Skip to Content
Skip to Content

Reģistrētas vielas

Reģistrētas vielas

Dati ir iegūti no reģistrācijas dokumentācijas, kas ir iesniegta ECHA līdz datumam, kas norādīts kā pēdējais atjauninājums. Kopējās tonnāžas diapazons ir iegūts no visas dokumentācijas, ar diviem izņēmumiem; jebkādu tonnāžu, uz kuru attiecas pieteikums par konfidencialitāti, un jebkāds apjoms, kas tiek izmantots kā starpprodukts citas ķīmiskās vielas ražošanā. Publicētais kopējās tonnāžas diapazons ne vienmēr atspoguļo reģistrētās tonnāžas diapazonu (-us).

Ņemiet vērā, ka daļa informācijas par reģistrētajām vielām var piederēt trešām personām. Tādēļ šādas informācijas izmantošanai var būt nepieciešama īpašnieku, kas ir trešās personas, iepriekšēja piekrišana. Lai iegūtu plašāku informāciju, iepazīstieties ar Juridisko paziņojumu.

Lūdzam ņemt vērā, ka informācija par reģistrēto vielu ķīmiskajām īpašībām ir pieejama tiešsaistē eChemPortal portālā. 

The result of the search ‘Substance has nanoform’ returns all factsheets containing data related to nanomaterials. However, this does not mean that a registration covering nanoforms of the substance has been submitted in line with the revised annexes of REACH by all the registrants concerned. Note that since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA using IUCLID version 6.4 (released on 30 October 2019).

Last updated 31 marts 2020. Database contains 22743 unique substances and contains information from 98884 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Tetrahydro-2,5-dimethoxyfuran
211-797-1 696-59-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetrahydro-1,3-dimethyl-1H-pyrimidin-2-one
230-625-6 7226-23-5 Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tetrahydro-1,3,4,6-tetrakis(methoxymethyl)imidazo[4,5-d]imidazole-2,5(1H,3H)-dione
241-480-3 17464-88-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetrahydro-1,3,4,6-tetrakis(hydroxymethyl)imidazo[4,5-d]imidazole-2,5(1H,3H)-dione
226-408-0 5395-50-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetrafluoroethylene
204-126-9 116-14-3 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrafluoroboric acid
240-898-3 16872-11-0 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetraethyllead 201-075-4 78-00-2 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetraethylammonium tetrafluoroborate
207-055-1 429-06-1 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetraethylammonium hydroxide
201-073-3 77-98-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetraethylammonium hydrogen maleate anhydrous
457-950-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tetraethylammonium heptadecafluorooctanesulphonate 260-375-3 56773-42-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetraethylammonium chloride
200-267-5 56-34-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetraethylammonium benzoate
240-957-3 16909-22-1 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetraethyl orthosilicate 201-083-8 78-10-4 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetraethyl orthocarbonate
201-082-2 78-09-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
tetraethyl N,N'-(methylenedicyclohexane-4,1-diyl)bis-.sc.dl.sc.-aspartate
429-270-1 136210-30-5 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetraethyl [1,4-phenylenebis(methylene)]bisphosphonate
224-902-0 4546-04-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetraethyl 2,2'-(1,4-phenylenedimethylidyne)bismalonate
228-726-5 6337-43-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetraesters of pentaerythritol with heptanoic acid and 3,5,5-trimethylhexanoic acid
805-289-4 1078141-95-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetraesters of pentaerythritol with 2-ethylhexanoic acid and heptanoic acid and nonanoic acid
806-879-4 1547205-02-6 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetraester of 2,2-bis(pyrogallol-4-yl)propane and 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxonapthalene-1-sulfonic acid (1:4)
424-780-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tetradonium bromide
214-291-9 1119-97-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetradecyloxirane
230-786-2 7320-37-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetradecylammonium bis(1-(5-chloro-1-oxidophenylazo)-2-naphtholato)chromate(1-)
405-110-6 88377-66-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tetradecylamine
217-950-9 2016-42-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
tetradecylalcohol ethoxylate methyloxirane
947-527-0 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetradecyl stearate
241-640-2 17661-50-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetradecyl oleate
244-949-0 22393-85-7 Full Individual 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetradecyl myristate
221-787-9 3234-85-3 Full Joint 100+ tonnes per annum View substance registered dossier
Tetradecyl methacrylate
219-835-9 2549-53-3 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetradecyl laurate
244-966-3 22412-97-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetradecyl lactate
215-350-1 1323-03-1 Full Joint 10+ tonnes per annum View substance registered dossier
Tetradecyl chloroformate
260-330-8 56677-60-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetradecyl acrylate
244-491-1 21643-42-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetradecyl 4'-(6-tert-butyl-7-chloro-3H-pyrazolo[1,5-b][1,2,4]triazol-2-yl)succinanilate
412-600-3 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetradecyl 4'-(6-tert-butyl-7-chloro-3H-pyrazolo[1,5-b][1,2,4]triazol-2-yl)succinanilate
412-600-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tetradecene
248-130-9 26952-13-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetradecene
248-130-9 26952-13-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetradecanol
204-000-3 112-72-1 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetradecanedioic acid
212-476-9 821-38-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetradecane
211-096-0 629-59-4 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetradecan-1-ol, propoxylated, esters with propionic acid
1 - 2.5 moles propoxylated
500-258-9 74775-06-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetradecan- l-ol, ethoxylated
1 - 2.5 moles ethoxylated
500-059-7 27306-79-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetradecamethylhexasiloxane
203-499-5 107-52-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetradecafluorohexane
206-585-0 355-42-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetradecaaluminium tetrastrontium pentacosaoxide, dysprosium and europium doped
700-697-8 264145-26-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetradec-1-ene, dimers, hydrogenated
701-321-5 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetradec-1-ene
214-306-9 1120-36-1 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetradec-1-ene
214-306-9 1120-36-1 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetracycline hydrochloride
200-593-8 64-75-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetracycline
200-481-9 60-54-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetracosanol
208-043-9 506-51-4 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetracopper hexahydroxide sulphate
215-582-3 1333-22-8 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrachlorophthalic anhydride
204-171-4 117-08-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrachlorophthalic anhydride
204-171-4 117-08-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetrachlorophthalic anhydride
204-171-4 117-08-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetrachloroethylene
204-825-9 127-18-4 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrachlorodecaoxide
420-970-2 92047-76-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tetrachlorobis(4-cymene)diruthenium(II)
435-530-5 52462-29-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tetrachloroauric acid
240-948-4 16903-35-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrachloro-μ-hydroxy(μ-methacrylato-O:O')dichromium
239-147-2 15096-41-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrachloro-p-benzoquinone
204-274-4 118-75-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrachloro-p-benzoquinone
204-274-4 118-75-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetrachloro-1,2-difluoroethane
200-935-6 76-12-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetrabutylurea
224-929-8 4559-86-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrabutyltin
215-960-8 1461-25-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetrabutylthioperoxydicarbamic acid
216-652-6 1634-02-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrabutylphosphonium hydroxide
238-528-0 14518-69-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetrabutylphosphonium hydrogen difluoride
471-140-1 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrabutylphosphonium chloride
218-964-8 2304-30-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrabutylphosphonium bromide
221-487-8 3115-68-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrabutylphosphonium acetate
250-139-8 30345-49-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetrabutylammonium tetrahydroborate
251-658-2 33725-74-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetrabutylammonium iodide
206-220-5 311-28-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrabutylammonium hydroxide
218-147-6 2052-49-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrabutylammonium hydrogen sulphate
251-068-5 32503-27-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrabutylammonium hydrogen sulphate
251-068-5 32503-27-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetrabutylammonium butyltriphenylborate
418-080-4 120307-06-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
tetrabutylammonium butyl tris-(4-tert-butylphenyl)borate
431-370-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tetrabutylammonium bromide
216-699-2 1643-19-2 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrabutylammonium bromide
216-699-2 1643-19-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetrabutylammonium acetate
234-101-8 10534-59-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
tetrabutylammonium 2-amino-6-iodopurinate
424-710-9 156126-48-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
tetrabutyl-phosphonium nonafluoro-butane-1-sulfonate
444-440-5 220689-12-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
tetrabutyl-phosphonium nonafluoro-butane-1-sulfonate
444-440-5 220689-12-3 Full Joint 1+ tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrabromophthalic anhydride
211-185-4 632-79-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrabismuth triorthosilicate
810-509-7 14708-87-3 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
tetrabenzyl diphosphate
628-817-3 990-91-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
tetrabenzyl diphosphate
628-817-3 990-91-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetraammonium hexamolybdate
235-650-6 12411-64-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetraammonium ethylenediaminetetraacetate
245-022-3 22473-78-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetraammonium decachloro-μ-oxodiruthenate(4-)
286-924-7 85392-65-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetraammonium 5-(4-(7-amino-1-hydroxy-3-sulfonato-2-naphthylazo)-6-sulfonato-1-naphthylazo)isophthalate
405-130-5 128351-36-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tetraammonium 2-[6-[7-(2-carboxylato-phenylazo)-8-hydroxy-3,6-disulfonato-1-naphthylamino]-4-hydroxy-1,3,5-triazin-2-ylamino]benzoate
418-520-5 183130-96-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tetraamminopalladium sulfate
426-980-3 13601-06-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tetraamminezinc(2+) carbonate
254-099-2 38714-47-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetraammineplatinum dinitrate
243-929-9 20634-12-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetraammineplatinum dichloride
237-706-5 13933-32-9 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetraammineplatinum (II) diacetate
457-310-8 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetraamminepalladium(2+) dinitrate
237-078-2 13601-08-6 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)


Route: .live1