Skip to Content
Skip to Content

Reģistrētas vielas

Reģistrētas vielas

Dati ir iegūti no reģistrācijas dokumentācijas, kas ir iesniegta ECHA līdz datumam, kas norādīts kā pēdējais atjauninājums. Kopējās tonnāžas diapazons ir iegūts no visas dokumentācijas, ar diviem izņēmumiem; jebkādu tonnāžu, uz kuru attiecas pieteikums par konfidencialitāti, un jebkāds apjoms, kas tiek izmantots kā starpprodukts citas ķīmiskās vielas ražošanā. Publicētais kopējās tonnāžas diapazons ne vienmēr atspoguļo reģistrētās tonnāžas diapazonu (-us).

Ņemiet vērā, ka daļa informācijas par reģistrētajām vielām var piederēt trešām personām. Tādēļ šādas informācijas izmantošanai var būt nepieciešama īpašnieku, kas ir trešās personas, iepriekšēja piekrišana. Lai iegūtu plašāku informāciju, iepazīstieties ar Juridisko paziņojumu.

Lūdzam ņemt vērā, ka informācija par reģistrēto vielu ķīmiskajām īpašībām ir pieejama tiešsaistē eChemPortal portālā. 

The result of the search ‘Substance has nanoform’ returns all factsheets containing data related to nanomaterials. However, this does not mean that a registration covering nanoforms of the substance has been submitted in line with the revised annexes of REACH by all the registrants concerned. Note that since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA using IUCLID version 6.4 (released on 30 October 2019).

Last updated 25 maijs 2020. Database contains 22819 unique substances and contains information from 99250 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
2-methoxyethanol
203-713-7 109-86-4 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methoxyethyl 2-cyanoacrylate
248-670-5 27816-23-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methoxyethyl acrylate
221-499-3 3121-61-7 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methoxyethyl methacrylate
230-241-9 6976-93-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methyl-1,3-propanediol
412-350-5 - Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
2-methyl-1,4-phenylene-bis[4-(6-acryloyloxyhexyloxy)benzoate]
419-310-6 125248-71-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
400-600-6 71868-10-5 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
400-600-6 71868-10-5 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
400-600-6 71868-10-5 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
400-600-6 71868-10-5 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methyl-1-heptanol
809-896-5 60435-70-3 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
2-methyl-1-phenylpropan-2-ol
202-896-0 100-86-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methyl-2H-isothiazol-3-one
220-239-6 2682-20-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methyl-2H-isothiazol-3-one hydrochloride
247-499-3 26172-54-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methyl-4-(2,2,3-trimethyl-3-cyclopenten-1-yl)-2-buten-1-ol
248-907-2 28219-60-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methyl-4-phenyl-1,3-dioxolane
251-752-3 33941-99-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methyl-4-phenylbutan-2-ol
203-074-4 103-05-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methyl-4-phenylpentanol
402-770-7 92585-24-5 Full Individual 1+ tonnes per annum View substance registered dossier
2-methyl-5-propylcyclohex-2-en-1-one
807-489-7 1447712-18-6 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methyl-m-phenylene diisocyanate 202-039-0 91-08-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methyl-N-(4-sulfamoylphenyl) prop-2-enamide
438-940-2 - Full Individual 10+ tonnes per annum View substance registered dossier
2-methyl-p-phenylenediamine
202-442-1 95-70-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methyl-p-phenylenediamine sulfate
210-431-8 615-50-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylaminoethanol
203-710-0 109-83-1 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylanisole
209-426-3 578-58-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylanthraquinone
201-539-6 84-54-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylbenzene-1,4-diyl bis{4-[3-(acryloyloxy)propoxy]benzoate}
425-560-7 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylbenzene-1,4-diyl bis{4-[4-(acryloyloxy)butoxy]benzoate}
700-238-1 132900-75-5 Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylbut-2-ene
208-156-3 513-35-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylbut-3-en-2-ol
204-068-4 115-18-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylbut-3-yn-2-ol
204-070-5 115-19-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylbutan-1-ol
205-289-9 137-32-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylbutan-2-ol
200-908-9 75-85-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylbutane
201-142-8 78-78-4 Full Joint 100 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylbutene
247-975-0 26760-64-5 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylbutyl acrylate
256-170-3 44914-03-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylbutyric acid
204-145-2 116-53-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylcyclohexyl acetate
227-231-1 5726-19-2 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methyldecan-1-al
242-745-6 19009-56-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methyldecanenitrile
273-960-3 69300-15-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylenepropane-1,3-diyl diacetate
223-225-8 3775-29-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylglutaric acid
210-521-7 617-62-9 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylhydroquinone
202-443-7 95-71-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylimidazole
211-765-7 693-98-1 Full Joint 10+ tonnes per annum View substance registered dossier
2-Methyloctane-1,8-diamine
700-111-0 148528-05-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylpentan-3-yl (2E)-but-2-enoate
806-544-2 1370711-06-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylpentane
203-523-4 107-83-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylpentane-1,5-diamine
239-556-6 15520-10-2 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylpentane-2,4-diol
203-489-0 107-41-5 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylpentyl 2-methylvalerate
291-418-4 90397-38-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylpropan-1-ol
201-148-0 78-83-1 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylpropan-2-ol
200-889-7 75-65-0 Full Joint 1 000 000 - 10 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylpropane-2-thiol
200-890-2 75-66-1 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylpropene
204-066-3 115-11-7 Full Joint 1 000 000 - 10 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Methylpropene, trimers
500-001-0 7756-94-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylpropyl-(R)-2-hydroxypropanoate
407-770-0 61597-96-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylpyridine
203-643-7 109-06-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylresorcinol
210-155-8 608-25-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylundecanal
203-765-0 110-41-8 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylvaleraldehyde
204-605-2 123-15-9 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-morpholinoethanesulphonic acid
224-632-3 4432-31-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-morpholinoethanol
210-734-5 622-40-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Naphthalenamine, N-(2-ethylhexyl)-1-[[4-(phenylazo)phenyl]azo]-, ar' and ar''-Me derivs.
296-117-1 92257-28-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Naphthalenecarboxylic acid, 4-[2-[5-substituted-2-methoxyphenyl]diazenyl]-3-hydroxy-, calcium salt (2:1)
- - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Naphthalenesulfonic acid, 5(or 8)-amino-, coupled with diazotized aniline, diazotized, coupled with diazotized 4-aminobenzenesulfonic acid and m-phenylenediamine
305-478-7 94552-32-6 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Naphthalenesulfonic acid, 5(or 8)-amino-, reaction products with 4-aminophenol and sodium sulfide (Na2(Sx))
309-304-0 100208-97-7 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Naphthalenesulfonic acid, 7-amino-4-hydroxy-3,8-bis[[4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]azo]-, trisodium salt
612-028-6 607724-47-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Naphthalenesulfonic acid, 7-amino-4-hydroxy-3-[2-[4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]diazenyl]-8-[2-[2-sulfo-4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]diazenyl]-, sodium salt (1:4)
612-023-9 607724-37-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Naphthalenesulfonic acid, 7-amino-4-hydroxy-8-[2-[2-sulfo-4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sufonyl]phenyl]diazenyl]-, potassium sodium salt, coupled with diazotized 2-[(4-amino-5-methoxy-2-methylphenyl)sulfonyl]ethyl hydrogen sulfate
445-040-3 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Naphthalenol, 1-[[2-methyl-4-[(2-methylphenyl)azo]phenyl]azo]-, ar-styrenated
286-282-8 85203-90-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Naphthalenol, 1-[[4-(phenylazo)phenyl]azo]-, ar',ar''-Me derivs.
274-972-1 70879-65-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Naphthalenol, 1-[[4-(phenylazo)phenyl]azo]-, ar-heptyl ar',ar''-Me derivs.
296-120-8 92257-31-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-naphthol
205-182-7 135-19-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-nitro-p-anisidine
202-547-2 96-96-8 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-nitro-p-phenylenediamine
226-164-5 5307-14-2 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-nitro-p-toluidine
201-924-9 89-62-3 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-nitroaniline
201-855-4 88-74-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-nitrophenyl acetate
210-233-1 610-69-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-nitropropane
201-209-1 79-46-9 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-nitrotoluene
201-853-3 88-72-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-o-tolylethanol
243-349-6 19819-98-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-octadecyl-1H-thioxantheno[2,1,9-def]isoquinoline-1,3(2H)-dione
248-702-8 27870-92-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-octyldodecan-1-ol
226-242-9 5333-42-6 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-octyldodecyl 12-[(1-oxooctadecyl)oxy]octadecanoate
289-991-0 90052-75-8 Full Joint 10+ tonnes per annum View substance registered dossier
2-octyldodecyl 5-oxo-L-prolinate
253-604-3 37673-37-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-octyldodecyl isooctadecanoate
298-361-4 93803-87-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-octyldodecyl myristate
245-205-8 22766-83-2 Full Joint 100+ tonnes per annum View substance registered dossier
2-Oxepanone, polymer with 1,4-butanediol
608-670-1 31831-53-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Oxepanone, polymer with 1,6-hexanediol
609-271-5 36609-29-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Oxetanone, 3-C12-16-alkyl-4-C13-17-alkylidene derivs.
284-932-5 84989-41-3 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-oxo-2-[(4aS,4bS,5aS,6aS,6bS,9aR,10aS,10bS)-4a,6a,8,8-tetramethyl-2-oxo-2,5a,6,6a,9a,10,10a,10b,11,12-decahydronaphtho[2’,1’:4,5]oxireno[5,6]indeno[1,2-d][1,3]dioxol-6b(4aH)-yl]ethyl acetate
607-542-2 25092-32-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-oxocyclohexane-1,1,3,3-tetrapropionic acid
225-833-9 5107-67-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-oxoglutaric acid
206-330-3 328-50-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Pentanone, 4-methyl-, reaction products with 2-(2-aminoethoxy)ethanol
615-768-8 72480-17-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Pentanone, O,O',O''-(ethenylsilylidyne)trioxime
700-810-0 58190-62-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Pentanone, O,O',O''-(ethenylsilylidyne)trioxime
700-810-0 58190-62-8 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Pentanone, O,O',O''-(phenylsilylidyne)trioxime
700-833-6 1170315-90-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Pentanone-4methyl-,O,O’,O”-(ethenylsilylidyne)trioxime
421-860-7 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-pentylcyclopentan-1-one
225-392-2 4819-67-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-phenoxyethanol
204-589-7 122-99-6 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)


Route: .live2