Skip to Content
Skip to Content

Reģistrētas vielas

Reģistrētas vielas

Dati ir iegūti no reģistrācijas dokumentācijas, kas ir iesniegta ECHA līdz datumam, kas norādīts kā pēdējais atjauninājums. Kopējās tonnāžas diapazons ir iegūts no visas dokumentācijas, ar diviem izņēmumiem; jebkādu tonnāžu, uz kuru attiecas pieteikums par konfidencialitāti, un jebkāds apjoms, kas tiek izmantots kā starpprodukts citas ķīmiskās vielas ražošanā. Publicētais kopējās tonnāžas diapazons ne vienmēr atspoguļo reģistrētās tonnāžas diapazonu (-us).

Ņemiet vērā, ka daļa informācijas par reģistrētajām vielām var piederēt trešām personām. Tādēļ šādas informācijas izmantošanai var būt nepieciešama īpašnieku, kas ir trešās personas, iepriekšēja piekrišana. Lai iegūtu plašāku informāciju, iepazīstieties ar Juridisko paziņojumu.

Lūdzam ņemt vērā, ka informācija par reģistrēto vielu ķīmiskajām īpašībām ir pieejama tiešsaistē eChemPortal portālā. 

The result of the search ‘Substance has nanoform’ returns all factsheets containing data related to nanomaterials. However, this does not mean that a registration covering nanoforms of the substance has been submitted in line with the revised annexes of REACH by all the registrants concerned. Note that since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA using IUCLID version 6.4 (released on 30 October 2019).

Last updated 25 maijs 2020. Database contains 22819 unique substances and contains information from 99236 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
4-chloro-2-nitroaniline 201-925-4 89-63-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-chloro-2-nitrophenol
201-927-5 89-64-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,3-didehydro-D-erythro-hexono-1,4-lactone
201-928-0 89-65-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Methyl o-toluate
201-932-2 89-71-4 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-sec-butylphenol
201-933-8 89-72-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4-dichlorobenzoyl chloride
201-936-4 89-75-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-chloroanthranil acid
201-938-5 89-77-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Menthol
201-939-0 89-78-1 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Isopulegol
201-940-6 89-79-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
trans-menthone
201-941-1 89-80-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
6-isopropyl-3-methylcyclohex-2-enone
201-942-7 89-81-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Thymol
201-944-8 89-83-8 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2',4'-dihydroxyacetophenone
201-945-3 89-84-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,4-dihydroxybenzoic acid
201-946-9 89-86-1 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4-dihydroxybenzoic acid
201-946-9 89-86-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-nitro-m-xylene
201-947-4 89-87-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-chlorobenzylamine
201-955-8 89-97-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-chlorobenzaldehyde
201-956-3 89-98-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-chlorobenzaldehyde
201-956-3 89-98-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-chlorobenzaldehyde
201-956-3 89-98-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Salicylaldehyde
201-961-0 90-02-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Salicylaldehyde
201-961-0 90-02-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Salicylaldehyde
201-961-0 90-02-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
o-anisidine
201-963-1 90-04-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
o-anisidine
201-963-1 90-04-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
o-anisidine
201-963-1 90-04-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Guaiacol
201-964-7 90-05-1 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1-bromonaphthalene
201-965-2 90-11-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-methylnaphthalene
201-966-8 90-12-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-naphthol
201-969-4 90-15-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2,2-trichloro-1-phenylethyl acetate
201-972-0 90-17-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
4-amino-5-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonic acid
201-975-7 90-20-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-phenylbutyric acid
201-982-5 90-27-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
N-1-naphthylaniline
201-983-0 90-30-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
N-1-naphthylaniline
201-983-0 90-30-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(3-chlorophenyl)-2,4-dihydro-5-methyl-3H-pyrazol-3-one
201-984-6 90-31-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-amino-5-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonic acid
201-989-3 90-40-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Biphenyl-2-ylamine
201-990-9 90-41-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Biphenyl-2-ol
201-993-5 90-43-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3,4,5-trimethoxycinnamic acid
201-999-8 90-50-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
6-amino-4-hydroxynaphthalene-2-sulphonic acid
202-000-8 90-51-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
6-amino-4-hydroxynaphthalene-2-sulphonic acid
202-000-8 90-51-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,5-dibromo-2-hydroxybenzaldehyde
202-003-4 90-59-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Mandelic acid
202-007-6 90-64-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-thiodi-p-cresol
202-009-7 90-66-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)phenol
202-013-9 90-72-2 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
D-glucono-1,5-lactone
202-016-5 90-80-2 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
D-glucono-1,5-lactone
202-016-5 90-80-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Pseudoephedrine
202-018-6 90-82-4 Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Diethylcarbamazine
202-023-3 90-89-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4,4'-bis(diethylamino)benzophenone
202-025-4 90-93-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Chloro(diphenyl)methane
202-031-7 90-99-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Benzhydrylamine
202-032-2 91-00-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Benzhydryl alcohol
202-033-8 91-01-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Phenyl 2-pyridyl ketone
202-034-3 91-02-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-methyl-m-phenylene diisocyanate 202-039-0 91-08-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methyl-m-phenylene diisocyanate 202-039-0 91-08-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,6-dimethoxyphenol
202-041-1 91-10-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Phthalonitrile
202-044-8 91-15-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Phthalonitrile
202-044-8 91-15-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Veratrole
202-045-3 91-16-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Decahydronaphthalene
202-046-9 91-17-8 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Naphthalene
202-049-5 91-20-3 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Naphthalene
202-049-5 91-20-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
202-050-0 91-21-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Quinoline
202-051-6 91-22-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Quinoline
202-051-6 91-22-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Quinoline
202-051-6 91-22-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Quinoline
202-051-6 91-22-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Quinoline
202-051-6 91-22-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(4-aminoanilino)-5-nitrobenzenesulphonic acid
202-057-9 91-29-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(4-aminoanilino)-5-nitrobenzenesulphonic acid
202-057-9 91-29-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-amino-2-anilinobenzenesulphonic acid
202-058-4 91-30-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
5-amino-2-anilinobenzenesulphonic acid
202-058-4 91-30-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-[[(3-amino-4-hydroxyphenyl)sulphonyl]amino]benzoic acid
202-063-1 91-35-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
7-(diethylamino)-4-methyl-2-benzopyrone
202-068-9 91-44-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Methyl 2-[[3-[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl]-2-methylpropylidene]amino]benzoate
202-073-6 91-51-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethoxyquin
202-075-7 91-53-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Indoline-2,3-dione
202-077-8 91-56-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylnaphthalene
202-078-3 91-57-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-methylnaphthalene
202-078-3 91-57-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-methylquinoline
202-085-1 91-63-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Coumarin
202-086-7 91-64-5 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
N,N-diethylaniline
202-088-8 91-66-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
N,N-diethylaniline
202-088-8 91-66-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
N,N-diethyl-m-toluidine
202-089-3 91-67-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-diethylaminophenol
202-090-9 91-68-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-diethylaminophenol
202-090-9 91-68-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
6-phenyl-1,3,5-triazine-2,4-diyldiamine
202-095-6 91-76-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Mepyramine
202-102-2 91-84-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
N,N'-(3,3'-dimethylbiphenyl-4,4'-ylene)di(acetoacetamide)
202-111-1 91-96-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N,N'-(3,3'-dimethylbiphenyl-4,4'-ylene)di(acetoacetamide)
202-111-1 91-96-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,3'-dimethylbiphenyl-4,4'-diyl diisocyanate 202-112-7 91-97-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-(m-tolylimino)diethanol
202-114-8 91-99-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
N-[2-[(4-amino-m-tolyl)ethylamino]ethyl]methanesulphonamide
202-124-2 92-09-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Phenyltoloxamine
202-127-9 92-12-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2'-methoxyacetoacetanilide
202-131-0 92-15-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-trifluoromethylphenothiazine
202-145-7 92-30-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-(10H-phenothiazin-2-yl)propan-1-one
202-148-3 92-33-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-(6-methylbenzothiazol-2-yl)aniline
202-150-4 92-36-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)


Route: .live1