Skip to Content
Skip to Content

Reģistrētas vielas

Reģistrētas vielas

Dati ir iegūti no reģistrācijas dokumentācijas, kas ir iesniegta ECHA līdz datumam, kas norādīts kā pēdējais atjauninājums. Kopējās tonnāžas diapazons ir iegūts no visas dokumentācijas, ar diviem izņēmumiem; jebkādu tonnāžu, uz kuru attiecas pieteikums par konfidencialitāti, un jebkāds apjoms, kas tiek izmantots kā starpprodukts citas ķīmiskās vielas ražošanā. Publicētais kopējās tonnāžas diapazons ne vienmēr atspoguļo reģistrētās tonnāžas diapazonu (-us).

Ņemiet vērā, ka daļa informācijas par reģistrētajām vielām var piederēt trešām personām. Tādēļ šādas informācijas izmantošanai var būt nepieciešama īpašnieku, kas ir trešās personas, iepriekšēja piekrišana. Lai iegūtu plašāku informāciju, iepazīstieties ar Juridisko paziņojumu.

Lūdzam ņemt vērā, ka informācija par reģistrēto vielu ķīmiskajām īpašībām ir pieejama tiešsaistē eChemPortal portālā. 

The result of the search ‘Substance has nanoform’ returns all factsheets containing data related to nanomaterials. However, this does not mean that a registration covering nanoforms of the substance has been submitted in line with the revised annexes of REACH by all the registrants concerned. Note that since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA using IUCLID version 6.4 (released on 30 October 2019).

Last updated 25 maijs 2020. Database contains 22819 unique substances and contains information from 99250 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
[No public or meaningful name is available]
474-110-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
474-120-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
479-580-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
442-590-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
478-150-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
487-080-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
461-300-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
457-560-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
484-480-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
469-340-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
479-660-0 - NONS Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
462-470-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
482-210-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
482-370-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
944-113-1 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
474-270-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
459-980-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
460-890-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
481-800-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
485-190-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
485-210-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
485-220-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
485-180-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
479-520-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
943-903-3 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
451-500-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
469-670-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
481-070-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
941-170-4 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
944-168-1 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
453-540-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
457-420-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
944-033-7 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
457-620-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
451-410-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
455-270-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
453-790-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
468-970-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
483-880-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
944-124-1 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
944-134-6 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
444-880-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
460-660-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
478-890-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
458-590-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
944-095-5 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
445-660-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
478-290-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
451-600-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
473-280-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
468-800-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
468-810-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
930-944-7 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
480-690-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
448-760-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[Phthalocyanine-29,31-diide- κ4,N29,N30,N31,N32] hydroxido aluminium
947-645-2 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
[ω-hydroxy-C16 (saturated and unsaturated) and C16 (unsaturated)] fatty acids
946-968-6 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[ω-hydroxy-C16 (saturated and unsaturated) and C16 (unsaturated)] fatty acids
946-968-6 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
A 11
417-740-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A 2:1:1 mixture of: trisodium N(1')-N(2):N(1''')-N(2'')-η-6-[2-amino-4-(or 6)-hydroxy-(or 4-amino-2-hydroxy)phenylazo]-6''-(1-carbaniloyl-2-hydroxyprop-1-enylazo)-5',5'''-disulfamoyl-3,3''-disulfonatobis(naphthalene-2,1'-azobenzene-1,2'-diolato-O(1),O(2'))-chromate; trisodium N(1')-N(2):N(1''')-N(2'')-η-6,6''-bis(1-carbaniloyl-2-hydroxyprop-1-enylazo)-5',5'''-disulfamoyl-3,3''-disulfonatobis(naphthalene-2,1'azobenzene-1,2'-diolato-O(1),O(2'))-chromate; trisodium N(1')-N(2):N(1''')-N(2'')-η-6,6''-bis[2-amino-4-(or 6)-hydroxy-(or 4-amino-2-hydroxy)phenylazo]5',5'''-disulfamoyl-3,3''-disulfonatobis(naphthalene-2,1'azobenzene-1,2'-diolato-O(1),O(2'))-chromate
402-850-1 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
A 2:1:1 mixture of: trisodium N(1')-N(2):N(1''')-N(2'')-η-6-[2-amino-4-(or 6)-hydroxy-(or 4-amino-2-hydroxy)phenylazo]-6''-(1-carbaniloyl-2-hydroxyprop-1-enylazo)-5',5'''-disulfamoyl-3,3''-disulfonatobis(naphthalene-2,1'-azobenzene-1,2'-diolato-O(1),O(2'))-chromate; trisodium N(1')-N(2):N(1''')-N(2'')-η-6,6''-bis(1-carbaniloyl-2-hydroxyprop-1-enylazo)-5',5'''-disulfamoyl-3,3''-disulfonatobis(naphthalene-2,1'azobenzene-1,2'-diolato-O(1),O(2'))-chromate; trisodium N(1')-N(2):N(1''')-N(2'')-η-6,6''-bis[2-amino-4-(or 6)-hydroxy-(or 4-amino-2-hydroxy)phenylazo]5',5'''-disulfamoyl-3,3''-disulfonatobis(naphthalene-2,1'azobenzene-1,2'-diolato-O(1),O(2'))-chromate
402-850-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A 34
418-390-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A 3:1 mixture of: 1-deoxy-1-[methyl-(1-oxododecyl)amino]-D-glucitol; 1-deoxy-1-[methyl-(1-oxotetradecyl)amino]-D-glucitol
407-290-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A 3:1 mixture of: perfluoro(5,8,9,12-tetramethyl-4,7,10,13-tetraoxahexadecane); perfluoro(5,6,9,12-tetramethyl-4,7,10,13-tetraoxahexadecane)
403-050-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A 93193
420-320-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A co-polymer of 2-methyl-1,3-propanediol and neopentylglycol with terephthalic acid, trimelliticanhydride, sebacic acid and adipic acid
422-700-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A co-polymer of 2-methyl-1,3-propanediol with adipic acid
425-410-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A co-polymer of 2-methyl-1,3-propanediol, neopentyl glycol, 1,4-butanediol and ethylene glycol with adipic acid and isophthalic acid
422-740-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A co-polymer of 2-methyl-1,3-propanediol, propylene glycol and diethylene glycol with maleic anhydride, terephthalic acid and isophthalic acid
422-710-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture (1:1) of: 2-[N-ethyl-4-[(5,6-dichlorobenzothiazol-2-yl)azo]-m-toludino]ethyl acetate; 2-[N-ethyl-4-[(6,7-dichlorobenzothiazol-2-yl)azo]-m-toludino]ethyl acetate
411-560-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture (1:2:1) of: bis(N-cyclohexyl-N'-phenyleneureido)methylene; bis(N-octadecyl-N'-phenyleneureido)methylene; bis(N-dicyclohexyl-N'-phenyleneureido)methylene
406-550-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of : Benzyl[3S-[2[R*(R*)],3R*]]-2-[2-(1-ethoxycarbonyl-3-phenylpropylamino)propinyl]-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxlate and (Z)-but-2-enedioic acid (1:1)
427-590-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of complexes of: titanium, 2,2'-oxydiethanol, ammonium lactate, nitrilotris(2-propanol) and ethylene glycol
405-250-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of glucosylated 3-(2-hydroxyethoxy)propyl-heptamethyl tri- and octamethyltetrasiloxanes
417-910-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of isomers of (chlorophenyl)(chlorotolyl)methane
400-140-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of isomers of ethylenediammonium O,O-bis(octyl) phosphorodithioate
400-520-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of isomers of iron (1:2) complexes of a mixture of: isomers of: 1,3-dihydroxy-4-[(5-phenylaminosulfonyl)-2-hydroxyphenylazo]-n-(5-amino-sulfonyl-2-hydroxyphenylazo)benzene (n=2,5,6); isomers of: 1,3-dihydroxy-4-[(5-phenylaminosulfonyl)-2-hydroxyphenylazo]-n-[4-(4-nitro-2-sulfophenylamino)phenylazo]benzene (n=2,5,6)
414-150-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of isomers of: 1,1'-[(3,5(or 2,4 or 4,6 or 2,6)-dihydroxy-o(or m or p)-phenylene)bis(azo-meta-phenyleneazo{1-[3-(dimethylamino)propyl]-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-methyl-2-oxopyridine-5,3-diyl})]dipyridinium-dichloride-dihydrochloride; 1-(1-[3-(dimethylamino)propyl]-5-{3-[x-(4-{1-[3-(dimethylamino)propyl]-1,6-dihydro-2-hydroxy-4-methyl-6-oxo-5-pyridinio-3-pyridylazo}phenylazo)-2,4(or 2,6 or 3,5 or 4,6)-dihydroxyphenylazo]phenylazo}-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-methyl-2-oxo-3-pyridyl)pyridinium-dichloride-dihydrochloride (where x is variable)
404-540-1 - Full Joint 100+ tonnes per annum View substance registered dossier
A mixture of isomers of: 1,1'-[(3,5(or 2,4 or 4,6 or 2,6)-dihydroxy-o(or m or p)-phenylene)bis(azo-meta-phenyleneazo{1-[3-(dimethylamino)propyl]-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-methyl-2-oxopyridine-5,3-diyl})]dipyridinium-dichloride-dihydrochloride; 1-(1-[3-(dimethylamino)propyl]-5-{3-[x-(4-{1-[3-(dimethylamino)propyl]-1,6-dihydro-2-hydroxy-4-methyl-6-oxo-5-pyridinio-3-pyridylazo}phenylazo)-2,4(or 2,6 or 3,5 or 4,6)-dihydroxyphenylazo]phenylazo}-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-methyl-2-oxo-3-pyridyl)pyridinium-dichloride-dihydrochloride (where x is variable)
404-540-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of isomers of: dodecylammonium (octachloro)(sulfonato)phtalocyaninatocuprate(II)
415-800-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of isomers of: sodium [(2-hydroxyethylsulfamoyl){[2-(2-piperazin-1-ylethylamino)ethylsulfamoyl][2-(4-aminoethylpiperazine-1-yl)ethylsulfamoyl](sulfamoyl)}(sulfonatophthalocyaninato)]copper(II)
424-270-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of isomers of: α,α'-oxybis(ethyleneoxycarbonylamino(3,1-(methyl)phenylene)aminocarbonyl)bispoly(oxypropylene)bis(methyl-3-(3-(2-trimethoxysilanylethylthio)propoxycarbonylamino)phenylcarbamate)
406-570-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of isomers of: α-((dimethyl)biphenyl)-ω-hydroxypoly(oxyethylene)
406-325-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of monoesters: ethyl 6-O-hexadecanoyl-D-glucopyranoside; ethyl 6-O-octadecanoyl-D-glucopyranoside
418-600-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of n-octadecylaminodiethyl bis(hydrogen maleate); n-octadecylaminodiethyl hydrogen maleate hydrogenphthalate
405-960-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of substituted dodecyl and/or tetradecyl, diphenyl ethers. The substance is produced by the Friedel Crafts reaction. The catalyst is removed from the reaction product. Diphenyl ether is substituted by C1-C10 alkyl groups. The alkyl groups are bonded randomly between C1 and C6. Linear C12 and C14, 50/50 used.
410-450-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of tetralithium cis-2-[3-tert-butyl-4-cyano-5-({2-[(2,6-diethyl-4-methyl-3-sulfonatophenyl)amino]-6-[(2,6-diethyl-4-methyl-3-sulfonatophenyl)(6-sulfonato-2,7a-dihydro-1,3-benzothiazol-2-yl)amino]-4-methylpyridin-3-yl}diazenyl)-1H-pyrazol-1-yl]-2,7a-dihydro-1,3-benzothiazole-6-sulfonate and tetralithium trans-2-[3-tert-butyl-4-cyano-5-({2-[(2,6-diethyl-4-methyl-3-sulfonatophenyl)amino]-6-[(2,6-diethyl-4-methyl-3-sulfonatophenyl)(6-sulfonato-2,7a-dihydro-1,3-benzothiazol-2-yl)amino]-4-methylpyridin-3-yl}diazenyl)-1H-pyrazol-1-yl]-2,7a-dihydro-1,3-benzothiazole-6-sulfonate
472-030-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: ((Z)-3,7-dimethyl-2,6-octadienyl)oxycarbonylpropanoic acid; di-((E)-3,7-dimethyl-2,6-octadienyl) butandioate; di-((Z)-3,7-dimethyl-2,6-octadienyl) butandioate; (Z)-3,7-dimethyl-2,6-octadienyl butandioate; ((E)-3,7-dimethyl-2,6-octadienyl)oxycarbonylpropanoic acid
415-190-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: (+)-13-ethyl-1,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16-dodecahydro-2H-cyclopenta[a]phenanthrene-3,17-dione; (-)-13-ethyl-1,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16-dodecahydro-2H-cyclopenta[a]phenanthrene-3,17-dione
419-120-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: (+/-)-trans-3-ethoxycarbonyl-4-(4'-fluorophenyl)-N-methylpiperidine-2,6-dione; (+/-)-trans-3-methoxycarbonyl-4-(4'-fluorophenyl)-N-methylpiperidine-2,6-dione
415-080-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: (1'-α,3'-α,6'-α-2,2,3',7',7'-pentamethylspiro(1,3-dioxane-5,2'-norcarane); (1'α,3'β,6'α)-2,2,3',7',7'-pentamethylspiro(1,3-dioxane-5,2'-norcarane)
416-930-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: (1R)-1-[1-(4-chlorophenyl)cyclobutyl]-3-methylbutylamine; (1S)-1-[1-(4-chlorophenyl)cyclobutyl]-3-methylbutylamine
448-160-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: (2S)-3,4-dihydro-5-hydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-4-oxo-2H-1-benzopyran-7-yl dodecanoate; (2S)-3,4-dihydro-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-4-oxo-2H-1-benzopyran-5,7-diyl dodecanoate
437-740-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: (3-methoxy)propylammonium/[tris-(2-hydroxyethyl)]ammonium 2-(2-(bis(2-hydroxyethyl)amino)ethoxycarbonylmethyl)hexadec-4-enoate; (3-methoxy)propylammonium/[tris-(2-hydroxyethyl)]ammonium 2-(2-(bis(2-hydroxyethyl)amino)ethoxycarbonylmethyl)tetradec-4-enoate; (3-methoxy)propylammonium/[tris-(2-hydroxyethyl)]ammonium 2-(3-methoxypropylcarbamoylmethyl)hexadec-4-enoate; (3-methoxy)propylammonium/[tris-(2-hydroxyethyl)]ammonium 2-(3-methoxypropylcarbamoylmethyl)tetradec-4-enoate
413-500-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: (3R)-[1S-(1α, 2α, 6 β-((2S)-2-methyl-1-oxo-butoxy)-8aγ)hexahydro-2,6-dimethyl-1-naphthalene]-3,5-dihydroxyheptanoic acid; inert biomass from aspergillus terreus
415-840-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: (4aR-cis)-6-benzyl-5,7-dioxooctahydropyrrolo[3,4-b]pyridine; (4aS-cis)-6-benzyl-5,7-dioxooctahydropyrrolo[3,4-b]pyridine
425-170-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: (9-cis,12-cis)-2-hydroxy-3-(octadeca-9,12-dienoylamino)propyl hexadecanoate; (9-cis)-2-hydroxy-3-(octadeca-9-enoylamino)propylhexadecanoate ethyl hexadecanoate;
453-200-9 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
A mixture of: (R)-7-[3-(tert-butoxycarbonylamino)pyrrolidin-1-yl]-8-chloro-1-cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-quinoline-3-carboxylic acid; (S)-7-[3-(tert-butoxycarbonylamino)pyrrolidin-1-yl]-8-chloro-1-cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-quinoline-3-carboxylic acid
422-400-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: (Z)-oxacycloheptadec-11-en-2-one; (E)-oxacycloheptadec-11-en-2-one
427-750-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: 1) a mixture of: a) dicholest-5-en-3-β-yl N-lauroylglutamate; b) 1-(cholest-5-en-3-β-yl)-5-(2-octyldodecyl) N-lauroylglutamate; c) 5-(cholest-5-en-3-β-yl)-1-(2-octyldodecyl) N-lauroylglutamate; d) 1-(cholest-5-en-3-β-yl) 5-docosanyl N-lauroylglutamate; e) 5-(cholest-5-en-3-β-yl) 1-docosanyl N-lauroylglutamate; 2) a mixture of: a) bis(2-octyldodecyl) N-lauroylglutamate; b) didocosanyl N-lauroylglutamate; c) 1-docosanyl 5-(2-octyldodecyl) N-lauroylglutamate; d) 5-docosanyl 1-(2-octyldodecyl) N-lauroylglutamate
415-370-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)


Route: .live2