445-3 121-03-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-nitrotoluene-2-sulphonic acid
204-445-3 121-03-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-aminoethyldiisopropylamine
204-447-4 121-05-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-chloro-α,α,α-trifluoro-3-nitrotoluene
204-451-6 121-17-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-chloro-α,α,α-trifluoro-3-nitrotoluene
204-451-6 121-17-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-amino-6-chlorobenzene-1,3-disulphonamide
204-463-1 121-30-2 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-amino-6-chlorobenzene-1,3-disulphonamide
204-463-1 121-30-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-amino-6-chlorobenzene-1,3-disulphonamide
204-463-1 121-30-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-ethoxy-4-hydroxybenzaldehyde
204-464-7 121-32-4 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Vanillin
204-465-2 121-33-5 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Vanillic acid
204-466-8 121-34-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Ethyl 3-phenyloxirane-2-carboxylate
204-467-3 121-39-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trimethyl borate
204-468-9 121-43-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trimethyl borate
204-468-9 121-43-7 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trimethyl borate
204-468-9 121-43-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Triethylamine
204-469-4 121-44-8 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Triethylamine
204-469-4 121-44-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trimethyl phosphite
204-471-5 121-45-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
8,9,10-trinorborna-2,5-diene
204-472-0 121-46-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-aminobenzenesulphonic acid
204-473-6 121-47-1 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-aminobenzenesulphonic acid
204-473-6 121-47-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
6-chloro-α,α,α-trifluoro-m-toluidine
204-475-7 121-50-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Benzethonium chloride
204-479-9 121-54-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzethonium chloride
204-479-9 121-54-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sulphanilic acid
204-482-5 121-57-3 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sulphanilic acid
204-482-5 121-57-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
N-acetylsulphanilyl chloride
204-485-1 121-60-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
N-acetylsulphanilyl chloride
204-485-1 121-60-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
N-acetylsulphanilyl chloride
204-485-1 121-60-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
N-acetylsulphanilyl chloride
204-485-1 121-60-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4'-sulphamoylacetanilide
204-486-7 121-61-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4,4'-oxybis(benzene-1-sulphonyl) dichloride
204-488-8 121-63-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-nitrothiazol-2-ylamine
204-490-9 121-66-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
N,N-dimethylaniline
204-493-5 121-69-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
N,N-dimethylaniline
204-493-5 121-69-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3'-hydroxyacetophenone
204-494-0 121-71-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3'-hydroxyacetophenone
204-494-0 121-71-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-chloro-3-nitrobenzene
204-496-1 121-73-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Propyl 3,4,5-trihydroxybenzoate
204-498-2 121-79-9 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Perhydro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazine
204-500-1 121-82-4 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-chloro-4-nitrotoluene
204-501-7 121-86-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-chloro-4-nitroaniline 204-502-2 121-87-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-amino-5-nitrophenol
204-503-8 121-88-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3'-nitroacetophenone
204-504-3 121-89-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Isophthalic acid
204-506-4 121-91-5 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Isophthalic acid
204-506-4 121-91-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-nitrobenzoic acid
204-508-5 121-92-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
p-methoxypropiophenone
204-512-7 121-97-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4'-methylacetophenone
204-514-8 122-00-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
4'-methylacetophenone
204-514-8 122-00-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-chlorobenzoyl chloride
204-515-3 122-01-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-isopropylbenzaldehyde
204-516-9 122-03-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-isopropylbenzaldehyde
204-516-9 122-03-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-nitrobenzoyl chloride
204-517-4 122-04-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,2-dimethoxyethylmethylamine
204-520-0 122-07-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Phentermine
204-522-1 122-09-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Fenitrothion
204-524-2 122-14-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Cetalkonium chloride
204-526-3 122-18-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzyldimethyl(octadecyl)ammonium chloride
204-527-9 122-19-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,1',1''-nitrilotripropan-2-ol
204-528-4 122-20-3 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,2,3-propanetriyl trioleate
204-534-7 122-32-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Simazine
204-535-2 122-34-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-phenoxypropionyl chloride
204-536-8 122-35-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-anilinophenol
204-538-9 122-37-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Diphenylamine
204-539-4 122-39-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Diphenylamine
204-539-4 122-39-4 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Diphenylamine
204-539-4 122-39-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-benzylideneheptanal
204-541-5 122-40-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Triethyl orthoformate
204-550-4 122-51-0 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Triethyl orthoformate
204-550-4 122-51-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Triethyl phosphite
204-552-5 122-52-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Triethyl phosphite
204-552-5 122-52-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Triethyl phosphite
204-552-5 122-52-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Triethyl phosphite
204-552-5 122-52-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-phenylbutenone
204-555-1 122-57-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,3-epoxypropyl phenyl ether
204-557-2 122-60-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,3-epoxypropyl phenyl ether
204-557-2 122-60-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,3-epoxypropyl phenyl ether
204-557-2 122-60-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)


Route: .live1