Skip to Content
Skip to Content

Reģistrētas vielas

Reģistrētas vielas

Dati ir iegūti no reģistrācijas dokumentācijas, kas ir iesniegta ECHA līdz datumam, kas norādīts kā pēdējais atjauninājums. Kopējās tonnāžas diapazons ir iegūts no visas dokumentācijas, ar diviem izņēmumiem; jebkādu tonnāžu, uz kuru attiecas pieteikums par konfidencialitāti, un jebkāds apjoms, kas tiek izmantots kā starpprodukts citas ķīmiskās vielas ražošanā. Publicētais kopējās tonnāžas diapazons ne vienmēr atspoguļo reģistrētās tonnāžas diapazonu (-us).

Ņemiet vērā, ka daļa informācijas par reģistrētajām vielām var piederēt trešām personām. Tādēļ šādas informācijas izmantošanai var būt nepieciešama īpašnieku, kas ir trešās personas, iepriekšēja piekrišana. Lai iegūtu plašāku informāciju, iepazīstieties ar Juridisko paziņojumu.

Lūdzam ņemt vērā, ka informācija par reģistrēto vielu ķīmiskajām īpašībām ir pieejama tiešsaistē eChemPortal portālā. 

The result of the search ‘Substance has nanoform’ returns all factsheets containing data related to nanomaterials. However, this does not mean that a registration covering nanoforms of the substance has been submitted in line with the revised annexes of REACH by all the registrants concerned. Note that since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA using IUCLID version 6.4 (released on 30 October 2019).

Last updated 25 maijs 2020. Database contains 22819 unique substances and contains information from 99250 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
2-[[4-[2-(cyclopropylmethoxy)ethyl]phenoxy]methyl]oxirane
440-920-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-[[4[[4,6-bis[[3-(diethylamino)propyl]amino]-1,3,5-triazine-2-yl]amino]phenyl]azo]-N-(2,3-dihydro-2-oxo-1H-benzimidazol-5-yl)-3-oxobutanamide
407-680-1 98809-11-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-[[8-[[4-chloro-6-[[4-[[2-ethenyl]sulfonyl]phenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-1-hydroxy-3,6-disulfonato-2-naphthalenyl]azo]naphthalene-1,5-disulfonate; reaction mass of: pentasodium 2-[[8-[[4-chloro-6-[[4-(2-sulfonato ethylsulfonyl)]phenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino-1- hydroxy-3,6-disulfonato-2-naphthalenyl]azo]naphthalene-1,5-disulfonate
450-010-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-acetoxymethyl-4-benzyloxybut-1-yl acetate
407-140-5 131266-10-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-acetoxymethyl-4-bromo-5-(5-methyl-2,4-dioxo-3,4-dihydro-2H-pyrimidin-1-yl)tetrahydrofuran-3-yl acetate
443-810-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-acetylamino-6-chloro-4-[(4-diethylamino)-2-methylphenyl-imino]-5-methyl-1-oxo-2,5-cyclohexadiene
412-250-1 102387-48-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-alkoyloxyethyl hydrogen maleate, where alkoyl represents (by weight) 70 to 85% unsaturated octadecoyl, 0.5 to 10% saturated octadecoyl, and 2 to 18% saturated hexadecoyl
417-960-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-amino-4-(trifluoromethyl)benzenethiol hydrochloride
429-560-8 4274-38-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-amino-4-bromo-5-chlorobenzoic acid
424-700-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-amino-4-dimethylamino-6-trifluoroethoxy-1,3,5-triazine
415-500-8 145963-84-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-AMINO-5-CHLOROBENZENETHIOL ZINC SALT
442-570-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-amino-5-chlorobenzothiazole
451-710-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-Amino-5-ethylphenol HCI
480-270-8 149861-22-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-amino-5-methylthiazole
423-800-5 7305-71-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-amino-6-ethoxy-4-methylamino-1,3,5-triazine
403-580-7 62096-63-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-amino-N-(2-chloro-6-methylphenyl)-1,3-thiazole-5-carboxamide
460-280-9 302964-24-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-aminosulfonyl-N,N-dimethylnicotinamide
413-440-7 112006-75-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-benzotriazol-2-yl-4-methyl-6-(2-methylallyl)phenol
419-750-9 98809-58-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-benzyl-2-dimethylamino-4'-morpholinobutyrophenone
404-360-3 119313-12-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-benzyl-2-methyl-3-butenitrile
407-870-4 97384-48-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-Benzylacrylic acid
438-550-2 - Intermediate Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-bromo-1-(2-furyl)-2-nitroethylene
406-110-9 35950-52-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-bromo-2-nitropropanol
407-030-7 24403-04-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-bromo-4,6-difluoroaniline
429-430-0 444-14-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-bromo-5-hydroxy-4-methoxybenzaldehyde
426-540-0 2973-59-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-Bromo-6-fluoroaniline
464-930-2 65896-11-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-bromomalonaldehyde
430-470-6 2065-75-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-butanone-O,O',O''-(phenylsilylidyne)trioxime
433-360-6 34036-80-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-butyl-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-4-one hydrochloride
424-560-4 151257-01-1 Intermediate Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-butyl-4-chloro-4,5-dihydro-5-hydroxymethyl-1-[2'-(2-triphenylmethyl-1,2,3,4-2H-tetrazol-5-yl)-1,1'-biphenyl-4-methyl]-1H-imidazole
412-420-5 133909-99-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-butyl-4-chloro-5-formylimidazole
410-260-0 83857-96-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-Chloro-1-(1-chlorocyclopropyl)-1-ethanone
446-620-9 - Intermediate Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-chloro-3-trifluoromethylpyridine
424-520-6 65753-47-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-chloro-4,5-difluorobenzoic acid
405-380-5 110877-64-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-chloro-4-(methylsulfonyl)benzoic acid
406-520-8 53250-83-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-chloro-4-fluoro-5-nitrophenyl (isobutyl)carbonate
427-020-6 141772-37-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-chloro-5-chloromethylthiazole
429-830-5 105827-91-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-chloro-5-methyl-pyridine
418-050-0 18368-64-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-chloro-5-sec-hexadecylhydroquinone
407-750-1 137193-60-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-chloro-6-(ethylamino)-4-nitrophenol
411-440-1 131657-78-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-chloro-6-fluoro-phenol
433-890-8 2040-90-6 Intermediate Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-chloro-N-(4-methylphenyl)acetamide
435-170-9 16634-82-5 Intermediate Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-chloro-p-toluenesulfochloride
412-890-1 42413-03-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-chloromethyl-3,4-dimethoxypyridinium chloride
416-440-5 72830-09-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-cyano-4'-methylbiphenyl
422-310-9 114772-53-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-cyclododecylpropan-1-ol
411-410-8 118562-73-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-cyclohexylidene-2-phenylacetonitrile
423-740-1 10461-98-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-cyclohexylpropanal
412-270-0 2109-22-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-dodec-1-enylbutanedioic acid, 4-methyl ester zinc salt
430-740-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-Ethoxy-3,3,4,4,5-pentafluoro-2,5-bis[(1,2,2,2-tetrafluoro-1-trifluoromethyl)ethyl] tetrahydrofuran
484-410-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-ETHOXY-4-ETHOXYMETHYL-PHENOL
482-730-3 71119-07-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-Ethoxy-4-formylphenyl 2-methylpropanoate
444-930-9 188417-26-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-ethoxy-5-(4-methyl-1-piperazinylsulfonyl)benzoic acid
424-110-7 - Intermediate Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-ethoxyethyl 2-(4-(3-chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridyloxy)phenoxy)propionate
402-560-5 87237-48-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-ethoxyethyl {4-[2,6-dioxo-7-(4-propoxyphenyl)-2,6-dihydrobenzo[1,2-b:4,5-b']difuran-3-yl]phenoxy}acetate
408-230-7 126877-06-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-ethoxyethyl-2-(4-(2,6-dihydro-2,6-dioxo-7-phenyl-1,5-dioxaindacen-3-yl)phenoxy)acetate
403-960-2 147014-52-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-Ethoxymethyl-3-isopropenyl-1-methyl-cyclopentene
473-090-6 932019-29-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-Ethyl 1-(2-methyl-2-propanyl) (2S)-5-oxo-1,2-pyrrolidinedicarboxylate
480-250-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-ethyl-1-(2-(1,3-dioxanyl)ethyl)-pyridinium bromide
422-680-1 287933-44-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-ethyl-2,3-dihydro-2-methyl-1H-perimidine
424-380-6 43057-68-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-ethyl-4,4-dimethylcyclohexan-1-one
451-230-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-ethyl-N-methyl-N-(3-methylphenyl) butanamide
446-190-2 406488-30-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-ethylhexyl [(oxan-2-yl)sulfanyl]acetate
439-810-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-ethylimidazole
214-011-5 1072-62-4 Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-ethylphenylhydrazine hydrochloride
421-460-2 19398-06-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-fluoro-4-hydroxybenzonitrile
422-810-7 82380-18-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-fluoro-4-pentyl-4'-(2-(trans-4-propylcyclohexyl)ethyl)biphenyl
433-410-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-fluoro-5-trifluoromethylpyridine
400-290-2 69045-82-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-fluoro-6-trifluoromethylpyridine
428-100-3 94239-04-0 Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-fluoro-6-trifluoromethylpyridine
428-100-3 94239-04-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-Formamidothiazole-4-acetylchloridehydrochloride
441-820-2 - Intermediate Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-hexyldecyl p-hydroxybenzoate
415-380-7 148348-12-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylic acid, N,N,N-triethylethanaminium titanium(4+) salt
452-320-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-hydroxy-1-[4-[4-(2-hydroxy-2-methylpropanoyl)phenoxy]phenyl]-2-methylpropan-1-one
472-110-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-hydroxy-3-(2-ethyl-4-methylimidazoyl)propylneodecanoate
417-350-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-hydroxy-3-[(2-hydroxyethyl)-[2-(1-oxotetradecyl)amino]ethyl]amino]-N,N,N-trimethyl-1-propanammonium chloride
414-670-0 141890-30-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-hydroxy-4'-hydroxyethoxy-2-methylpropiophenone
402-670-3 106797-53-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-hydroxy-5-octanoylbenzoic acid
417-790-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-hydroxy-5-octanoylbenzoic acid
417-790-1 - Full Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-hydroxyethylammonium perbromide
407-440-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-hydroxymethyl-3-methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridine
428-200-7 103577-66-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-Hydroxypropyl-.beta.-cyclodextrine ethers
420-920-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-isobutyl-2-isopropyl-1,3-dimethoxypropane
430-800-9 129228-21-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-isopropyl-2-(1-methylbutyl)-1,3-dimethoxypropane
406-970-5 129228-11-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-isopropyl-4-(N-methyl)aminomethylthiazole
414-800-6 154212-60-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-isopropyl-5-methylcyclohexyloxycarbonyloxy-2-hydroxypropane
417-420-9 156324-82-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-Mercapto-2-methyl-pentan-1-ol
434-920-2 258823-39-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-mercaptobenzothiazolyl-(Z)-(2-aminothiazol-4-yl)-2-(tert-butoxycarbonyl) isopropoxyiminoacetate
419-040-9 89604-92-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-mercaptothiazole
423-680-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-methoxy-1-(2-methoxypropoxy)propane; 2-methoxy-1-[(1-methoxypropan-2-yl)oxy]propane
404-640-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-methoxy-5-(2-(4-(4-(1-((4-methoxy-3-trimethylammonio)anilinocarbonyl)-2-oxopropylazo)benzamido)phenylazo)-3-oxobutyramido)phenylammonium dichloride
400-450-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-methyl-1,3-propanediol
412-350-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-methyl-1,4-phenylene-bis[4-(6-acryloyloxyhexyloxy)benzoate]
419-310-6 125248-71-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-methyl-1,5-pentanediamine-1,3-benzenedicarboxylate
433-910-5 145153-52-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-methyl-1-(3-sulfonatopropyl)naphth[1,2-d]oxazolium
421-030-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
400-600-6 71868-10-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-methyl-1-pentylpyridinium bromide
402-690-2 148292-41-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-methyl-2,3-epoxy-1,4-naphtalen-dione
433-300-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-methyl-2-azabicyclo[2.2.1]heptane
404-810-9 4524-95-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-methyl-3-(trimethoxysilyl)propyl-2-propenoate hydrolysis product with silica
419-030-4 125804-20-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)


Route: .live2