Skip to Content
Skip to Content

Reģistrētas vielas

Reģistrētas vielas

Dati ir iegūti no reģistrācijas dokumentācijas, kas ir iesniegta ECHA līdz datumam, kas norādīts kā pēdējais atjauninājums. Kopējās tonnāžas diapazons ir iegūts no visas dokumentācijas, ar diviem izņēmumiem; jebkādu tonnāžu, uz kuru attiecas pieteikums par konfidencialitāti, un jebkāds apjoms, kas tiek izmantots kā starpprodukts citas ķīmiskās vielas ražošanā. Publicētais kopējās tonnāžas diapazons ne vienmēr atspoguļo reģistrētās tonnāžas diapazonu (-us).

Ņemiet vērā, ka daļa informācijas par reģistrētajām vielām var piederēt trešām personām. Tādēļ šādas informācijas izmantošanai var būt nepieciešama īpašnieku, kas ir trešās personas, iepriekšēja piekrišana. Lai iegūtu plašāku informāciju, iepazīstieties ar Juridisko paziņojumu.

Lūdzam ņemt vērā, ka informācija par reģistrēto vielu ķīmiskajām īpašībām ir pieejama tiešsaistē eChemPortal portālā. 

The result of the search ‘Substance has nanoform’ returns all factsheets containing data related to nanomaterials. However, this does not mean that a registration covering nanoforms of the substance has been submitted in line with the revised annexes of REACH by all the registrants concerned. Note that since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA using IUCLID version 6.4 (released on 30 October 2019).

Last updated 25 maijs 2020. Database contains 22819 unique substances and contains information from 99250 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Trimethylsilane
213-603-0 993-07-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trimethylvinylsilane
212-042-9 754-05-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trinonyl benzene-1,2,4-tricarboxylate
252-552-9 35415-27-1 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Triphenylphosphine oxide
212-338-8 791-28-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tripotassium/trisodium 5-(4-chloro-6-(N-(4-(4-chloro-6-(5-hydroxy-2,7-disulfonato-6-(2-sulfonatophenylazo)-4-naphthylamino)-1,3,5-triazin-2-yl-(N-methyl)amino)phenyl)amino)-1,3,5-triazin-2-ylamino)-4-hydroxy-3-(2-sulfonatophenylazo)naphthalene-2,7-disulfonate
402-150-6 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris(2-chloro-1-methylethyl) phosphate 237-158-7 13674-84-5 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris(2-chloro-1-methylethyl) phosphate 237-158-7 13674-84-5 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris(2-chloroethyl) phosphate 204-118-5 115-96-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris(2-methylheptyl) 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate
947-930-1 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris(2-methylphenyl)phosphine
228-193-9 6163-58-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris(4-chlorophenyl)sulfonium 5-benzoyl-4-hydroxy- 2-methoxybenzenesulfonate
457-900-5 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris(isooctadecanoato-O)(propan-2-olato)titanium
262-774-8 61417-49-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris(oxiranylmethyl) benzene-1,2,4-tricarboxylate
230-638-7 7237-83-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris(pentane-2,4-dionato-O,O')cobalt
244-527-6 21679-46-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris[5-amino-4-hydroxy-3-(phenylazo)naphthalene-2,7-disulphonato(2-)]dialuminium
270-648-9 68475-50-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris[[]3-bromo-2,2-bis(bromomethyl)propyl] phosphate
413-060-1 19186-97-1 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris[oxalato(2-)]dilutetium
222-328-5 3426-45-7 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisiloxane, 1,1,1,3,5,5,5-heptamethyl-3-tetradecyl-
476-490-9 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
TRISODIUM 1-[[[[4-[4-[BIS-(2-HYDROXYETHYL)AMINO]-6- [(2-SULFONATOETHYL)AMINO]]-1,3,5-TRIAZIN-2-YL]AMINO]-2-SULPHONATOPHENYL]AZO]-2-AMINO-8-HYDROXY-6-NAPHTHALENE SULFONATE
419-720-5 182061-89-8 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
TRISODIUM 1-[[[[4-[4-[BIS-(2-HYDROXYETHYL)AMINO]-6- [(2-SULFONATOETHYL)AMINO]]-1,3,5-TRIAZIN-2-YL]AMINO]-2-SULPHONATOPHENYL]AZO]-2-AMINO-8-HYDROXY-6-NAPHTHALENE SULFONATE
419-720-5 182061-89-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium 1-amino-4-[[3-[[4-chloro-6-[(sulphonatophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2,4,6-trimethyl-5-sulphonatophenyl]amino]-9,10-dihydro-9,10-dioxoanthracene-2-sulphonate
276-481-8 72214-18-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium 2-[[4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-[4-[[2-(sulphonatooxy)ethyl]sulphonyl]phenyl]-1H-pyrazol-4-yl]azo]naphthalene-1,5-disulphonate
243-717-6 20298-05-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium 3-hydroxy-4-(4'-sulphonatonaphthylazo)naphthalene-2,7-disulphonate
213-022-2 915-67-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium 4-[[1-hydroxy-6-[[[[5-hydroxy-6-(phenylazo)-7-sulphonato-2-naphthyl]amino]carbonyl]amino]-3-sulphonato-2-naphthyl]azo]benzoate
229-539-1 6598-63-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium 4-[[4-[[(2,3-dichloro-6-quinoxalinyl)carbonyl]amino]-2-sulphonatophenyl]azo]-4,5-dihydro-5-oxo-1-(4-sulphonatophenyl)-1H-pyrazole-3-carboxylate
278-108-4 75199-00-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium 4-[[4-chloro-6-[(4-sulphonatophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-[[1-(2,5-dichloro-4-sulphonatophenyl)-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1H-pyrazol-4-yl]azo]benzenesulphonate
256-692-1 50662-99-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
trisodium 4-hydroxy-6-(sulfonatomethylamino)-5-(2-(2-sulfatoethylsulfonyl)phenylazo)naphthalene-2-sulfonate
430-280-3 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium 5,5'-[(2-sulphonato-1,4-phenylene)bis(azo)]bis(salicylate)
276-501-5 72230-95-6 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium 5-[[4-chloro-6-[(o-tolyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-4-hydroxy-3-[(2-sulphonatophenyl)azo]naphthalene-2,7-disulphonate
300-504-3 93941-05-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium 5-[[5-methyl-4-[(4-nitro-2-sulphonatophenyl)azo]-2-(3-sulphonatopropoxy)phenyl]azo]salicylate
277-753-9 74186-17-7 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium 6,6',6''-(1,3,5-triazine-2,4,6-triyltriimino)trihexanoate
700-292-6 135043-68-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium 7-(4-(4-fluoro-6-(2-(2-vinylsulfonylethoxy)ethylamino)-1,3,5-triazine- 2-ylamino)-2-ureidophenylazo)naphthalene-1,3,6-trisulfonate
402-170-5 106359-91-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium 7-[[4-chloro-6-[(3-sulphonatophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]methylamino]-4-hydroxy-3-[(2-sulphonatophenyl)azo]naphthalene-2-sulphonate
274-418-9 70210-21-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium [2-[[α-[[2-hydroxy-5-sulpho-3-[(2,5,6-trichloro-4-pyrimidinyl)amino]phenyl]azo]benzyl]azo]-5-sulphobenzoato(5-)]cuprate(3-)
274-356-2 70161-20-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
trisodium [2-{[{[3-{[4-({2-[2-(ethenylsulfonyl)ethoxy]ethyl}amino)-6-fluoro-1,3,5-triazin-2-yl]amino}-2-(hydroxy-kO)-5-sulfophenyl]diazenyl-kN2}(phenyl)methyl]diazenyl-kN1}-4-sulfobenzoato(5-)-kO]cuprate(3-)
402-020-9 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium [3-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-2-hydroxy-5-nitrobenzenesulphonato(3-)][2-hydroxy-3-[(2-hydroxy-1-naphthyl)azo]-5-nitrobenzenesulphonato(3-)]chromate(3-)
274-230-7 69943-66-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium [3-[[4-[[6-anilino-1-hydroxy-4-sulpho-2-naphthyl]azo]-5-hydroxy-o-tolyl]azo]naphthalene-1,5-disulphonato(5-)]cuprate(3-)
277-955-7 74664-50-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium [5-[[4-[(3-chloro-2-hydroxy-5-sulphophenyl)azo]-3-hydroxyphenyl]azoxy]-2-[2-(4-nitro-2-sulphophenyl)vinyl]benzenesulphonato(5-)]cuprate(3-)
274-550-7 70304-38-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium [5-acetamido-4-hydroxy-3-[[2-hydroxy-4-[[2-(sulphooxy)ethyl]sulphonyl]phenyl]azo]naphthalene-2,7-disulphonato(5-)]cuprate(3-)
263-856-6 63105-49-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium bis [5-nitro-2-oxido-3-((E)-((Z)-3-oxido-1-oxo-1-(phenylamino)but-2-en-2-yl)diazenyl)benzenesulfonate (2-) chromate3-)]
949-050-3 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium bis[3-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-2-hydroxy-5-nitrobenzenesulphonato(3-)]chromate(3-)
259-830-9 55809-98-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium bis[3-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-2-hydroxy-5-nitrobenzenesulphonato(3-)]cobaltate(3-)
282-438-4 84204-70-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
trisodium bis[3-[1-(3-chlorophenyl)-5-(hydroxykO)-3-methyl-1H-pyrazol-4-yl]diazenyl}-4-(hydroxy-kO)5-nitrobenzenesulfonato(3-)]chromate(3-)
943-109-7 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium bis[4-[4,5-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-3-methyl-5-oxo-1H-pyrazol-1-yl]benzene-1-sulphonato(3-)]cobaltate(3-)
279-075-9 79135-28-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium trihydrogen 5,5',5''-(1,3,5-triazine-2,4,6-triyltriimino)tris[5-sulphonatosalicylate]
279-091-6 79135-90-3 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris{4-[(4-acetylphenyl)sulfanyl]phenyl}sulfonium hexafluorophosphate
700-373-6 953084-13-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trizinc bis[hexacyanidocobaltate] dodecahydrate
942-358-9 69207-66-5 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trypsin
232-650-8 9002-07-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tungstate(3-), tetracosa-µ-oxododecaoxo[[]µ12-[[]phosphato(3-)-[?]O:[?]O:[?]O:[?]O':[?]O':[?]O':[?]O'':[?]O'':[?]O'':[?]O''':[?]O''':[?]O''']]dodeca-, hydrogen, hydrate (1:3:[?])
603-020-3 12501-23-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tungsten disilicide
234-909-0 12039-88-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tungsten Oxide (WO3), caesium and tin-doped
945-942-1 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
undecaaluminium sodium heptadecaoxide, lithium doped
629-817-6 1236215-65-8 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Undecenal
215-656-5 1337-83-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Urethane Resin M2001
930-384-3 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Uric acid
200-720-7 69-93-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Valeric acid
203-677-2 109-52-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Vanadium dioxide
234-841-1 12036-21-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Vanadium trichloride
231-744-6 7718-98-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Vapour grown graphitic carbon fibre
950-278-0 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Vegeflux Soy
483-980-6 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Veratraldehyde
204-373-2 120-14-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Veratrole
202-045-3 91-16-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Vinyl benzoate
212-214-3 769-78-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Vinyl ethylene carbonate
700-261-7 4427-96-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Vinyl propionate
203-293-5 105-38-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Volatile oil of Ginger, obtained from the roots of Zingiber officinalis (Zingiberaceae) by selective supercritical CO2 extraction
947-951-6 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Waxes and Waxy substances, jojoba, iso-Pr esters
605-924-3 181314-46-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Wheat, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Triticum aestivum, Gramineae.
281-689-7 84012-44-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Whey, lactose-low
295-893-9 92129-93-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Xanthan lyaseIUBMB 4.2.2.12
828-365-9 113573-69-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Xanthylium, 3,6-bis(diethylamino)-9-[2-(ethoxycarbonyl)phenyl]-, molybdatetungstatephosphate
215-414-9 1326-04-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Xanthylium, 3,6-bis(ethylamino)-9-[2-(methoxycarbonyl)phenyl]-2,7-dimethyl-, molybdatetungstatephosphate
289-056-7 85959-61-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Xanthylium, 9-(2-carboxyphenyl)-3,6-bis(diethylamino)-, 4-[(5-chloro-2-hydroxyphenyl)azo]-4,5-dihydro-3-methyl-1-phenyl-3H-pyrazol-3-one 4,5-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-3-methyl-1-phenyl-3H-pyrazol-3-one 3-[[1-[[(2-ethylhexyl)amino]carbonyl]-2-oxopropyl]azo]-2-hydroxy-5-nitrobenzoate cobaltate complexes
276-160-2 71888-93-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Xanthylium, 9-(2-carboxyphenyl)-3,6-bis(diethylamino)-, hydrogen bis[3-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-2-hydroxy-5-nitrobenzenesulfonato(3-)]chromate(3-), compd. with 3-[(2-ethylhexyl)oxy]-1-propanamine
284-723-9 84962-27-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Xanthylium, 9-(2-carboxyphenyl)-3,6-bis(diethylamino)-, molybdatesilicate
263-778-2 62973-79-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Xanthylium, 9-(2-carboxyphenyl)-3,6-bis(diethylamino)-, molybdatetungstatephosphate
215-413-3 1326-03-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Xanthylium, 9-[2-(ethoxycarbonyl)phenyl]-3,6-bis(ethylamino)-2,7-dimethyl-, molybdatetungstatephosphate
235-424-7 12224-98-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Yellow LF 6881
- - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Yellow LF 6911
- - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ytterbium trifluoride
237-354-2 13760-80-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Yttrium borate phosphate vanadate, europium-doped
272-275-7 68784-82-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Yttrium(3+) acetate
245-612-0 23363-14-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Yucca schidigera, ext.
607-033-5 223749-05-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Z-109
- - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Zanthoxylum, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Zanthoxylum, Rutaceae.
310-094-8 102242-62-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Zinc di(benzimidazol-2-yl) disulphide
221-203-2 3030-80-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Zinc didocosanoate
240-597-7 16529-65-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Zinc dioctanoate
209-156-6 557-09-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Zinc sulfide (ZnS), manganese-doped
272-554-3 68877-27-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Zinc sulfide (ZnS), silver chloride-doped
271-905-8 68611-71-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Zirconium carbide
235-125-1 12070-14-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Zirconium diboride
234-963-5 12045-64-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Zirconium dihydride
231-727-3 7704-99-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Zirconium disilicide
234-911-1 12039-90-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Zirconium oxide (ZrO2), erbium-doped
939-967-7 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Zirconium oxide, erbium and yttrium doped
947-747-7 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
zirconium(IV) oxide, stabilised with erbium(III) oxide, gadolinium(III) oxide and yttrium(III) oxide
946-001-8 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
µ2-(2-oxido-2-acetato- κ1O-1,3-dicarboxylate- κ2O)-bis[(2-oxidopropane-2-carboxylato-1,3-dicarboxylate)(2-oxidopropane-1,2,3-tricarboxylate- κO)titanium](4+)
949-773-4 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
ß-Cyclodextrin, acetyl
418-780-1 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
α,2,2,6-tetramethylcyclohexene-1-butyraldehyde
265-747-9 65405-84-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)


Route: .live2