Skip to Content
Skip to Content

Reģistrētas vielas

Reģistrētas vielas

Dati ir iegūti no reģistrācijas dokumentācijas, kas ir iesniegta ECHA līdz datumam, kas norādīts kā pēdējais atjauninājums. Kopējās tonnāžas diapazons ir iegūts no visas dokumentācijas, ar diviem izņēmumiem; jebkādu tonnāžu, uz kuru attiecas pieteikums par konfidencialitāti, un jebkāds apjoms, kas tiek izmantots kā starpprodukts citas ķīmiskās vielas ražošanā. Publicētais kopējās tonnāžas diapazons ne vienmēr atspoguļo reģistrētās tonnāžas diapazonu (-us).

Ņemiet vērā, ka daļa informācijas par reģistrētajām vielām var piederēt trešām personām. Tādēļ šādas informācijas izmantošanai var būt nepieciešama īpašnieku, kas ir trešās personas, iepriekšēja piekrišana. Lai iegūtu plašāku informāciju, iepazīstieties ar Juridisko paziņojumu.

Lūdzam ņemt vērā, ka informācija par reģistrēto vielu ķīmiskajām īpašībām ir pieejama tiešsaistē eChemPortal portālā. 

The result of the search ‘Substance has nanoform’ returns all factsheets containing data related to nanomaterials. However, this does not mean that a registration covering nanoforms of the substance has been submitted in line with the revised annexes of REACH by all the registrants concerned. Note that since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA using IUCLID version 6.4 (released on 30 October 2019).

Last updated 30 marts 2020. Database contains 22743 unique substances and contains information from 98869 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
BBC-65
437-270-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
BCAO
422-250-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
BEANTREE
440-220-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Bentone SD-3
401-480-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Benzenamine, 4-iodo-2,6-dimethyl-
473-420-9 - NONS Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Benzene mono-C10-13-alkyl derivatives, distillation residues, sulfonated, sodium salts
944-207-2 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzene, 2,4-dibromo-1-(dimethoxymethyl)-
927-635-4 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Benzene, C15-16-alkyl derivs.
940-786-0 - Full Individual 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzene, C20-22 (even numbered) alkyl derivs.
943-152-1 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Benzene, C20-24 (even numbered) sec-alkyl derivs.
701-016-7 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Benzene, dimethyl-, mono C14-16 (even numbered) sec alkyl derivs.
700-758-9 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Benzene, mono C10-13-alkyl derivs, dist residues, sulfonated
931-206-7 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Benzene, mono- and di- C20-24 (even numbered) (linear and branched) alkyl derivs.
701-245-2 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Benzene, mono-C10-13-alkyl derivs., distn. residues, sulfonated, barium salts
947-582-0 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzene, mono-C11-C13-branched alkyl derivatives
810-801-4 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzene, tetrapropylene-, distn. residues, sulfonated, sodium salts
946-950-8 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzeneacetic acid, α,4-dicyano-2,3,5,6-tetrafluoro-, ethyl ester, ion(1-), potassium
947-557-4 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Benzenepropanoic acid, α-[2-(dimethylamino)ethyl]- hydrochloride
944-260-1 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Benzenepropanoyl chloride, alpha-methylene
925-602-9 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Benzenesulfonic acid and petroleum sulfonic acids, mono- and di-C10-40-(branched and linear)-alkyl derivs., magnesium salts, overbased
701-168-4 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzenesulfonic acid, 4-(branched alkyl derivs.) and benzenesulfonic acid, 4-(linear alkyl dervis.), calcium salts
- - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzenesulfonic acid, 4-C10-12-sec-alkyl derivs.-, compds. with 2-propanamine
947-746-1 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzenesulfonic acid, 4-C10-13-sec-alkyl derivs., compds. with triethanolamine
939-464-2 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzenesulfonic acid, 4-C10-13-sec-alkyl derivs.-, compd. with 1-aminopropane-2-ol
939-479-4 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzenesulfonic acid, 4-C15-16-sec-alkyl derivs.
941-154-7 - Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Benzenesulfonic acid, 4-C15-16-sec-alkyl derivs.-, compd. with 1-aminopropane-2-ol
946-448-9 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzenesulfonic acid, 4-C20-24 (even numbered) sec-alkyl derivs.
701-015-1 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzenesulfonic acid, 4-C20-24 (even numbered) sec-alkyl derivs., sodium salts
947-999-8 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzenesulfonic acid, 4-chloro-2-[2-[4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-(3-sulfophenyl)-1H-pyrazol-4-yl]diazenyl]-5-methyl-, ammonium salt (1:2)
416-730-1 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzenesulfonic acid, 4-chloro-2-[2-[4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-(3-sulfophenyl)-1H-pyrazol-4-yl]diazenyl]-5-methyl-, ammonium salt (1:2)
416-730-1 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzenesulfonic acid, C10-24-branched and linear alkyl derivs., magnesium salts, overbased
948-935-1 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzenesulfonic acid, C14-24-alkyl derivatives, magnesium salts, overbased
947-251-0 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzenesulfonic acid, di-C10-14-alkyl derivs.
939-461-6 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Benzenesulfonic acid, di-C10-14-alkyl derivs., calcium salts
939-603-7 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzenesulfonic acid, di-C10-14-alkyl derivs., sodium salts
946-949-2 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzenesulfonic acid, methyl-, C20-24 (even numbered) sec-alkyl derivs.
939-185-6 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzenesulfonic acid, mono-C20-24 (even)-sec-alkyl derivs., para-, sodium salts
946-212-5 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzenesulfonic acid, para-, monoalkylation products with C14-C18 branched olefins (C15 rich) derived from propene oligomerization, calcium salt, overbased including distillates (petroleum), hydrotreated, solvent-refined, solvent-dewaxed, or catalytic dewaxed, light or heavy paraffinic C15-C50
701-205-4 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzenesulphonic acid, dimethyl-, mono C14-16 (even numbered) sec alkyl derivs.
940-679-9 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Benzly (S)-N-(1-oxopentyl)-N-((2'-(1H-tetrazole-5-yl)-1, 1'-biphenyl-4-yl)methyl)-L-valinate
428-430-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Benzoic acid, 2-amino-4,5-bis(2-methoxyethoxy)-, ethyl ester, hydrochloride
917-647-8 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Benzoic acid, 2-hydroxy-,C14-18 alkyl derivs.
931-472-4 - Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzoic acid, 5-amino-2-hydroxy-, potassium salt (1:1)
939-617-3 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Benzonitrile, 4-[(4,6-dichloro-2-pyrimidinyl)amino]-
458-150-1 - Full Joint 1+ tonnes per annum View substance registered dossier
Benzotriazol, ar-methyl-, reaction product with formaldehyde and Diethanolamine
939-703-0 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
BENZOYLATED TRIPHENYLBENZENE (BBP3)
434-830-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
benzyl (3R,4S)-3-(N-(ethoxycarbonyl)-N-(5-tosyl-5H-pyrrolo[2,3-b]pyrazin-2-yl)glycyl)-4-ethylpyrrolidine-1-carboxylate
944-343-2 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
benzyl 2-(5-bromo1H-indole-3-carbonyl)pyrrolidine-1-carboxylate
921-090-6 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Benzyl 4-benzoyloxybenzoate
416-680-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Benzyl-C12-14-alkyldimethylammonium chlorides
939-350-2 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzyl-dimethyl-hydrogenated tallow ammonium montmorillonite clay
400-060-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
BENZYLTYRAMINE HYDROCHLORIDE
433-710-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
BEP 8571
440-710-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
BERRYFLOR
412-930-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
BETA W7 MCT
419-470-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
BETA W7 TA 3.0
435-810-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Betaines, C12-14 (even numbered)-alkyldimethyl
931-700-2 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Betaines, C12-16 (even numbered) -alkyldimethyl
947-036-1 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Bezanal
439-770-1 - Intermediate Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
BFC
436-110-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
BGS93
414-680-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
BI 26X-SA
422-780-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Bigarane
484-040-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Binary salt
914-103-1 - Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
BIOFINE TM (R)-IPG
405-320-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Biomass residue ex B2
920-031-1 - Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
BIOPOL H
404-560-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
BIOPOL L
404-570-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
BIOSIL BASICS FLUORO GUERBET 3.5
437-490-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
BIOSURF 10
408-070-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Biozan
476-190-8 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Biphenyl-4-yl-(9,9-dimethyl-9H-fluoren-2-yl)-(9,9‘-spirobifluoren-4-yl)-amine
940-332-1 - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
BIS A BIS AZIDE
428-770-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Bis and tris and tetra (4-{bis[4-(dimethylamino)phenyl]methylene}-N,N-dimethylcyclohexa-2,5-dien-1-iminium) [12,21-dihydro-29H,31H-phthalocyanine-bis and tris and tetrasulfonato-k4N29,N30,N31,N32]cuprate
700-615-0 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Bis and tris and tetra{N-[(2-ethylanilino) or 2,4(or 2,5 or 2,6)-dimethylanilino]-N’-[(2-ethylanilino) or 2,4(or 2,5 or 2,6)-dimethylanilino] methaniminium} [phthalocyanine(bis and tris and tetra)sulfonato-κ4N29,N30,N31,N32]cuprate(II)
946-424-8 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
BIS TOB-F6-PARTIALESTER
428-530-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
bis((bis(dodecyloxy)phosphorothioyl)thio)zinc
948-067-3 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Bis(1,2,3,4-tetrahydro-2-methyl-1,4-dioxy-2-naphtalenesulfonate) of hexahydropirazine
433-280-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
bis(1-undecyloxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-4-yl)carbonate
482-440-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Bis(2,8,9-Trioxa-5-aza-1-silabicyclo(3.3.3)undecane-1-propane-)disulfide
477-700-1 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Bis(2,8,9-Trioxa-5-aza-1-silabicyclo(3.3.3)undecane-1-propane-)disulfide
477-700-1 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
bis(2-ethylhexyl) (4-hydroxy-3,5-dimethoxybenzyl)malonate
471-510-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Bis(2-ethylhexyl) 2-(4-hydroxy-3,5-dimethoxybenzylidene)malonate
468-890-7 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
bis(2-ethylhexyl) 3,4,5,6-tetrabromophthalate; reaction mass of: 2-ethylhexyl 2,3,4,5-tetrabromobenzoate
428-050-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Bis(2-hexyldecyl)dodecanedioate
439-900-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Bis(2-propylheptyl) adipate
940-510-9 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Bis(4-chlorobenzyl) oxalate
419-860-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Bis(4-methylbenzyl) oxalate
406-470-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
bis(4-tert-butylphenyl)iodonium [(1S,4R)-7,7-dimethyl-2-oxobicyclo[2.2.1]heptan-1-yl]methanesulfonate
448-180-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
bis(4-tert-butylphenyl)iodonium nonafluorobutane-1-sulfonate
432-660-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Bis(alkyl)methylammonium tetrakis(pentafluorophenyl)borate where alkyl is C14, C16 or C18 forming a complex reaction mixture
431-960-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
bis(branched-alkyl) 2-{[(1-phenylethyl)amino]methyl}alkanedioate
- - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Bis(C12-15-alkyl) carbonate
401-240-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Bis(C14-C15)alkyl-2,3-dihydroxybutandioate
413-400-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Bis(cyclohexyl)ammonium(2S)-2-{[(benzyloxy)carbonyl]amino}-3,3-dimethylbutanoate
478-250-9 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Bis(cyclohexyl)ammonium(2S)-2-{[(benzyloxy)carbonyl]amino}-3,3-dimethylbutanoate
478-250-9 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
bis(decyl and/or dodecyl) benzene-1,2-dicarboxylate
931-251-2 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
bis(diethylamino)-N,N-diethylmethaniminium chloride
482-110-2 - Full Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Bis(dimethyl-(2-hydroxyethyl)ammonium) 1,2-ethanediyl-bis(2-hexadecenylsuccinate)
421-660-1 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Bis(dimethyl-(2-hydroxyethyl)ammonium) 1,2-ethanediyl-bis(2-hexadecenylsuccinate)
421-660-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)


Route: .live2